Zarządzanie nauką i wyniki ewaluacji uczelni

  • Data: 22.09.2022
  • Godzina: 12:00 - 13:00
  • Prof. Łukasz Sułkowski
  • Prof. Marcin Kalinowski
  • Prof. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna
  • Prof. Roman Cieślak
  To wydarzenie już się odbyło

  Nie brałeś udziału? Nic straconego! Obejrzyj relację z webinaru.

  O wydarzeniu

  Przez ostatnie pięć lat ewaluacja naukowa była w centrum dyskusji środowiska akademickiego. Miała stanowić sedno systemowej zmiany w szkolnictwie wyższym wprowadzonej „Ustawą 2.0”. Choć od momentu publikacji jej wyników minął miesiąc, są one ciągle analizowane i budzą sporo emocji.

  Celem webinaru jest przyjrzenie się, jakie rezultaty uzyskały uczelnie w ewaluacji i dlaczego. W jakim stopniu te osiągnięcia odzwierciedlają rozwój naukowy w różnych dyscyplinach.

  Do debaty zaprosiliśmy liderów zarządzania – rektorów, prorektorów i prezydentów – z uczelni publicznych i niepublicznych, które wiodą prym pod względem uzyskanych kategorii. Wspólnie podejmiemy się odpowiedzi na niełatwe pytania o najskuteczniejsze strategie zarządzania nauką oraz zidentyfikowania metod motywowania pracowników naukowych, które prowadzą do sukcesu w realizacji naukowej misji uczelni. Prelegenci podzielą się również dobrymi praktykami rozwoju działalności badawczej szkół wyższych.

  Spotkanie nie obejdzie się bez krytycznego spojrzenia na ostatnią ewaluację naukową. Przedyskutujemy silne i słabe punkty ewaluacji, zastanowimy się nad możliwościami poprawy obecnego systemu oraz spróbujemy zidentyfikować konkretne propozycje zmian na przyszłość.

  Wspólnie zidentyfikujemy

  Eksperci:

  • Prof. Łukasz Sułkowski

   Prezes Zarządu PCG Polska, Prorektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Kierownik Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego UJ

   Prof. Łukasz Sułkowski jest profesorem nauk ekonomicznych i profesorem nauk humanistycznych specjalizującym się w tematyce zarządzania w szkolnictwie wyższym. Kieruje Katedrą Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest też profesorem Clark University. W latach 2012-2018 był członkiem PKA, gdzie pełnił rolę m.in. Wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za współpracę międzynarodową. W latach 2016-2017 uczestniczył w pracach komisji opiniującej wybór zespołów przygotowujących projekty Ustawy 2.0. Autor ponad 300 publikacji. Realizator licznych grantów badawczych, kierował m.in. projektem „Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości UNIFUT.PL” (2017-2019). Członek międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, m.in. American Academy of Management oraz European Academy of Management.W 2017 roku został Prezesem Zarządu PCG Polska.

  • Prof. Marcin Kalinowski

   Prezydent Federacji Naukowej WSB-DSW

  • Prof. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna

   Prorektor ds. Nauki i Kształcenia Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

  • Prof. Roman Cieślak

   Rektor i profesor psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego

   Z uczelnią związany od 1997 r. W latach 2012-2016 prorektor ds. nauki. Profesor wizytujący i były dyrektor ds. badań w Trauma, Health, and Hazards Center na University of Colorado w Colorado Springs, USA. Kierował projektami finansowanymi przez Komisję Europejską, NCN i NCBiR. Autor międzynarodowych publikacji dotyczących radzenia sobie ze stresem w pracy, wypaleniem zawodowym, traumą i depresją. Członek rad redakcyjnych trzech czasopism z listy JCR oraz zarządów międzynarodowych towarzystw psychologicznych. Członek Komitetu Psychologii PAN oraz wiceprezes Polskiej Unii Edukacyjnej.

  Kontakt

  zapisz się