Uczelnie w czasie epidemii: nowe uwarunkowania i dobre praktyki.

Zapraszamy na cykl sześciu webinariów w okresie od 30 kwietnia do 4 czerwca br. (w kolejne czwartki), którego celem jest wsparcie władz uczelni w podejmowaniu decyzji w dobie epidemii COVID-19.

 • Prof. Łukasz Sułkowski
To wydarzenie już się odbyło

Nie brałeś udziału? Nic straconego! Obejrzyj relację z webinaru.

Szczegóły webinarium:

 1. Temat: Kształcenie zdalne, synchroniczne i asynchroniczne, z perspektywy odbiorców
 2. Paneliści: prof. Łukasz Sułkowski
  dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska
  dr Krzysztof Wojewodzic
  Maciej Madziński
  Magda Sochacka
 3. Otwarcie prof. Łukasz Sułkowski
 4. Moderator Magda Sochacka
 5. Eksperci
  dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska
  dr Krzysztof Wojewodzic
  Maciej Madziński
 6. Termin: 7 maja 2020 r. w godzinach 13:30 – 15:00
Organizatorzy:
Patronaty:
Patronat medialny:

O inicjatywie webinariów

Koronawirus dotyka uczelnie w ich działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej. Władze szkół wyższych stają zatem przed koniecznością realizacji kluczowych dla funkcjonowania uczelni procesów, w zupełnie nowych warunkach. W tym kontekście, widzimy potrzebę wymiany doświadczeń i upowszechniania dobrych praktyk w gronie przedstawicieli uczelni (m.in. rektorów, prorektorów, dziekanów, kanclerzy, kwestorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze), mając na celu:

 • interpretację obecnie obowiązujących przepisów prawnych w sprawach budzących wątpliwości w świetle oczekiwań wobec szkół wyższych i samych uczelni;
 • wymianę doświadczeń i dobrych praktyk między uczelniami, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z epidemii;
 • formułowanie wspólnego stanowiska w sprawie reguł systemowych, dotyczących działania uczelni oraz aspiracji i obaw członków jej wspólnoty.

Inicjatorami serii webinariów jest Fundacja Rektorów Polskich wraz ze swoim partnerem technologicznym i organizacyjnym firmą PCG Academia. Wsparcia merytorycznego Organizatorom udziela Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Patronat nad inicjatywą sprawuje Przewodniczący KRASP, a patronat medialny miesięcznik Forum Akademickie.

II Webinar: Kształcenie zdalne, synchroniczne i asynchroniczne, z perspektywy odbiorców

7 maja 2020 r., 13:30-15:00

W odpowiedzi na kryzys związany z COVID-19 uczelnie w Polsce i na całym Świecie przełączyły się w tryb zdalnego prowadzenia zajęć. Przeważająca większość szkół sięgnęła po najprostsze, a zarazem najbardziej dostępne narzędzia odwzorowując tradycyjnie prowadzone zajęcia w formie wideokonferencji.

Takie działania sprawdziły się krótkoterminowo umożliwiając zachowanie ciągłości procesu dydaktycznego na uczelniach. Czy jednak okażą się wystarczające, aby nie spłycić realizacji programu studiów i uwzględnić wszystkie wymagania prowadzonego procesu kształcenia? Czy na koniec bieżącego semestru będziemy w stanie przeprowadzić egzaminy online na niespotykaną dotychczas skalę i we właściwy sposób sklasyfikować studentów? W końcu, czy w ramach wielogodzinnych wideokonferencji będziemy w stanie utrzymać uwagę i zaangażowanie studentów, a przez to jakość kształcenia na odpowiednio wysokim poziomie?

Na te i inne podobne pytania związane z kształceniem zdalnym na uczelniach będą udzielać odpowiedzi uczestnicy drugiego z serii sześciu webinariów eksperckich: dr. Kinga Kurowska-Wilczyńska (członek PKA i pełnomocnik Rektora PW ds. innowacyjnych metod kształcenia) oraz dr Krzysztof Wojewodzic (Prezes firmy ESCOLA i ekspert ds. e-learningu i technologii mobilnych). Moderatorem panelu będzie Magda Sochacka, dyrektor w firmie PCG Academia odpowiedzialna za partnerstwo strategiczne z firmą Blackboard.

Obszar tematyczny II webinarium:

 • Wiele dróg do tego samego celu – walka o zachowanie ciągłości procesu kształcenia.
 • Wady i zalety obecnie wykorzystywanego podejścia.
 • Czym jest wysokiej jakości e-learning?
 • Stan gotowości polskich szkół do prowadzenia wysokiej jakości kształcenia na odległość.
 • Co należy zrobić aby poprawić ten stan?

Co możemy czynić aby przygotować się na przyszły rok akademicki?

Paneliści II Webinarium

 • Prof. Łukasz Sułkowski (moderator)

  Prof. Łukasz Sułkowski jest profesorem nauk ekonomicznych i profesorem nauk humanistycznych specjalizującym się w tematyce zarządzania w szkolnictwie wyższym. Kieruje Katedrą Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest tez profesorem Clark University oraz Społecznej Akademii Nauk. W latach 2012 -2018 był członkiem PKA, gdzie pełnił rolę m.in. Wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za współpracę międzynarodową. W latach 2016 -2017 uczestniczył w pracach komisji opiniującej wyborów zespołów przygotowujących projekty Ustawy 2.0 Autor ponad 300 publikacji.

 • Magda Sochacka (moderator)

  Od 8 lat związana z branżami doradztwa biznesowego i technologii w edukacji. W PCG Academia zarządza wprowadzaniem rozwiązań zagranicznych partnerów, w tym platform e-learningowych i służących do elektronicznego egzaminowania, do polskiego sektora szkolnictwa wyższego. Doświadczenie zawodowe zdobywała na projektach w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz programu CEMS Master in International Management.

Eksperci

 • dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska

  Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu; prowadzi badania naukowe w zakresie zarządzania szkolnictwem wyższym, innowacyjnych form kształcenia, e-learningu, edukacji pozaformalną i nieformalnej. Na Politechnice Warszawskiej pełni funkcję pełnomocnika rektora ds. rozwoju innowacyjnych form kształcenia oraz przewodniczy Zespołowi Rektorskiemu ds. Innowacyjnych Form Kształcenia (INFOX PW, Warsaw Design Factory). Jest także prezesem Fundacji Młodej Nauki, gdzie kieruje projektem na zlecenie MNiSW pn. Polski MOOC (platforma edukacyjna NAVOICA). Była wiceprzewodniczącą Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (III i IV kadencji), a także ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2011-2017) oraz przewodniczącą Krajowej Reprezentacji Doktorantów (2010-2011).

 • dr Krzysztof Wojewodzic

  realizuje projekty zakresie edukacji i technologii. Pracował z Boston Consulting Group (BCG), a także dla NE AB, Xella International, Brockhaus GmBH. Visting professor na Vlerick School oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Aplikacje mobilne i kursy e-learningowe, które współtworzył, trafiły na listę bestsellerów w kilkunastu krajach, w tym Niemczech, Kanadzie i Meksyku. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie edukacji i nowych technologii.Obecnie jest prezesem ESCOLA S.A. tworzącej aplikacje mobilne nie tylko dla branży edukacyjnej.

 • Maciej Madziński

  Dyrektor Operacyjny Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalizuje się we wdrażaniu programów strategicznych w obszarze szeroko pojętej administracji, szczególnie w obszarze rozwoju infrastruktury i technologii informacyjno-informatycznych. Pasjonat realizacji zmian organizacyjnych, zarządzania projektami, szczególnie tzw. „zwinnego” oraz efektywności osobistej. Praktyk zarządzania współpracujący zarówno ze środowiskiem biznesowym jak i naukowym. Trener, wykładowca akademicki, konsultant. Prowadzi wykłady i warsztaty na studiach MBA, szkolenia otwarte, zajęcia na studiach dyplomowych i podyplomowych, w tym strategiczne projekty doradcze na studiach MBA. Wspiera również firmy w transformacjach organizacyjnych, szczególnie w kierunku organizacji zarządzanych projektowo.

Komitet programowy

Przewodniczący:
 • prof. Jerzy Woźnicki
Członkowie:
 • prof. Ewa Bogacz-Wojtanowska
  prof. Andrzej Eliasz
  prof. Piotr Jedynak
 • prof. Marek Krawczyk
  prof. Bronisław Marciniak
  prof. Tomasz Szapiro
 • Juan Ramon Alegret (VP for Europe, Blackboard)
  prof. Łukasz Sułkowski

Kontakt