Kompleksowe środowisko kształcenia na odległość – na przykładzie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 

Cykl webinariów „Uniwersytet Przyszłości” ma na celu prezentację inspirujących projektów IT, realizowanych przez wiodące polskie uczelnie. Przyjrzymy się nowoczesnym metodom dostarczania IT do uczelni, czyli projektom realizowanym w modelu usługowym (SaaS) z wykorzystaniem technologii chmurowych. Wskażemy też konkretne źródło finansowania prezentowanych rozwiązań, w postaci konkursu „Uczelnia dostępna III”.

 • Dr Ewa Laskowska - Litak
 • Wojciech Wyżykowski
 • Magda Sochacka
To wydarzenie już się odbyło

Nie brałeś udziału? Nic straconego! Obejrzyj relację z webinaru.

Trzeci webinar #Uniwersytet Przyszłości

 1. Temat: Kompleksowe środowisko kształcenia na odległość – na przykładzie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 2. Moderator:  Magda Sochacka, PCG Academia
 3. Termin:  17 czerwca 2021 r. w godzinach 11:00 – 12:00
 4. Eksperci: Dr Ewa Laskowska – Litak, Uniwersytet Jagielloński
  Wojciech Wyżykowski, Uniwersytet Jagielloński
 • Organizator:
 • Partnerzy:

Kompleksowe środowisko kształcenia na odległość – na przykładzie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Na wielu uczelniach prowadzone są obecnie prace nad wytyczeniem kierunków rozwoju uczelni w okresie po pandemii. Wyższy poziom wykorzystania nowoczesnych narzędzi kształcenia, kontynuowanie wprowadzania innowacji w dydaktyce oraz wspieranie internacjonalizacji są ważnymi filarami obieranych przez uczelnie strategii.

W tym kontekście, do udziału w webinarze zaprosiliśmy przedstawicieli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym obecnie trwa wdrożenie nowoczesnej platformy kształcenia na odległość firmy Blackboard. Platforma będzie wykorzystywana przez 5,5 tys. studentów i wykładowców Wydziału i będzie wspierać zarówno kształcenie w modelu mieszanym, jak i w pełni zdalne, w tym również w ramach programów międzynarodowych.

Podczas webinaru przedstawiciele Wydziału opowiedzą o najbardziej istotnych aspektach, które, ich zdaniem, uczelnie powinny wziąć pod uwagę decydując się na nową platformę LMS lub rozbudowę posiadanych przez siebie rozwiązań. Opowiedzą także o dotychczasowych doświadczeniach z wdrożenia platformy i kolejnych krokach. Chcielibyśmy zapytać, w jakich obszarach kształcenia platforma znajdzie zastosowanie i co jej wdrożenie zmieni dla użytkowników końcowych – studentów  i wykładowców Wydziału. Będziemy też dyskutować o tym co odgrywa kluczową rolę dla sukcesu wdrożenia takiej platformy – czy chodzi tutaj o samą technologię czy sposób przeprowadzenia procesu implementacji i zmiany na uczelni.

O cyklu webinariów „Uniwersytet Przyszłości”

Gwałtowny rozwój nowoczesnych technologii oraz postępujące procesy globalizacyjne powodują, że uczelnie na całym świecie próbują na nowo zdefiniować swoją rolę oraz wartość jaką generują dla studentów i lokalnych społeczności. Jaki będzie Uniwersytet Przyszłości? Naszym zdaniem – skoncentrowany na Studentach i ich potrzebach, świetnie skomunikowany ze swoim otoczeniem i zaangażowany w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Wśród uczelni, z którymi współpracuje PCG Academia, już teraz, jest wiele szkół, które wykorzystują nowoczesne technologie do budowania swojej przewagi konkurencyjnej. Dlatego, wspólnie z naszymi partnerami, zdecydowaliśmy się zainicjować cykl webinariów zatytułowany „Uniwersytet Przyszłości”, gdzie pokażemy najbardziej inspirujące projekty IT realizowane przez wiodące polskie uczelnie.

W ramach „Uniwersytetu Przyszłości” zrealizujemy pięć spotkań, zgodnie z następującym harmonogramem:

 • 27 maja: Konkurs „Uczelnia dostępna” – warunki uczestnictwa, zasady składania wniosków, wsparcie dla uczelni
  Omówimy kryteria oceny wniosków oraz lekcje płynące z poprzednich dwóch edycji konkursu „Uczelnia dostępna”
 • 10 czerwca: Aplikacja mobilna jako usługa – studium przypadku Akademii Leona Koźmińskiego
  Opowiemy o projekcie budowy jednej, wspólnej aplikacji mobilnej, wykorzystywanej przez wiele, różnych uczelni i rozwijanej jako usługa w modelu Software as a Service.
 • 17 czerwca: Kompleksowe środowisko kształcenia na odległość – studium przypadku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
  Porozmawiamy o uruchomieniu kompletnego ekosystemu rozwiązań do nauki zdalnej w chmurze, na najlepszym wydziale prawa i administracji w kraju – WPiA UJ.
 • 24 czerwca: Elektroniczne egzaminowanie studentów – studium przypadku Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej
  Opowiemy o tym, jak system Inspera, zastąpił system Moodle w zakresie elektronicznego egzaminowania studentów na jednej z najlepszych polskich uczelni prywatnych.
 • 1 lipca: Elektroniczny obieg dokumentów i automatyzacja procesów biznesowych na uczelni – demonstracja systemu WEBCON
  Zaprezentujemy system WEBCON BPS, który umożliwia automatyzację dowolnego procesu biznesowego funkcjonującego na uczelni.

Udział w webinariach jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli szkół wyższych do rejestracji i uczestnictwa w naszych wydarzeniach.

Eksperci trzeciego webinarium:

 • Magda Sochacka – Moderator

  Od 10 lat związana z branżami doradztwa biznesowego i technologii w edukacji. W PCG Academia zarządza wprowadzaniem rozwiązań zagranicznych partnerów, w tym platform e-learningowych i służących do elektronicznego egzaminowania, do polskiego sektora szkolnictwa wyższego. Doświadczenie zawodowe zdobywała na projektach w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz programu CEMS Master in International Management.

 • Dr Ewa Laskowska – Litak

  Doktor nauk prawnych, LL.M. (Heidelberg), adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ i research visitor na Uniwersytecie w Cambridge w Wielkiej Brytanii; stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; beneficjentka grantów naukowych Narodowego Centrum Nauki oraz członkini organizacji naukowych (ALAI Poland, ATRIP); autorka wielu krajowych i zagranicznych publikacji z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii oraz europeizacji prawa prywatnego.

   

 • Wojciech Wyżykowski

   

  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Wszystkie tematy spotkań

 • Pierwsze webinarium

  Konkurs „Uczelnia dostępna III” – warunki uczestnictwa, zasady składania wniosków, wsparcie dla uczelni

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Łukasz Nowak, PCG Academia
  2. Eksperci:  Michał Janas, MJC
  Termin:
  • data: 27.05.2021
  • godz.: 13:00 - 14:00
  Zobacz relację
 • Drugie webinarium

  Aplikacja mobilna jako usługa – szanse, zagrożenia, korzyści

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Tomasz Buczak, PCG Academia
  2. Eksperci:  Dariusz Wronikowski, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
   dr Krzysztof Wojewodzic, ESCOLA S.A.
   Dariusz Bednarz, PCG Academia
  Termin:
  • data: 10.06.2021
  • godz.: 13:00 - 14:00
  Zobacz relację
 • Trzecie webinarium

  Kompleksowe środowisko kształcenia na odległość – na przykładzie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

  Moderator i eksperci
  1. Moderator: Magda Sochacka, PCG Academia
  2. Eksperci: Dr Ewa Laskowska – Litak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
   Wojciech Wyżykowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Termin:
  • data: 17.06.2021
  • godz.: 11:00 - 12:00
  Zobacz relację
 • Czwarte webinarium

  Elektroniczne egzaminowanie studentów – na przykładzie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

  Moderator i eksperci
  1. Moderator: Magda Sochacka, PCG Academia
  2. Eksperci: Dr Sabina Ratajczak, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
   Aleksandra Wolska, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
  Termin:
  • data: 24.06.2021
  • godz.: 13:00 - 14:00
  Zobacz relację
 • Piąte webinarium

  Elektroniczny obieg dokumentów i automatyzacja procesów biznesowych na uczelni – demonstracja systemu WEBCON

  Moderator i eksperci
  1. Moderator: Jakub Brończyk, PCG Academia
  2. Eksperci: Marcin Gąsiorek, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
   Jakub Romankiewicz, WEBCON
  Termin:
  • data: 01.07.2021
  • godz.: 13:00 - 14:00
  Zobacz relację

Kontakt