Transfer danych z uczelnianego systemu informacji naukowej do SEDN - dobre praktyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 • Partnerzy
  • Data: 11.03.2021
  • Godzina: 13:00 - 14:00
  • Prof. Łukasz Sułkowski
   Prof. Łukasz Sułkowski
  • Dr Leszek Szafrański
  • Piotr Masalski
  To wydarzenie już się odbyło

  Nie brałeś udziału? Nic straconego! Obejrzyj relację z webinaru.

  Dlaczego warto wziąć udział

  Uczelnie w całym kraju gromadzą i analizują duże ilości danych o osiągnięciach naukowych swoich pracowników, z myślą o ich ostatecznym sprawozdaniu do Systemu Ewaluacji Dorobku Naukowego (SEDN). Istnieje wiele możliwych ścieżek przygotowania i  transferu danych z uczelni do Ministerstwa, ale niektóre z nich dają znacznie większą kontrolę nad jakością i zawartością raportowanego zestawu danych niż inne.

  W imieniu PCG Academia i Biblioteki Jagiellońskiej UJ zapraszamy Państwa do udziału w webinarium zatytułowanym: „Transfer danych z uczelnianego systemu informacji naukowej do SEDN – dobre praktyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie”. 

  Podczas webinarium prześledzimy, krok po kroku, w jaki sposób czołowa polska uczelnia:

  • Gromadzi i kontroluje jakość danych dla przeszło 36 tys. osiągnięć naukowych;
  • Analizuje dane, na poziomie uczelnianego systemu analitycznego, pod kątem optymalnego zapełnienia slotów w 29 ewaluowanych dyscyplinach;
  • Przygotowuje dane do ich ostatecznego sprawozdania do Systemu Ewaluacji Dorobku Naukowego (SEDN) w grudniu 2021 r.

  Marcowe webinarium stanowi zapowiedź konferencji organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, która odbędzie się 20-21 maja 2021 r. w formule online. Podczas konferencji zatytułowanej: „Zarządzanie zasobami nauki i dydaktyki w otwartym dostępie – standardy, narzędzia, dobre praktyki” PCG Academia i UJ podsumują dwa lata współpracy na rzecz cyfrowej transformacji Uniwersytetu w obszarze efektywnego zarządzania informacją naukową. Link do strony Konferencji: https://otwartanauka.eu/

  Sciencecloud firmy PCG Academia obejmuje kompleksowy zestaw narzędzi  służących do zarządzania informacją naukową uczelni. System umożliwia ewidencję informacji, integrację z zewnętrznymi bazami dorobku naukowego, analizę danych, symulacje, raportowanie oraz prezentację dorobku naukowego na stronach repozytorium.

  • PCG Ewidencja Naukowa to kompleksowe narzędzie do gromadzenia oraz przetwarzania dorobku naukowego w pełnym zakresie objętym przez wszystkie trzy kryteria ewaluacyjne zgodnie z najnowszymi wytycznymi MNiSW
  • PCG Analityka Naukowa umożliwia stałe monitorowanie naukowców w pracach nad zadeklarowanym dorobkiem naukowym w obrębie dyscyplin. Dzięki pełnej implementacji algorytmu ewaluacyjnego pozwala na śledzenie i symulację wypełnienia udziałów jednostkowych uwzględniając optymalny dobór publikacji w celu uzyskania najkorzystniejszego wyniku dyscypliny podczas ewaluacji.
  • PCG Repozytorium Naukowe to nowoczesne rozwiązanie do prezentacji dorobku naukowego pracowników uczelni inspirowane repozytoriami wykorzystywanymi przez uczelnie ze ścisłej światowej czołówki.

  Aplikacje PCG dostarczane są do uczelni jako usługa w modelu Software as a Service, dzięki czemu ich uruchomienie jest proste i nie wymaga zaangażowania po stronie uczelnianego Zespołu IT.

  Kluczowe zalety i korzyści wdrożenia Sciencecloud

  • Monitorowanie potencjału ewaluacyjnego we wszystkich dyscyplinach
  • Podgląd najważniejszych parametrów w raporcie dyscypliny
  • Ranking pracowników naukowych w obrębie dyscypliny
  • Algorytm klasyfikujący osiągnięcia dla dyscypliny
  • Pulpit ewaluacyjny obrazujący wkład pracownika naukowego w dyscypliny
  • Interaktywna ewidencja osiągnieć we wszystkich trzech kryteriach ewaluacji
  • Dynamiczne zestawienia tabelaryczne osiągnięć
  • Konfigurowalne raporty ewaluacyjne pracowników naukowych
  • Kontekstowe sygnalizowanie potencjalnych problemów ewaluacyjnych
  • Pełna responsywność
  baner sciencecloud

  Eksperci:

  • Prof. Łukasz Sułkowski
   Prof. Łukasz Sułkowski

   Prof. Łukasz Sułkowski jest profesorem nauk ekonomicznych i profesorem nauk humanistycznych specjalizującym się w tematyce zarządzania w szkolnictwie wyższym. Kieruje Katedrą Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest też profesorem Clark University oraz Społecznej Akademii Nauk. W latach 2012–2018 był członkiem PKA, gdzie pełnił rolę m.in. Wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za współpracę międzynarodową. W latach 2016–2017 uczestniczył w pracach komisji opiniującej wybory zespołów przygotowujących projekty Ustawy 2.0. Autor ponad 300 publikacji. Realizator licznych grantów badawczych, kierował m.in. projektem „Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości UNIFUT.PL” (2017–2019). Członek międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, m.in. American Academy of Management oraz European Academy of Management. W 2017 roku został Prezesem Zarządu PCG Polska.

  • Dr Leszek Szafrański

   Doktor nauk humanistycznych. Pełni funkcje: Uczelnianego Koordynatora ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych, Kierownika Oddziału Zbiorów Cyfrowych Biblioteki Jagiellońskiej, Kierownika Sekcji Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Menedżera Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2019-2020 pełnił funkcję Pełnomocnika Rektora UJ ds. otwartego dostępu. Wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim i szkoleniowiec. Sprawuje nadzór merytoryczny nad pracami wykonywanymi w ramach tworzenia i zarządzania: Jagiellońską Biblioteką Cyfrową, Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz opracowania, udostępniania i archiwizacji zasobów cyfrowych. Uczestniczył w pracach Zespołu doradczego MNiSW do spraw otwartego dostępu do treści naukowych. Od 2018 r. bierze udział w pracach grupy eksperckiej Open Science sieci The Guild of European Research-Intensive Universities. Jego zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień dotyczących zarządzania zasobami cyfrowymi, długoterminowej archiwizacji, otwartego dostępu do nauki, projektowania systemów informacyjnych oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w bibliotekach. Autor publikacji naukowych i popularyzatorskich z zakresu zarządzania informacją oraz tworzenia bibliotek cyfrowych i repozytoriów. Ma 11 letnie doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu portalami i stronami internetowymi poparte uczestnictwem w wielu projektach związanych z digitalizacją zasobów Biblioteki Jagiellońskiej, projektowaniem systemów zarządzania zasobami cyfrowymi oraz udostępnianiem zbiorów bibliotecznych i naukowych w otwartym dostępie. W 2019 r. otrzymał tytuł Małopolskiego Bibliotekarza Roku. W 2020 r. został laureatem Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego w kategorii “prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym”.

  • Piotr Masalski

   Piotr Masalski jako absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jest wieloletnim współpracownikiem PCG oraz ekspertem w dziedzinie projektowania nowoczesnych systemów informatycznych. Prowadzi aktualnie szereg projektów modernizacji oraz tworzenia od podstaw kluczowych narzędzi związanych z zarządzaniem procesami w szkolnictwie wyższym. Jako właściciel niezależnego software house wraz z wykwalifikowanymi specjalistami od optymalizacji narzędzi informatycznych oraz user experience, w swojej pracy zawsze stara się zrywać z utartymi schematami i proponować innowacyjne na rynku rozwiązania.

  Kontakt

  zapisz się