Poznaj moduł PCG Sylabusy

 

„Uniwersytet Przyszłości” to kontynuacja cyklu zainicjowanego wiosną 2020 roku, w czasie którego zrealizowaliśmy dla Państwa 11 spotkań z udziałem blisko 2,000 osób. Tym razem, wracamy z serią 6 webinariów, których tematyka obejmuje szeroki zakres tematyczny – od kompleksowej obsługi dydaktyki i rekrutacji na uczelni, nowatorskie podejście do zarządzania sylabusami, platformę łączącą studentów i absolwentów uczelni po okresową ocenę wyników pracy dydaktyków i badaczy oraz otwarty dostęp do publikacji nauowych z wykorzystaniem repozytorium naukowego DSpace7.

 • Data: 24.03.2022
 • Godzina: 13:00 - 14:00
 • Dariusz Bednarz
 • Jolanta Buczek
To wydarzenie już się odbyło

Nie brałeś udziału? Nic straconego! Obejrzyj relację z webinaru.

Trzeci webinar #Uniwersytet Przyszłości

 1. Temat: Poznaj moduł PCG Sylabusy
 2. Moderator: Dariusz Bednarz, PCG Academia
 3. Termin: 24 marca 2022r. w godzinach 13:00 – 14:00
 4. Eksperci:  Jolanta Buczek, PCG Academia,
 • Organizator:
 • Moduł:

Dlaczego warto wziąć udział

PCG Sylabusy to w pełni webowe narządzie do zarządzania sylabusami w szkole wyższej. System umożliwia przygotowanie, wypełnienie oraz upublicznienie zatwierdzonych sylabusów. Rozwiązanie adresuje potrzeby uczelnianej administracji, dydaktyków, koordynatorów przedmiotów, studentów, a także kandydatów na studia. Produkt wspiera też standaryzację procesu tworzenia i zarządzania sylabusami w szkole wyższej i podnosi jego jakość.

W systemie PCG Sylabusy, mamy możliwość przygotowania planu studiów lub jego zaimportowania z dowolnego systemu dziekanatowego (w tym USOS), za pośrednictwem interfejsu integracyjnego API. Kierunkowe efekty uczenia się, charakterystyki czy dyscypliny ze wskazaniem dyscypliny wiodącej, są dostępne w jednym, intuicyjnym panelu. Dzięki zastosowaniu kreatora, zmiany w szablonach sylabusów sprowadzają się do wykonania prostych czynności konfiguracyjnych. Panel do zarządzania sylabusami umożliwia szybkie sprawdzenie stanu wypełnienia sylabusów, komunikację z osobami wypełniającymi, nanoszenie poprawek i wiele innych. Sfinalizowany sylabus możemy pobrać i wydrukować do wybranego formatu (.doc lub .pdf).

Podczas webinarium, konsultanci PCG Academia zademonstrują system PCG Sylabusy oraz opowiedzą o procesie jego uruchomienia na uczelni. Odpowiemy również na pytania uczestników.

O cyklu webinariów "Uniwersytet Przyszłości"

Gwałtowny rozwój nowoczesnych technologii oraz postępujące procesy globalizacyjne powodują, że uczelnie na całym świecie próbują na nowo zdefiniować swoją rolę oraz wartość jaką generują dla studentów i lokalnych społeczności. Jaki będzie Uniwersytet Przyszłości? Naszym zdaniem – skoncentrowany na Studentach i ich potrzebach, świetnie skomunikowany ze swoim otoczeniem i zaangażowany w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Wśród uczelni, z którymi współpracuje PCG Academia, już teraz, jest wiele szkół, które wykorzystują nowoczesne technologie do budowania swojej przewagi konkurencyjnej. Dlatego, wspólnie z naszymi partnerami, zdecydowaliśmy się zainicjować cykl webinariów zatytułowany „Uniwersytet Przyszłości”, gdzie pokażemy najbardziej inspirujące projekty IT realizowane przez wiodące polskie i zagraniczne uczelnie.

W ramach trzeciego cyklu „Uniwersytetu Przyszłości” zrealizujemy sześć spotkań, zgodnie z następującym harmonogramem:

 • 17 luty: PCG Dziekanat
 • 24 luty: PCG Rekrutacja
 • 3 marca: PCG Ocena Pracownicza
 • 10 marca: Repozytorium Naukowe Dspace 7
 • 17 marca: PCG Biuro Karier
 • 24 marca: PCG Sylabusy

Udział w webinariach jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli szkół wyższych do rejestracji i uczestnictwa w naszych wydarzeniach.

Eksperci

 • Dariusz Bednarz

  Posiada blisko 13lat doświadczenia we wdrażaniu, projektowaniu i rozwijaniu systemów IT dla sektora szkolnictwa wyższego. Z firmą PCG Academia związany od 2008 roku. Pasjonat baz danych. Obecnie pełni rolę Product Managera w PCG Academia.

 • Jolanta Buczek

  Jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  W Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie ukończyła program doktorancki z zakresu ekonomii pracy, uzyskując stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych (tytuł pracy: „Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wyborze studiów wyższych”).

  Zainteresowania naukowe i zawodowe skupiają się przede wszystkim wokół obszarów związanych z nauką i szkolnictwem wyższym (modele finansowania edukacji wyższej i nauki, efekty zewnętrzne kształcenia, umiędzynarodowienie edukacji wyższej i nauki, bibliometria).

  Jest autorką lub współautorką publikacji oraz koncepcji badawczych tematyką związanych z wymienionymi obszarami.

Nadchodzące wydarzenia

 • Pierwsze webinarium

  PCG Dziekanat

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Tomasz Buczak, PCG Academia
  2. Eksperci:  Dariusz Bednarz, PCG Academia
   Anna Ziętek, PCG Academia
  Termin:
  • data: 17.02.2022
  • godz.: 13:00 - 14:00
  Zobacz relację
 • Drugie webinarium

  PCG Rekrutacja

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Tomasz Buczak, PCG Academia
  2. Eksperci:  Marcin Szczepanik, PCG Academia
   Emil Leńczuk, PCG Academia
   Krzysztof Honij, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
  Termin:
  • data: 24.02.2022
  • godz.: 13:00 - 14:00
  Zobacz relację
 • Trzecie webinarium

  PCG Ocena Pracownicza

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Piotr Masalski, PCG Academia
  2. Eksperci:  Jolanta Buczek, PCG Academia
  Termin:
  • data: 03.03.2022
  • godz.: 13:00 - 14:00
  Zobacz relację
 • Czwarte webinarium

  Repozytorium Naukowe DSpace7

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Piotr Masalski, PCG Academia
  2. Eksperci: Dr Leszek Szafrański, Uniwersytet Jagielloński
  Termin:
  • data: 10.03.2022
  • godz.: 13:00 - 14:00
  Zobacz relację
 • Piąte webinarium

  PCG Biuro Karier

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Piotr Masalski, PCG Academia
  2. Eksperci:  Jolanta Buczek, PCG Academia
  Termin:
  • data: 17.03.2022
  • godz.: 13:00 - 14:00
  Zobacz relację
 • Szóste webinarium

  PCG Sylabusy

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Dariusz Bednarz, PCG Academia
  2. Eksperci:  Jolanta Buczek, PCG Academia
  Termin:
  • data: 24.03.2022
  • godz.: 13:00 - 14:00
  Zobacz relację

Kontakt