Konkurs „Uczelnia dostępna III”

 

Cykl webinariów „Uniwersytet Przyszłości” ma na celu prezentację inspirujących projektów IT, realizowanych przez wiodące polskie uczelnie. Przyjrzymy się nowoczesnym metodom dostarczania IT do uczelni, czyli projektom realizowanym w modelu usługowym (SaaS) z wykorzystaniem technologii chmurowych. Wskażemy też konkretne źródło finansowania prezentowanych rozwiązań, w postaci konkursu „Uczelnia dostępna III”.

 • Michał Janas
 • Łukasz Nowak
To wydarzenie już się odbyło

Nie brałeś udziału? Nic straconego! Obejrzyj relację z webinaru.

Pierwszy webinar #Uniwersytet Przyszłości

 1. Temat: Konkurs „Uczelnia dostępna III” – warunki uczestnictwa, zasady składania wniosków, wsparcie dla uczelni
 2. Moderator:  Łukasz Nowak, PCG Academia
 3. Termin:  27 maja 2021 r. w godzinach 13:00 – 14:00
 4. Eksperci:  Michał Janas, MJC
 • Organizator:
 • Partnerzy:

Konkurs "Uczelnia dostępna III" - warunki uczestnictwa, zasady składania wniosków, wsparcie dla uczelni

Analiza przetargów publicznych ogłoszonych w latach 2014-2021 pokazuje, że przeszło 70% systemów IT, zamówionych przez polskie uczelnie w ostatnich siedmiu latach, zostało sfinansowanych z pieniędzy unijnych. Środki UE stały się zatem sprawdzonym i szeroko wykorzystywanym sposobem finansowania informatyzacji szkół wyższych w Polsce.

Ogłoszony w kwietniu, przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, konkurs „Uczelnia dostępna III”, będzie jedną z ostatnich okazji do tego, aby zaaplikować o środki unijne na zakup systemów IT dla uczelni w obecnej perspektywie finansowej. Podczas webinarium, realizowanego wspólnie przez firmę PCG Academia i firmę doradczą MJC, omówimy kryteria oceny wniosków oraz lekcje płynące z poprzednich dwóch edycji konkursu „Uczelnia dostępna”.

Konkurs „Uczelnia dostępna III” będzie otwarty dla wszystkich uczelni publicznych i prywatnych, które nie uzyskały dofinansowania w poprzednich edycjach. Konkurs umożliwia realizację projektów likwidujących bariery w dostępie do studiów oraz zapewniających dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami. Maksymalna wartość możliwego dofinansowania to 4 mln zł. Nabór będzie prowadzony w okresie od 20 maja do 5 lipca 2021 r.

O cyklu webinariów „Uniwersytet Przyszłości”

Gwałtowny rozwój nowoczesnych technologii oraz postępujące procesy globalizacyjne powodują, że uczelnie na całym świecie próbują na nowo zdefiniować swoją rolę oraz wartość jaką generują dla studentów i lokalnych społeczności. Jaki będzie Uniwersytet Przyszłości? Naszym zdaniem – skoncentrowany na Studentach i ich potrzebach, świetnie skomunikowany ze swoim otoczeniem i zaangażowany w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Wśród uczelni, z którymi współpracuje PCG Academia, już teraz, jest wiele szkół, które wykorzystują nowoczesne technologie do budowania swojej przewagi konkurencyjnej. Dlatego, wspólnie z naszymi partnerami, zdecydowaliśmy się zainicjować cykl webinariów zatytułowany „Uniwersytet Przyszłości”, gdzie pokażemy najbardziej inspirujące projekty IT realizowane przez wiodące polskie uczelnie.

W ramach „Uniwersytetu Przyszłości” zrealizujemy pięć spotkań, zgodnie z następującym harmonogramem:

 • 27 maja: Konkurs „Uczelnia dostępna” – warunki uczestnictwa, zasady składania wniosków, wsparcie dla uczelni
  Omówimy kryteria oceny wniosków oraz lekcje płynące z poprzednich dwóch edycji konkursu „Uczelnia dostępna”
 • 10 czerwca: Aplikacja mobilna jako usługa – studium przypadku Akademii Leona Koźmińskiego
  Opowiemy o projekcie budowy jednej, wspólnej aplikacji mobilnej, wykorzystywanej przez wiele, różnych uczelni i rozwijanej jako usługa w modelu Software as a Service.
 • 17 czerwca: Kompleksowe środowisko kształcenia na odległość – studium przypadku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
  Porozmawiamy o uruchomieniu kompletnego ekosystemu rozwiązań do nauki zdalnej w chmurze, na najlepszym wydziale prawa i administracji w kraju – WPiA UJ.
 • 24 czerwca: Elektroniczne egzaminowanie studentów – studium przypadku Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej
  Opowiemy o tym, jak system Inspera, zastąpił system Moodle w zakresie elektronicznego egzaminowania studentów na jednej z najlepszych polskich uczelni prywatnych.
 • 1 lipca: Elektroniczny obieg dokumentów i automatyzacja procesów biznesowych na uczelni – demonstracja systemu WEBCON
  Zaprezentujemy system WEBCON BPS, który umożliwia automatyzację dowolnego procesu biznesowego funkcjonującego na uczelni.

Udział w webinariach jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli szkół wyższych do rejestracji i uczestnictwa w naszych wydarzeniach.

Eksperci pierwszego webinarium:

 • Łukasz Nowak – Moderator

  Wiceprezes Zarządu PCG Academia. Posiada blisko 15 lat doświadczenia w dostarczaniu usług IT dla sektora publicznego. Z firmą Public Consulting Group związany od 2008 roku.  Koordynował i uczestniczył w licznych projektach doradczych, szkoleniowych i informatycznych realizowanych na zlecenie samorządów i instytucji z sektora edukacji w Polsce i w USA.

 • Michał Janas

  Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Łazarskiego w Warszawie Konsultant w zakresie zarządzania, finansów i strategii oraz zarządzania projektami. Od wielu lat właściciel firmy doradczej zajmującej się przygotowanie i zarządzaniem projektami unijnymi. Doświadczenie zawodowe zdobywał jeszcze w okresie przed akcesją Polski do Unii Europejskiej pracując jako ekspert w programie PHARE, a później jako asesor ds. oceny ekonomiczno – finansowej projektów w perspektywie finansowej 2007 – 2013.

  Jest autorem kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych, doradczych, badawczo–rozwojowych i szkoleniowych dla firm z sektora MŚP, dużych przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego. Pracował dla takich klientów jak MTU Aero Engines Polska Sp. z o.o., WSK Rzeszów Sp. z o.o., Ciarko Sp. z o.o. S.K.A., Auchan Polska Sp. z o.o., EAE Elektronik Sp. z o.o., Semicon Sp. z o.o., Tarkett Jasło Sp. z o.o., Eltel Networsk Energetyka S.A., Transsystem S.A, The Batteries sp. z o.o., RBC Bearings Polska Sp. z o.o. Jest licencjonowanym trenerem Zarządzania Projektami IPMA Polska i Certyfikowanym Project Managerem. Na co dzień kieruje projektami na zlecenie klientów wspierając ich zespoły w osiąganiu założonych celów oraz budując ich motywację.

Wszystkie tematy spotkań

 • Pierwsze webinarium

  Konkurs „Uczelnia dostępna III” – warunki uczestnictwa, zasady składania wniosków, wsparcie dla uczelni

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Łukasz Nowak, PCG Academia
  2. Eksperci:  Michał Janas, MJC
  Termin:
  • data: 27.05.2021
  • godz.: 13:00 - 14:00
  Zobacz relację
 • Drugie webinarium

  Aplikacja mobilna jako usługa – szanse, zagrożenia, korzyści

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Tomasz Buczak, PCG Academia
  2. Eksperci:  Dariusz Wronikowski, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
   dr Krzysztof Wojewodzic, ESCOLA S.A.
   Dariusz Bednarz, PCG Academia
  Termin:
  • data: 10.06.2021
  • godz.: 13:00 - 14:00
  Zobacz relację
 • Trzecie webinarium

  Kompleksowe środowisko kształcenia na odległość – na przykładzie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

  Moderator i eksperci
  1. Moderator: Magda Sochacka, PCG Academia
  2. Eksperci: Dr Ewa Laskowska – Litak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
   Wojciech Wyżykowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
   Anna Warda-Ritzen, PCG Academia

   

  Termin:
  • data: 17.06.2021
  • godz.: 11:00 - 12:00
  Zobacz relację
 • Czwarte webinarium

  Elektroniczne egzaminowanie studentów – na przykładzie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

  Moderator i eksperci
  1. Moderator: Magda Sochacka, PCG Academia
  2. Eksperci: Dr Sabina Ratajczak, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
   Aleksandra Wolska, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
   Anna Warda-Ritzen, PCG Academia
  Termin:
  • data: 24.06.2021
  • godz.: 13:00 - 14:00
  Zobacz relację
 • Piąty webinar

  Elektroniczny obieg dokumentów i automatyzacja procesów biznesowych na uczelni – demonstracja systemu WEBCON

  Moderator i eksperci
  1. Moderator: Jakub Brończyk, PCG Academia
  2. Eksperci: Marcin Gąsiorek, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
   Jakub Romankiewicz, WEBCON
  Termin:
  • data: 01.07.2021
  • godz.: 13:00 - 14:00
  Zobacz relację

Kontakt