Poznaj moduł PCG Biuro Karier

 

„Uniwersytet Przyszłości” to kontynuacja cyklu zainicjowanego wiosną 2020 roku, w czasie którego zrealizowaliśmy dla Państwa 11 spotkań z udziałem blisko 2,000 osób. Tym razem, wracamy z serią 6 webinariów, których tematyka obejmuje szeroki zakres tematyczny – od kompleksowej obsługi dydaktyki i rekrutacji na uczelni, nowatorskie podejście do zarządzania sylabusami, platformę łączącą studentów i absolwentów uczelni po okresową ocenę wyników pracy dydaktyków i badaczy oraz otwarty dostęp do publikacji nauowych z wykorzystaniem repozytorium naukowego DSpace7.

 • Data: 17.03.2022
 • Godzina: 13:00 - 14:00
 • Piotr Masalski
 • Jolanta Buczek
To wydarzenie już się odbyło

Nie brałeś udziału? Nic straconego! Obejrzyj relację z webinaru.

Czwarty webinar #Uniwersytet Przyszłości

 1. Temat: Poznaj moduł PCG Biuro Karier
 2. Moderator: Piotr Masalski, PCG Academia
 3. Termin: 17 marca 2022r. w godzinach 13:00 – 14:00
 4. Eksperci:  Jolanta Buczek, PCG Academia,
 • Organizator:
 • Moduł:

Dlaczego warto wziąć udział

Aplikacja PCG Biuro Karier stanowi integralny element Educloud, ekosystemu rozwiązań IT dla uczelni, oferowanych nie tylko w modelu klasycznego wdrożenia, ale także w formie nowoczesnej usługi chmurowej w modelu Software as a Service (SaaS).

Kluczowym elementem systemu dostarczanego przez PCG Academia jest platforma umożliwiająca studentom i absolwentom tworzenie indywidualnych profili na podstawie swoich kompetencji, umiejętności i zainteresowań. Na tej podstawie system proponuje studentom i absolwentom najlepiej dopasowane oferty pracy, stażu i praktyk. Pracodawcy mają możliwość sprawnego zamieszczania ofert, bezpośredniego komunikowania się za aplikantami oraz prowadzenia procesu rekrutacyjnego w całości w sposób elektroniczny. Pracownicy biura karier uzyskują stały wgląd w informację o profilach kandydatów wraz z dopasowanymi ofertami i złożonymi przez nich aplikacjami oraz danymi o rekrutacjach.

Integralnym elementem systemu dostarczanego przez PCG Academia jest moduł ankiet pozwalający na sprawne przeprowadzanie badania losów absolwentów, a także ankietyzację dowolnej grupy odbiorców. Wraz z modułem analiz, umożliwia on szereg unikalnych funkcjonalności jak np. badanie pracodawców pod kątem zapotrzebowania na kompetencje u absolwentów wchodzących na rynek pracy (weryfikacja efektów kształcenia), ewaluację efektów edukacyjnych osiąganych przez stażystów czy diagnozę kompetencji na poszczególnych programach kształcenia.

Podczas webinarium zaprezentowane zostaną zarówno kluczowe funkcje systemu PCG Biuro Karier jaki i rozwijane aktualnie funkcjonalności i mapa drogowa produktu.

O cyklu webinariów "Uniwersytet Przyszłości"

Gwałtowny rozwój nowoczesnych technologii oraz postępujące procesy globalizacyjne powodują, że uczelnie na całym świecie próbują na nowo zdefiniować swoją rolę oraz wartość jaką generują dla studentów i lokalnych społeczności. Jaki będzie Uniwersytet Przyszłości? Naszym zdaniem – skoncentrowany na Studentach i ich potrzebach, świetnie skomunikowany ze swoim otoczeniem i zaangażowany w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Wśród uczelni, z którymi współpracuje PCG Academia, już teraz, jest wiele szkół, które wykorzystują nowoczesne technologie do budowania swojej przewagi konkurencyjnej. Dlatego, wspólnie z naszymi partnerami, zdecydowaliśmy się zainicjować cykl webinariów zatytułowany „Uniwersytet Przyszłości”, gdzie pokażemy najbardziej inspirujące projekty IT realizowane przez wiodące polskie i zagraniczne uczelnie.

W ramach trzeciego cyklu „Uniwersytetu Przyszłości” zrealizujemy sześć spotkań, zgodnie z następującym harmonogramem:

 • 17 luty: PCG Dziekanat
 • 24 luty: PCG Rekrutacja
 • 3 marca: PCG Ocena Pracownicza
 • 10 marca: Repozytorium Naukowe Dspace 7
 • 17 marca: PCG Biuro Karier
 • 24 marca: PCG Sylabusy

Udział w webinariach jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli szkół wyższych do rejestracji i uczestnictwa w naszych wydarzeniach.

Eksperci

 • Piotr Masalski

  Piotr Masalski jako absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jest wieloletnim współpracownikiem PCG oraz ekspertem w dziedzinie projektowania nowoczesnych systemów informatycznych. Prowadzi aktualnie szereg projektów modernizacji oraz tworzenia od podstaw kluczowych narzędzi związanych z zarządzaniem procesami w szkolnictwie wyższym. Jako właściciel niezależnego software house wraz z wykwalifikowanymi specjalistami od optymalizacji narzędzi informatycznych oraz user experience, w swojej pracy zawsze stara się zrywać z utartymi schematami i proponować innowacyjne na rynku rozwiązania.

 • Jolanta Buczek

  Jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  W Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie ukończyła program doktorancki z zakresu ekonomii pracy, uzyskując stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych (tytuł pracy: „Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wyborze studiów wyższych”).

  Zainteresowania naukowe i zawodowe skupiają się przede wszystkim wokół obszarów związanych z nauką i szkolnictwem wyższym (modele finansowania edukacji wyższej i nauki, efekty zewnętrzne kształcenia, umiędzynarodowienie edukacji wyższej i nauki, bibliometria).

  Jest autorką lub współautorką publikacji oraz koncepcji badawczych tematyką związanych z wymienionymi obszarami.

Nadchodzące wydarzenia

 • Pierwsze webinarium

  PCG Dziekanat

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Tomasz Buczak, PCG Academia
  2. Eksperci:  Dariusz Bednarz, PCG Academia
   Anna Ziętek, PCG Academia
  Termin:
  • data: 17.02.2022
  • godz.: 13:00 - 14:00
  Zobacz relację
 • Drugie webinarium

  PCG Rekrutacja

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Tomasz Buczak, PCG Academia
  2. Eksperci:  Marcin Szczepanik, PCG Academia
   Emil Leńczuk, PCG Academia
   Krzysztof Honij, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
  Termin:
  • data: 24.02.2022
  • godz.: 13:00 - 14:00
  Zobacz relację
 • Trzecie webinarium

  PCG Ocena Pracownicza

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Piotr Masalski, PCG Academia
  2. Eksperci:  Jolanta Buczek, PCG Academia
  Termin:
  • data: 03.03.2022
  • godz.: 13:00 - 14:00
  Zobacz relację
 • Czwarte webinarium

  Repozytorium Naukowe DSpace7

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Piotr Masalski, PCG Academia
  2. Eksperci: Dr Leszek Szafrański, Uniwersytet Jagielloński
  Termin:
  • data: 10.03.2022
  • godz.: 13:00 - 14:00
  Zobacz relację
 • Piąte webinarium

  PCG Biuro Karier

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Piotr Masalski, PCG Academia
  2. Eksperci:  Jolanta Buczek, PCG Academia
  Termin:
  • data: 17.03.2022
  • godz.: 13:00 - 14:00
  Zobacz relację
 • Szóste webinarium

  PCG Sylabusy

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Dariusz Bednarz, PCG Academia
  2. Eksperci:  Jolanta Buczek, PCG Academia
  Termin:
  • data: 24.03.2022
  • godz.: 13:00 - 14:00
  Zobacz relację

Kontakt