Korzyści z wdrożenia skalowalnej platformy opartej o Moodle’a w chmurze – case study uczelni zagranicznej

 

„Uniwersytet Przyszłości” to kontynuacja cyklu zainicjowanego wiosną zeszłego roku, w czasie którego zrealizowaliśmy dla Państwa 5 spotkań z udziałem blisko 1,000 osób. Tym razem, wracamy z serią 7 webinariów, których tematyka obejmuje szeroki zakres tematyczny – od administrowania uczelnianymi procesami, po zarządzanie kształceniem zdalnym i ewaluację działalności naukowej.

 • Magda Sochacka
 • Antonio Piedras Morente

Siódmy webinar #Uniwersytet Przyszłości

 1. Temat: Korzyści z wdrożenia skalowalnej platformy opartej o Moodle’a w chmurze – case study Uniwersytetu w Barcelonie
 2. Moderator:  Magda Sochacka, PCG Academia
 3. Termin:  10 listopada 2021 r. w godzinach 13:00 – 14:00
 4. Eksperci:  Antonio Piedras Morente, Uniwersytet w Barcelonie
 • Organizator:
 • Partnerzy:

Korzyści z wdrożenia skalowalnej platformy opartej o Moodle’a w chmurze – case study Uniwersytetu w Barcelonie

Na wielu z polskich uczelni kształcenie na odległość opiera się na open source-owym systemie Moodle. Platforma, która od lat była wykorzystywana do dostarczania wybranych przedmiotów w formule e-learningowej, w pandemii stała się centrum prowadzonej zdalnie dydaktyki.

Część uczelni zetknęła się jednak z problemami związanymi z przestojami w działaniu, odpowiednim zabezpieczeniem danych czy z rozwijaniem i utrzymywaniem platformy. Niejednokrotnie studenci narzekają na mało atrakcyjne interfejsy kursów, a wykładowcy na niską intuicyjność platformy, utrudniającą efektywne wykorzystanie jej w dydaktyce.

Uniwersytet w Barcelonie jest jedną z uczelni, która doceniając zalety Moodle, a chcąc wyeliminować dostrzeżone problemy zdecydowała się na rozwiązanie pośrednie – wdrożenie Open LMS, platformy zbudowanej w oparciu o tę samą technologię, ale wyposażonej w dodatkowe funkcjonalności i dostarczanej w modelu chmurowym. Podczas webinaru, przedstawiciele uczelni opowiedzą o korzyściach z takiego rozwiązania, a także o tym, co zmiana przyniosła użytkownikom końcowym – studentom i wykładowcom. Porozmawiamy o tym, jak narzędzie pomogło uczelni zmierzyć się z wyzwaniami postawionymi przez pandemię koronawirusa. Zapytamy również, czy uczelnia była w stanie uczynić z Open LMS centrum dydaktyki, nie tylko tej prowadzonej zdalnie, ale także stacjonarnie.

Webinar zakończymy krótką demonstracją narzędzia Open LMS i pokazaniem jakie funkcjonalności oferuje ono wykładowcom, studentom i kadrze administracyjnej uczelni.

O cyklu webinariów „Uniwersytet Przyszłości”

Gwałtowny rozwój nowoczesnych technologii oraz postępujące procesy globalizacyjne powodują, że uczelnie na całym świecie próbują na nowo zdefiniować swoją rolę oraz wartość jaką generują dla studentów i lokalnych społeczności. Jaki będzie Uniwersytet Przyszłości? Naszym zdaniem – skoncentrowany na Studentach i ich potrzebach, świetnie skomunikowany ze swoim otoczeniem i zaangażowany w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Wśród uczelni, z którymi współpracuje PCG Academia, już teraz, jest wiele szkół, które wykorzystują nowoczesne technologie do budowania swojej przewagi konkurencyjnej. Dlatego, wspólnie z naszymi partnerami, zdecydowaliśmy się zainicjować cykl webinariów zatytułowany „Uniwersytet Przyszłości”, gdzie pokażemy najbardziej inspirujące projekty IT realizowane przez wiodące polskie i zagraniczne uczelnie.

W ramach drugiego cyklu „Uniwersytetu Przyszłości” zrealizujemy siedem spotkań, zgodnie z następującym harmonogramem:

 • 23 września: Szanse i wyzwania, w przededniu ewaluacji działalności naukowej – case studies: uczelni publicznej, uczelni niepublicznej i instytutu naukowego
 • 28 września: Elektroniczny obieg dokumentów – dlaczego warto inwestować i rozwijać wewnętrzne kompetencje na Uczelniach
 • 7 października: Premiera najnowszej wersji DSpace 7 – jak skutecznie wdrożyć lub zaktualizować repozytorium naukowe na uczelni?
 • 14 października: Zwiększanie zasięgu i efektywności kształcenia zdalnego poprzez innowacje — rozmowa z przedstawicielami Uniwersytetu Jagiellońskiego, Blackboard i AWS
 • 28 października: Wdrożenie polityki dostępności w oparciu o rozwiązanie Blackboard Ally – case study Uniwersytetu Northumbria (Newcastle) oraz Uniwersytetu Nottingham Trent (Nottingham)
 • 4 listopada: Podnoszenie jakości kształcenia poprzez analizę danych z platformy e-learningowej – case study wykorzystania rozwiązania Intelliboard na uczelni zagranicznej
 • 10 listopada: Korzyści z wdrożenia skalowalnej platformy opartej o Moodle’a w chmurze – case study Uniwersytetu w Barcelonie

Udział w webinariach jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli szkół wyższych do rejestracji i uczestnictwa w naszych wydarzeniach.

Eksperci ósmego webinarium:

 • Magda Sochacka

  Od 10 lat związana z branżami doradztwa biznesowego i technologii w edukacji. W PCG Academia zarządza wprowadzaniem rozwiązań zagranicznych partnerów, w tym platform e-learningowych i służących do elektronicznego egzaminowania, do polskiego sektora szkolnictwa wyższego. Doświadczenie zawodowe zdobywała na projektach w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz programu CEMS Master in International Management.

 • Antonio Piedras Morente

  Uniwersytet w Barcelonie

Wszystkie tematy spotkań

 • Pierwsze webinarium

  Szanse i wyzwania, w przededniu ewaluacji działalności naukowej – case studies: uczelni publicznej, uczelni niepublicznej i instytutu naukowego

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Piotr Masalski, PCG Academia
  2. Eksperci:  Danuta Tuszyńska, Uniwersytet SWPS
   Przemysław Baranowski, Uniwersytet Zielonogórski
   Krzysztof Stereńczak, Instytut Badawczy Leśnictwa
  Termin:
  • data: 23.09.2021
  • godz.: 13:00 - 14:00
  Zobacz relację
 • Drugie webinarium

  Elektroniczny obieg dokumentów – dlaczego warto inwestować i rozwijać wewnętrzne kompetencje na Uczelniach

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Jakub Brończyk, PCG Academia
  2. Eksperci:  Marcin Grotowski, No Limit Sp. z o.o.
   Jakub Romankiewicz, WEBCON
  Termin:
  • data: 28.09.2021
  • godz.: 13:00 - 14:00
  Zobacz relację
 • Trzecie webinarium

  Premiera najnowszej wersji DSpace 7 – jak skutecznie wdrożyć lub zaktualizować repozytorium naukowe na uczelni?

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Łukasz Nowak, PCG Academia
  2. Eksperci: Piotr Masalski, PCG Academia
   Michele Mennielli, LYRASIS
  Termin:
  • data: 07.10.2021
  • godz.: 13:00 - 14:00
  Zobacz relację
 • Czwarte webinarium

  Zwiększanie zasięgu i efektywności kształcenia zdalnego poprzez innowacje — rozmowa z przedstawicielami Uniwersytetu Jagiellońskiego, Blackboard i AWS

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Magda Sochacka, PCG Academia
  2. Eksperci:  Wojciech Wyżykowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
   Juan Ramon Alegret, Blackboard
   Tomasz Olejnik, Amazon Web Services
  Termin:
  • data: 14.10.2021
  • godz.: 13:00 - 14:00
  Zobacz relację
 • Piąte webinarium

  Wdrożenie polityki dostępności w oparciu o rozwiązanie Blackboard Ally – case study Uniwersytetu Northumbria oraz Uniwersytetu Nottingham Trent

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Magda Sochacka, PCG Academia
  2. Eksperci:  Kristen McCartney-Bulmer, Northumbria
   Adam Elce, Uniwersytet Nottingham Trent (Nottingham)
  Termin:
  • data: 28.10.2021
  • godz.: 13:00 - 14:00
  Zapisz się
 • Szóste webinarium

  Podnoszenie jakości kształcenia poprzez analizę danych z platformy e-learningowej – case study wykorzystania rozwiązania Intelliboard na uczelni zagranicznej

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Magda Sochacka, PCG Academia
  2. Eksperci:  W trakcie potwierdzania
  Termin:
  • data: 04.11.2021
  • godz.: 13:00 - 14:00
  Zapisz się
 • Siódme webinarium

  Korzyści z wdrożenia skalowalnej platformy opartej o Moodle’a w chmurze – case study Uniwersytetu w Barcelonie

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Magda Sochacka, PCG Academia
  2. Eksperci:  Antonio Piedras Morente, Uniwersytet w Barcelonie
  Termin:
  • data: 10.11.2021
  • godz.: 13:00 - 14:00
  Zapisz się

Kontakt