Poznaj moduł Repozytorium Naukowe DSpace 7

 

„Uniwersytet Przyszłości” to kontynuacja cyklu zainicjowanego wiosną 2020 roku, w czasie którego zrealizowaliśmy dla Państwa 11 spotkań z udziałem blisko 2,000 osób. Tym razem, wracamy z serią 6 webinariów, których tematyka obejmuje szeroki zakres tematyczny – od kompleksowej obsługi dydaktyki i rekrutacji na uczelni, nowatorskie podejście do zarządzania sylabusami, platformę łączącą studentów i absolwentów uczelni po okresową ocenę wyników pracy dydaktyków i badaczy oraz otwarty dostęp do publikacji nauowych z wykorzystaniem repozytorium naukowego DSpace7.

 • Data: 10.03.2022
 • Godzina: 13:00 - 14:00
 • Piotr Masalski
 • Dr Leszek Szafrański
To wydarzenie już się odbyło

Nie brałeś udziału? Nic straconego! Obejrzyj relację z webinaru.

Piąty webinar #Uniwersytet Przyszłości

 1. Temat: Poznaj moduł PCG Ocena Pracownicza
 2. Moderator: Piotr Masalski, PCG Academia
 3. Termin: 10 marca 2022r. w godzinach 13:00 – 14:00
 4. Eksperci:  Dr Leszek Szafrański, Uniwersytet Jagielloński
 • Organizator:
 • Moduł:

Dlaczego warto wziąć udział

DSpace to oprogramowanie na licencji open source wykorzystywane przez ponad 2,000 instytucji naukowych, w tym jedne z najlepszych uczelni świata tj. PrincetonCambridge, czy Uniwersytet Humboldta. Zaprojektowany w 2002 roku przez MIT i Hewlett-Packarda DSpace, jest rozwijany i utrzymywany przez międzynarodową społeczność firm i ekspertów, dzięki którym uczelnie mogą bezpłatnie pozyskać licencję na jego wykorzystanie.

Najczęściej, DSpace znajduje swoje zastosowanie jako narzędzie umożliwiające otwarty dostęp do dorobku publikacyjnego i zarządzanie nim w bibliotekach akademickich i innych instytucjach szkolnictwa wyższego. W Polsce repozytoria oparte o DSpace działają m.in. w Bibliotece Jagiellońskiej, na Uniwersytecie Warszawskim czy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

PCG Academia jest certyfikowanym partnerem LYRASIS, organizacji non-profit, będącej dostawcą repozytorium dorobku naukowego DSpace. Podczas webinarium przedstawiona zostanie najnowsza wersja repozytorium naukowego DSpace 7 z uwzględnieniem kluczowych nowości związanych z procesem deponowania publikacji i ich prezentacji w systemie. Opowiemy też o możliwych scenariuszach wdrożenia i migracji, a także o doświadczeniach płynących z toczącego się wdrożenia DSpace 7 w Bibliotece Jagiellońskiej.

O cyklu webinariów "Uniwersytet Przyszłości"

Gwałtowny rozwój nowoczesnych technologii oraz postępujące procesy globalizacyjne powodują, że uczelnie na całym świecie próbują na nowo zdefiniować swoją rolę oraz wartość jaką generują dla studentów i lokalnych społeczności. Jaki będzie Uniwersytet Przyszłości? Naszym zdaniem – skoncentrowany na Studentach i ich potrzebach, świetnie skomunikowany ze swoim otoczeniem i zaangażowany w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Wśród uczelni, z którymi współpracuje PCG Academia, już teraz, jest wiele szkół, które wykorzystują nowoczesne technologie do budowania swojej przewagi konkurencyjnej. Dlatego, wspólnie z naszymi partnerami, zdecydowaliśmy się zainicjować cykl webinariów zatytułowany „Uniwersytet Przyszłości”, gdzie pokażemy najbardziej inspirujące projekty IT realizowane przez wiodące polskie i zagraniczne uczelnie.

W ramach trzeciego cyklu „Uniwersytetu Przyszłości” zrealizujemy sześć spotkań, zgodnie z następującym harmonogramem:

 • 17 luty: PCG Dziekanat
 • 24 luty: PCG Rekrutacja
 • 3 marca: PCG Ocena Pracownicza
 • 10 marca: Repozytorium Naukowe Dspace 7
 • 17 marca: PCG Biuro Karier
 • 24 marca: PCG Sylabusy

Udział w webinariach jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli szkół wyższych do rejestracji i uczestnictwa w naszych wydarzeniach.

Eksperci

 • Piotr Masalski

  Piotr Masalski jako absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jest wieloletnim współpracownikiem PCG oraz ekspertem w dziedzinie projektowania nowoczesnych systemów informatycznych. Prowadzi aktualnie szereg projektów modernizacji oraz tworzenia od podstaw kluczowych narzędzi związanych z zarządzaniem procesami w szkolnictwie wyższym. Jako właściciel niezależnego software house wraz z wykwalifikowanymi specjalistami od optymalizacji narzędzi informatycznych oraz user experience, w swojej pracy zawsze stara się zrywać z utartymi schematami i proponować innowacyjne na rynku rozwiązania.

 • Dr Leszek Szafrański

  Doktor nauk humanistycznych. Pełni funkcje: Uczelnianego Koordynatora ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych, Kierownika Oddziału Zbiorów Cyfrowych Biblioteki Jagiellońskiej, Kierownika Sekcji Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Menedżera Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2019-2020 pełnił funkcję Pełnomocnika Rektora UJ ds. otwartego dostępu. Wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim i szkoleniowiec. Sprawuje nadzór merytoryczny nad pracami wykonywanymi w ramach tworzenia i zarządzania: Jagiellońską Biblioteką Cyfrową, Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz opracowania, udostępniania i archiwizacji zasobów cyfrowych. Uczestniczył w pracach Zespołu doradczego MNiSW do spraw otwartego dostępu do treści naukowych. Od 2018 r. bierze udział w pracach grupy eksperckiej Open Science sieci The Guild of European Research-Intensive Universities. Jego zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień dotyczących zarządzania zasobami cyfrowymi, długoterminowej archiwizacji, otwartego dostępu do nauki, projektowania systemów informacyjnych oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w bibliotekach. Autor publikacji naukowych i popularyzatorskich z zakresu zarządzania informacją oraz tworzenia bibliotek cyfrowych i repozytoriów. Ma 11 letnie doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu portalami i stronami internetowymi poparte uczestnictwem w wielu projektach związanych z digitalizacją zasobów Biblioteki Jagiellońskiej, projektowaniem systemów zarządzania zasobami cyfrowymi oraz udostępnianiem zbiorów bibliotecznych i naukowych w otwartym dostępie. W 2019 r. otrzymał tytuł Małopolskiego Bibliotekarza Roku. W 2020 r. został laureatem Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego w kategorii “prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym”.

Nadchodzące wydarzenia

 • Pierwsze webinarium

  PCG Dziekanat

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Tomasz Buczak, PCG Academia
  2. Eksperci:  Dariusz Bednarz, PCG Academia
   Anna Ziętek, PCG Academia
  Termin:
  • data: 17.02.2022
  • godz.: 13:00 - 14:00
  Zobacz relację
 • Drugie webinarium

  PCG Rekrutacja

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Tomasz Buczak, PCG Academia
  2. Eksperci:  Marcin Szczepanik, PCG Academia
   Emil Leńczuk, PCG Academia
   Krzysztof Honij, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
  Termin:
  • data: 24.02.2022
  • godz.: 13:00 - 14:00
  Zobacz relację
 • Trzecie webinarium

  PCG Ocena Pracownicza

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Piotr Masalski, PCG Academia
  2. Eksperci:  Jolanta Buczek, PCG Academia
  Termin:
  • data: 03.03.2022
  • godz.: 13:00 - 14:00
  Zobacz relację
 • Czwarte webinarium

  Repozytorium Naukowe DSpace7

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Piotr Masalski, PCG Academia
  2. Eksperci: Dr Leszek Szafrański, Uniwersytet Jagielloński
  Termin:
  • data: 10.03.2022
  • godz.: 13:00 - 14:00
  Zobacz relację
 • Piąte webinarium

  PCG Biuro Karier

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Piotr Masalski, PCG Academia
  2. Eksperci:  Jolanta Buczek, PCG Academia
  Termin:
  • data: 17.03.2022
  • godz.: 13:00 - 14:00
  Zobacz relację
 • Szóste webinarium

  PCG Sylabusy

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Dariusz Bednarz, PCG Academia
  2. Eksperci:  Jolanta Buczek, PCG Academia
  Termin:
  • data: 24.03.2022
  • godz.: 13:00 - 14:00
  Zobacz relację

Kontakt