Szanse i wyzwania, w przededniu ewaluacji działalności naukowej – case studies: uczelni publicznej, uczelni niepublicznej i instytutu naukowego

 

„Uniwersytet Przyszłości” to kontynuacja cyklu zainicjowanego wiosną zeszłego roku, w czasie którego zrealizowaliśmy dla Państwa 5 spotkań z udziałem blisko 1,000 osób. Tym razem, wracamy z serią 7 webinariów, których tematyka obejmuje szeroki zakres tematyczny – od administrowania uczelnianymi procesami, po zarządzanie kształceniem zdalnym i ewaluację działalności naukowej.

 • Piotr Masalski
 • Danuta Tuszyńska
 • Jarosław Gramacki
 • Krzysztof Stereńczak
To wydarzenie już się odbyło

Nie brałeś udziału? Nic straconego! Obejrzyj relację z webinaru.

Pierwszy webinar #Uniwersytet Przyszłości

 1. Temat: Szanse i wyzwania, w przededniu ewaluacji działalności naukowej – case studies: uczelni publicznej, uczelni niepublicznej i instytutu naukowego
 2. Moderator:  Piotr Masalski, PCG Academia
 3. Termin:  23 września 2021 r. w godzinach 13:00 – 14:00
 4. Eksperci: Danuta Tuszyńska, Uniwersytet SWPS
  Jarosław Gramacki, Uniwersytet Zielonogórski
  Krzysztof Stereńczak, Instytut Badawczy Leśnictwa
 • Organizator:
 • Partnerzy:

Szanse i wyzwania, w przededniu ewaluacji działalności naukowej – case studies: uczelni publicznej, uczelni niepublicznej i instytutu naukowego

Przygotowanie do ministerialnej oceny działalności naukowej to jeden z najistotniejszych procesów biznesowych jakie są realizowane w polskich uczelniach i instytutach naukowych w 2021 roku. Od wyników ewaluacji zależą m.in. uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów, a także kwota subwencji, czyli środków finansowych, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa.

Minione tygodnie przyniosły kolejne, istotne zmiany w procesie ewaluacji, np. wynikające z rozporządzeń dotyczących wykazów ministerialnych czy nowych modułów i funkcjonalności uruchamianych w systemach POL-on oraz SEDN. Nadchodzący, ostatni kwartał bieżącego roku, będzie z kolei czasem intensywnej pracy nad weryfikacją zaewidencjonowanych danych, ich uzupełnieniem oraz optymalizacją, pod kątem osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów w ramach ministerialnej oceny parametrycznej.

Na ostatniej prostej przed zaplanowaną na 2022 r. ewaluacją, spotykamy się z przedstawicielami trzech instytucji, o różnych profilach działalności, które połączyła decyzja o wykorzystaniu systemu Sciencecloud, w procesie sprawozdawczości danych naukowych. Te instytucje to:

 • Uniwersytet Zielonogórski – dynamicznie rozwijająca się uczelnia publiczna;
 • Uniwersytet SWPS – pierwsza uczelnia niepubliczna o statusie uniwersytetu;
 • Instytut Badawczy Leśnictwa – jednostka naukowa, nie prowadząca zajęć dydaktycznych.

W trakcie spotkania porozmawiamy o wyzwaniach w przygotowaniu do ewaluacji, na jakie napotykają jednostki o odmiennej specyfice naukowej, funkcjonujące w obrębie różnych dyscyplin i modeli organizacyjno-finansowych. Uczestników dyskusji zapytamy też o najlepsze praktyki w zakresie optymalizacji danych pod kątem ich poprawnego zaraportowania do Systemu Ewaluacji Dorobku Naukowego (SEDN) i uzyskania maksymalnego, możliwego wyniku punktowego w zakresie ewaluowanych dyscyplin.

O cyklu webinariów „Uniwersytet Przyszłości”

Gwałtowny rozwój nowoczesnych technologii oraz postępujące procesy globalizacyjne powodują, że uczelnie na całym świecie próbują na nowo zdefiniować swoją rolę oraz wartość jaką generują dla studentów i lokalnych społeczności. Jaki będzie Uniwersytet Przyszłości? Naszym zdaniem – skoncentrowany na Studentach i ich potrzebach, świetnie skomunikowany ze swoim otoczeniem i zaangażowany w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Wśród uczelni, z którymi współpracuje PCG Academia, już teraz, jest wiele szkół, które wykorzystują nowoczesne technologie do budowania swojej przewagi konkurencyjnej. Dlatego, wspólnie z naszymi partnerami, zdecydowaliśmy się zainicjować cykl webinariów zatytułowany „Uniwersytet Przyszłości”, gdzie pokażemy najbardziej inspirujące projekty IT realizowane przez wiodące polskie i zagraniczne uczelnie.

W ramach drugiego cyklu „Uniwersytetu Przyszłości” zrealizujemy siedem spotkań, zgodnie z następującym harmonogramem:

 • 23 września: Szanse i wyzwania, w przededniu ewaluacji działalności naukowej – case studies: uczelni publicznej, uczelni niepublicznej i instytutu naukowego
 • 28 września: Elektroniczny obieg dokumentów – dlaczego warto inwestować i rozwijać wewnętrzne kompetencje na Uczelniach
 • 7 października: Premiera najnowszej wersji DSpace 7 – jak skutecznie wdrożyć lub zaktualizować repozytorium naukowe na uczelni?
 • 14 października: Zwiększanie zasięgu i efektywności kształcenia zdalnego poprzez innowacje — rozmowa z przedstawicielami Uniwersytetu Jagiellońskiego, Blackboard i AWS
 • 28 października: Wdrożenie polityki dostępności w oparciu o rozwiązanie Blackboard Ally – case study uczelni zagranicznej
 • 4 listopada: Podnoszenie jakości kształcenia poprzez analizę danych z platformy e-learningowej – case study wykorzystania rozwiązania Intelliboard na uczelni zagranicznej
 • 10 listopada: Korzyści z wdrożenia skalowalnej platformy opartej o Moodle’a w chmurze – case study uczelni zagranicznej

Udział w webinariach jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli szkół wyższych do rejestracji i uczestnictwa w naszych wydarzeniach.

Eksperci pierwszego webinarium:

 • Piotr Masalski

  Piotr Masalski jako absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jest wieloletnim współpracownikiem PCG oraz ekspertem w dziedzinie projektowania nowoczesnych systemów informatycznych. Prowadzi aktualnie szereg projektów modernizacji oraz tworzenia od podstaw kluczowych narzędzi związanych z zarządzaniem procesami w szkolnictwie wyższym. Jako właściciel niezależnego software house wraz z wykwalifikowanymi specjalistami od optymalizacji narzędzi informatycznych oraz user experience, w swojej pracy zawsze stara się zrywać z utartymi schematami i proponować innowacyjne na rynku rozwiązania.

 • Danuta Tuszyńska

  Związana z Uniwersytetem SWPS od 2004 roku a od kilku lat specjalista w Biurze Prorektorki ds. nauki. Realizuje zadania wspierając instytuty w przygotowaniu dyscyplin do ewaluacji. Obecnie odpowiedzialna za działania związane z obsługą procesu ewaluacji dorobku naukowego, w tym m.in. koordynowanie procesów związanych ze sprawozdawczością działalności naukowej i artystycznej.

  Sprawuje nadzór merytoryczny nad wdrożeniem w Uniwersytecie SWPS narzędzia do ewidencji i analityki działalności naukowej oraz systemu oceny nauczycieli akademickich.

 • Jarosław Gramacki

  Uniwersytet Zielonogórski

 • Krzysztof Stereńczak

  Prof. IBL absolwent SGGW w Warszawie, UJ, Uniwersytetu w Salzburgu i SGH.  Aktualnie Zastępca Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych w IBL. Zajmuje się szeroko rozumianym zastosowaniem geomatyki w zarządzaniu i monitorowaniu środowiska leśnego.  Kierował i brał udział w kilkudziesięciu projektach naukowych i wdrożeniowych finansowanych ze źródeł międzynarodowych i polskich. Do najważniejszych projektów koordynowanych zaliczyć należy projekt LIFE+ ForBioSensing „Comprehensive monitoring of stand dynamics in Białowieża Forest supported with remote sensing techniques LIFE13 ENV/PL/000048” i REMBIOFOR – „Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach”. Jest autorem i współautorem ponad 100 prac naukowych i wielu opracowań metodycznych aplikujących dane przestrzenne w praktyce leśnej, testuje wiele nowoczesnych rozwiązań jako alternatywy do naziemnych metod monitorowania i inwentaryzacji lasów. Jest opiekunem 7 doktorantów.

Wszystkie tematy spotkań

 • Pierwsze webinarium

  Szanse i wyzwania, w przededniu ewaluacji działalności naukowej – case studies: uczelni publicznej, uczelni niepublicznej i instytutu naukowego

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Piotr Masalski, PCG Academia
  2. Eksperci:  Danuta Tuszyńska, Uniwersytet SWPS
   Jarosław Gramacki, Uniwersytet Zielonogórski
   Krzysztof Stereńczak, Instytut Badawczy Leśnictwa
  Termin:
  • data: 23.09.2021
  • godz.: 13:00 - 14:00
  Zobacz relację
 • Drugie webinarium

  Elektroniczny obieg dokumentów – dlaczego warto inwestować i rozwijać wewnętrzne kompetencje na Uczelniach

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Jakub Brończyk, PCG Academia
  2. Eksperci:  Marcin Grotowski, No Limit Sp. z o.o.
   Jakub Romankiewicz, WEBCON
  Termin:
  • data: 28.09.2021
  • godz.: 13:00 - 14:00
  Zobacz relację
 • Trzecie webinarium

  Premiera najnowszej wersji DSpace 7 – jak skutecznie wdrożyć lub zaktualizować repozytorium naukowe na uczelni?

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Łukasz Nowak, PCG Academia
  2. Eksperci: Piotr Masalski, PCG Academia
   Michele Mennielli, LYRASIS
  Termin:
  • data: 07.10.2021
  • godz.: 13:00 - 14:00
  Zobacz relację
 • Czwarte webinarium

  Zwiększanie zasięgu i efektywności kształcenia zdalnego poprzez innowacje — rozmowa z przedstawicielami Uniwersytetu Jagiellońskiego, Blackboard i AWS

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Magda Sochacka, PCG Academia
  2. Eksperci:  Wojciech Wyżykowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
   Juan Ramon Alegret, Blackboard
   Tomasz Olejnik, Amazon Web Services
  Termin:
  • data: 14.10.2021
  • godz.: 13:00 - 14:00
  Zobacz relację
 • Piąte webinarium

  Wdrożenie polityki dostępności w oparciu o rozwiązanie Blackboard Ally – case study uczelni zagranicznej

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Magda Sochacka, PCG Academia
  2. Eksperci:  Kristen McCartney-Bulmer, Northumbria
  Termin:
  • data: 28.10.2021
  • godz.: 13:00 - 14:00
  ten webinar już sie odbył
 • Szóste webinarium

  Podnoszenie jakości kształcenia poprzez analizę danych z platformy e-learningowej – case study wykorzystania rozwiązania Intelliboard na uczelni zagranicznej

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Magda Sochacka, PCG Academia
  2. Eksperci:  W trakcie potwierdzania
  Termin:
  • data: 04.11.2021
  • godz.: 13:00 - 14:00
  ten webinar już sie odbył
 • Siódme webinarium

  Korzyści z wdrożenia skalowalnej platformy opartej o Moodle’a w chmurze
  – case study uczelni zagranicznej

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Magda Sochacka, PCG Academia
  2. Eksperci:  W trakcie potwierdzania
  Termin:
  • data: 11.11.2021
  • godz.: 13:00 - 14:00
  ten webinar już sie odbył

Kontakt