Uczelnie w czasie epidemii: nowe uwarunkowania i dobre praktyki.

Zapraszamy na cykl sześciu webinariów w okresie od 30 kwietnia do 4 czerwca br. (w kolejne czwartki), którego celem jest wsparcie władz uczelni w podejmowaniu decyzji w dobie epidemii COVID-19.

 • Prof. Jerzy Woźnicki
 • Prof. Łukasz Sułkowski
To wydarzenie już się odbyło

Nie brałeś udziału? Nic straconego! Obejrzyj relację z webinaru.

Szczegóły webinarium:

 1. Temat: Finanse uczelni – strategie przeciwdziałania utracie płynności
 2. Paneliści: prof. Łukasz Sułkowski (moderator)
  prof. Jerzy Woźnicki
  prof. Wojciech Misiąg
  prof. Tomasz Szapiro
 3. Termin:  30 kwietnia 2020 r. w godzinach 13:30 – 15:00

O inicjatywie webinariów

Koronawirus dotyka uczelnie w ich działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej. Władze szkół wyższych stają zatem przed koniecznością realizacji kluczowych dla funkcjonowania uczelni procesów, w zupełnie nowych warunkach. W tym kontekście, widzimy potrzebę wymiany doświadczeń i upowszechniania dobrych praktyk w gronie przedstawicieli uczelni (m.in. rektorów, prorektorów, dziekanów, kanclerzy, kwestorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze), mając na celu:

 • interpretację obecnie obowiązujących przepisów prawnych w sprawach budzących wątpliwości w świetle oczekiwań wobec szkół wyższych i samych uczelni;
 • wymianę doświadczeń i dobrych praktyk między uczelniami, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z epidemii;
 • formułowanie wspólnego stanowiska w sprawie reguł systemowych, dotyczących działania uczelni oraz aspiracji i obaw członków jej wspólnoty.

Inicjatorami serii webinariów jest Fundacja Rektorów Polskich wraz ze swoim partnerem technologicznym i organizacyjnym firmą PCG Academia. Wsparcia merytorycznego Organizatorom udziela Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Patronat nad inicjatywą sprawuje Przewodniczący KRASP, a patronat medialny miesięcznik Forum Akademickie.

I Webinar: Finanse uczelni – strategie przeciwdziałania utracie płynności

30 kwietnia 2020 r., 13:30-15:00

Jakie będą konsekwencje pogłębiającego się kryzysu społeczno-gospodarczego na zdolność państwa do finansowania działalności uczelni? W jaki sposób kryzys ten wpłynie na decyzje o podejmowaniu studiów na polskich uczelniach przez kandydatów z kraju i zza granicy? Jakie działania podejmują aktualnie Władze uczelni, aby obniżać koszty i skutecznie przeciwdziałać negatywnym skutkom epidemii?

Na te i inne pytania, z aktywnym udziałem uczestników spotkania, odpowiadać będą paneliści webinarium zatytułowanego. „Finanse uczelni – strategie przeciwdziałania płynności”: prof. Jerzy Woźnicki (Prezes FRP), prof. Wojciech Misiąg (prof. WSIZ, radca prezesa NIK, były wiceminister finansów), oraz prof. Tomasz Szapiro (były Rektor SGH i członek prezydium RGNiSW). Moderatorem webinarium będzie Prezes PCG Polska prof. Łukasz Sułkowski.

Obszar tematyczny I webinarium:

 • Subwencja: gwarancja, wysokość, terminowość
 • Przychody własne uczelni: ograniczenia w pozyskiwaniu, skala spadków wpływów, działania obronne
 • Możliwości redukcji wydatków: inwestycje, remonty, oszczędności
 • Koszty stałe i przychody z wynajmu zasobów: negocjacje z partnerami, prognozy, strategie
 • Działania wspólne i indywidualne uczelni: inicjatywy KRASP, dobre praktyki uczelni, strategie przetrwania.

Paneliści I Webinarium

 • Prof. Jerzy Woźnicki

  Prof. Jerzy Woźnicki – profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, a w latach 1996–2002 jej rektor, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014-17), prezes Fundacji Rektorów Polskich (2002-), dyrektor Instytutu Społeczeństwa Wiedzy (2003-), przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (1999-2002), członek Prezydium KRASP i przewodniczący Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego (2016-), członek Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Sekcja V „Nauki Społeczne, Prawo i Ekonomia” (2015-). Od 2019 r. członek Zespołu MNiSW do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki.

 • Prof. Łukasz Sułkowski (moderator)

  Prof. Łukasz Sułkowski jest profesorem nauk ekonomicznych i profesorem nauk humanistycznych specjalizującym się w tematyce zarządzania w szkolnictwie wyższym. Kieruje Katedrą Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest tez profesorem Clark University oraz Społecznej Akademii Nauk. W latach 2012 -2018 był członkiem PKA, gdzie pełnił rolę m.in. Wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za współpracę międzynarodową. W latach 2016 -2017 uczestniczył w pracach komisji opiniującej wyborów zespołów przygotowujących projekty Ustawy 2.0 Autor ponad 300 publikacji.

Eksperci

 • Prof. Wojciech Misiąg

  Prof. Wojciech Misiąg

  Dr nauk ekonomicznych, prof. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, radca Prezesa NIK. W latach 1989–1994 wiceminister finansów, w latach 2011–2013 wiceprezes NIK. Specjalizuje się w zagadnieniach finansów publicznych i prognoz finansowych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki organizacji sektora publicznego, finansów samorządowych i planowania budżetowego. Autor ponad 200 publikacji z zakresu finansów publicznych.

 • Prof. Tomasz Szapiro

  Prof. Tomasz Szapiro

  Profesor zwyczajny w Szkole Głównej Handlowej, Rektor tej uczelni w kadencji 2012-2016. Członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Przewodniczący Komisji Kształcenia Rady. Przewodniczący Komisji ds. Akredytacji i Rankingów KRASP. W 2019 powołany na trzyletnią kadencję do Rady Narodowego Centrum Nauki. Wcześniej profesor w Instytucie Problemów Współczesnej Cywilizacji, Adjunct Professor of International Business Studies w Carlson School of Business Uniwersytetu Minnesoty w Minneapolis, USA.

Komitet programowy

Przewodniczący:
 • prof. Jerzy Woźnicki
Członkowie:
 • prof. Ewa Bogacz-Wojtanowska
  prof. Andrzej Eliasz
  prof. Piotr Jedynak
 • prof. Marek Krawczyk
  prof. Bronisław Marciniak
  prof. Tomasz Szapiro
 • Juan Ramon Alegret (VP for Europe, Blackboard)
  prof. Łukasz Sułkowski

Kontakt