Poznaj moduł PCG Ocena Pracownicza

 

„Uniwersytet Przyszłości” to kontynuacja cyklu zainicjowanego wiosną 2020 roku, w czasie którego zrealizowaliśmy dla Państwa 11 spotkań z udziałem blisko 2,000 osób. Tym razem, wracamy z serią 6 webinariów, których tematyka obejmuje szeroki zakres tematyczny – od kompleksowej obsługi dydaktyki i rekrutacji na uczelni, nowatorskie podejście do zarządzania sylabusami, platformę łączącą studentów i absolwentów uczelni po okresową ocenę wyników pracy dydaktyków i badaczy oraz otwarty dostęp do publikacji nauowych z wykorzystaniem repozytorium naukowego DSpace7.

 • Data: 03.03.2022
 • Godzina: 13:00 - 14:00
 • Piotr Masalski
 • Jolanta Buczek
To wydarzenie już się odbyło

Nie brałeś udziału? Nic straconego! Obejrzyj relację z webinaru.

Piąty webinar #Uniwersytet Przyszłości

 1. Temat: Poznaj moduł PCG Ocena Pracownicza
 2. Moderator: Piotr Masalski, PCG Academia
 3. Termin: 3 marca 2022r. w godzinach 13:00 – 14:00
 4. Eksperci:  Jolanta Buczek, PCG Academia,
 • Organizator:
 • Moduł:

Dlaczego warto wziąć udział

Ocena pracownicza, to nowy moduł systemu Sciencecloud, rozszerzający jego funkcjonalność o możliwość definiowania i prowadzania procesu wewnętrznej oceny pracowników. System, przeznaczony jest nie tylko dla władz i administracji uczelni, prowadzących proces oceny pracowniczej, ale również dla samych naukowców i dydaktyków, którzy mogą za jego pomocą monitorować swój wynik – w trakcie i po zakończeniu okresu objętego ewaluacją.

Oprócz znanych z ministerialnej oceny parametrycznej osiągnięć takich jak: publikacje, osiągnięcia artystyczne, prawa własności przemysłowej czy projekty, system daje możliwość definiowania i ewidencjonowania zdarzeń dodatkowych takich jak: organizacja i udział w konferencjach, działalność dydaktyczna nauczycieli akademickich czy pełnienie funkcji w strukturze jednostki oraz poza nią. Lista możliwych zdarzeń jest nieograniczona, co pozwala na definiowanie oceny w oparciu o wewnętrzne regulaminy i uchwały.

Dzięki zrealizowanym już integracjom z usługami zewnętrznymi takimi, jak PBN, POL-on czy ORCID, a także otwartemu mechanizmowi REST API, istnieje możliwość automatycznego zasilania systemu informacjami o zdarzeniach, mających wpływ na ocenę pracowników. Model hybrydowy pozwala na jednoczesne uwzględnianie osiągnięć integrowanych (także z wewnętrznych systemów np. ERP), jak i dostarczanych ręcznie poprzez stosowne formularze.

O cyklu webinariów "Uniwersytet Przyszłości"

Gwałtowny rozwój nowoczesnych technologii oraz postępujące procesy globalizacyjne powodują, że uczelnie na całym świecie próbują na nowo zdefiniować swoją rolę oraz wartość jaką generują dla studentów i lokalnych społeczności. Jaki będzie Uniwersytet Przyszłości? Naszym zdaniem – skoncentrowany na Studentach i ich potrzebach, świetnie skomunikowany ze swoim otoczeniem i zaangażowany w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Wśród uczelni, z którymi współpracuje PCG Academia, już teraz, jest wiele szkół, które wykorzystują nowoczesne technologie do budowania swojej przewagi konkurencyjnej. Dlatego, wspólnie z naszymi partnerami, zdecydowaliśmy się zainicjować cykl webinariów zatytułowany „Uniwersytet Przyszłości”, gdzie pokażemy najbardziej inspirujące projekty IT realizowane przez wiodące polskie i zagraniczne uczelnie.

W ramach trzeciego cyklu „Uniwersytetu Przyszłości” zrealizujemy sześć spotkań, zgodnie z następującym harmonogramem:

 • 17 luty: PCG Dziekanat
 • 24 luty: PCG Rekrutacja
 • 3 marca: PCG Ocena Pracownicza
 • 10 marca: Repozytorium Naukowe Dspace 7
 • 17 marca: PCG Biuro Karier
 • 24 marca: PCG Sylabusy

Udział w webinariach jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli szkół wyższych do rejestracji i uczestnictwa w naszych wydarzeniach.

Eksperci

 • Piotr Masalski

  Piotr Masalski jako absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jest wieloletnim współpracownikiem PCG oraz ekspertem w dziedzinie projektowania nowoczesnych systemów informatycznych. Prowadzi aktualnie szereg projektów modernizacji oraz tworzenia od podstaw kluczowych narzędzi związanych z zarządzaniem procesami w szkolnictwie wyższym. Jako właściciel niezależnego software house wraz z wykwalifikowanymi specjalistami od optymalizacji narzędzi informatycznych oraz user experience, w swojej pracy zawsze stara się zrywać z utartymi schematami i proponować innowacyjne na rynku rozwiązania.

 • Jolanta Buczek

  Jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  W Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie ukończyła program doktorancki z zakresu ekonomii pracy, uzyskując stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych (tytuł pracy: „Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wyborze studiów wyższych”).

  Zainteresowania naukowe i zawodowe skupiają się przede wszystkim wokół obszarów związanych z nauką i szkolnictwem wyższym (modele finansowania edukacji wyższej i nauki, efekty zewnętrzne kształcenia, umiędzynarodowienie edukacji wyższej i nauki, bibliometria).

  Jest autorką lub współautorką publikacji oraz koncepcji badawczych tematyką związanych z wymienionymi obszarami.

Nadchodzące wydarzenia

 • Pierwsze webinarium

  PCG Dziekanat

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Tomasz Buczak, PCG Academia
  2. Eksperci:  Dariusz Bednarz, PCG Academia
   Anna Ziętek, PCG Academia
  Termin:
  • data: 17.02.2022
  • godz.: 13:00 - 14:00
  Zobacz relację
 • Drugie webinarium

  PCG Rekrutacja

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Tomasz Buczak, PCG Academia
  2. Eksperci:  Marcin Szczepanik, PCG Academia
   Emil Leńczuk, PCG Academia
   Krzysztof Honij, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
  Termin:
  • data: 24.02.2022
  • godz.: 13:00 - 14:00
  Zobacz relację
 • Trzecie webinarium

  PCG Ocena Pracownicza

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Piotr Masalski, PCG Academia
  2. Eksperci:  Jolanta Buczek, PCG Academia
  Termin:
  • data: 03.03.2022
  • godz.: 13:00 - 14:00
  Zobacz relację
 • Czwarte webinarium

  Repozytorium Naukowe DSpace7

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Piotr Masalski, PCG Academia
  2. Eksperci: Dr Leszek Szafrański, Uniwersytet Jagielloński
  Termin:
  • data: 10.03.2022
  • godz.: 13:00 - 14:00
  Zobacz relację
 • Piąte webinarium

  PCG Biuro Karier

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Piotr Masalski, PCG Academia
  2. Eksperci:  Jolanta Buczek, PCG Academia
  Termin:
  • data: 17.03.2022
  • godz.: 13:00 - 14:00
  Zobacz relację
 • Szóste webinarium

  PCG Sylabusy

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Dariusz Bednarz, PCG Academia
  2. Eksperci:  Jolanta Buczek, PCG Academia
  Termin:
  • data: 24.03.2022
  • godz.: 13:00 - 14:00
  Zobacz relację

Kontakt