Elektroniczne egzaminowanie studentów – na przykładzie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

 

Cykl webinariów „Uniwersytet Przyszłości” ma na celu prezentację inspirujących projektów IT, realizowanych przez wiodące polskie uczelnie. Przyjrzymy się nowoczesnym metodom dostarczania IT do uczelni, czyli projektom realizowanym w modelu usługowym (SaaS) z wykorzystaniem technologii chmurowych. Wskażemy też konkretne źródło finansowania prezentowanych rozwiązań, w postaci konkursu „Uczelnia dostępna III”.

 • Dr Sabina Ratajczak
 • Aleksandra Wolska
 • Magda Sochacka
 • Anna Warda-Ritzen
To wydarzenie już się odbyło

Nie brałeś udziału? Nic straconego! Obejrzyj relację z webinaru.

Czwarty webinar #Uniwersytet Przyszłości

 1. Temat: Elektroniczne egzaminowanie studentów – na przykładzie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej
 2. Moderator:  Magda Sochacka, PCG Academia
 3. Termin:  24 czerwca 2021 r. w godzinach 13:00 – 14:00
 4. Eksperci: Dr Sabina Ratajczak, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
  Aleksandra Wolska, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Organizator:
 • Partnerzy:

Elektroniczne egzaminowanie studentów – na przykładzie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

Podczas pandemii, uczelnie stanęły przed wyzwaniem realizacji egzaminów w sposób zdalny, z jednoczesną koniecznością zapewnienia integralności i sprawiedliwości takich egzaminów. Wiele uczelni podjęło wysiłek wdrożenia nowych narzędzi IT lub rozszerzenia już posiadanych, aby wesprzeć proces egzaminowania na odległość. Czy udało im się wypracować dobre praktyki, które będą wykorzystywane także po pandemii?

Do rozmowy na temat egzaminowania online zaprosiliśmy przedstawicieli Akademii WSB z Dąbrowy Górniczej. Na uczelni trwa obecnie uruchomienie systemu Inspera, który ma wesprzeć proces egzaminowania na odległość podczas pandemii i w zakresie tego zadania zastąpić funkcjonujący na uczelni system Moodle. Wizja wykorzystania systemu Inspera jest jednak dużo szersza. W dłuższym horyzoncie czasowym ma on stać się głównym narzędziem do przeprowadzania wszystkich egzaminów – tych zdalnych i tych, które do tej pory obsługiwane były za pomocą tradycyjnego procesu „na papierze”.

Z przedstawicielami uczelni porozmawiamy o powodach, dla których uczelnia zdecydowała się na zakup systemu Inspera. Zapytamy również o dotychczasowe doświadczenia z wykorzystania systemu w praktyce – za uczelnią już dwie sesje egzaminacyjne przeprowadzone w części na Inspera. Porozmawiamy też o tym, dlaczego posiadając Moodla, warto rozważać wdrożenie wyspecjalizowanego narzędzia do obsługi egzaminowania jakim jest Inspera. Poprosimy  o wskazówki, jak uczelnia może przygotować się do wdrożenia takiego rozwiązania jak Inspera i jakie najistotniejsze aspekty powinna wziąć pod uwagę przy elektronizacji procesu egzaminowania.

O cyklu webinariów „Uniwersytet Przyszłości”

Gwałtowny rozwój nowoczesnych technologii oraz postępujące procesy globalizacyjne powodują, że uczelnie na całym świecie próbują na nowo zdefiniować swoją rolę oraz wartość jaką generują dla studentów i lokalnych społeczności. Jaki będzie Uniwersytet Przyszłości? Naszym zdaniem – skoncentrowany na Studentach i ich potrzebach, świetnie skomunikowany ze swoim otoczeniem i zaangażowany w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Wśród uczelni, z którymi współpracuje PCG Academia, już teraz, jest wiele szkół, które wykorzystują nowoczesne technologie do budowania swojej przewagi konkurencyjnej. Dlatego, wspólnie z naszymi partnerami, zdecydowaliśmy się zainicjować cykl webinariów zatytułowany „Uniwersytet Przyszłości”, gdzie pokażemy najbardziej inspirujące projekty IT realizowane przez wiodące polskie uczelnie.

W ramach „Uniwersytetu Przyszłości” zrealizujemy pięć spotkań, zgodnie z następującym harmonogramem:

 • 27 maja: Konkurs „Uczelnia dostępna” – warunki uczestnictwa, zasady składania wniosków, wsparcie dla uczelni
  Omówimy kryteria oceny wniosków oraz lekcje płynące z poprzednich dwóch edycji konkursu „Uczelnia dostępna”
 • 10 czerwca: Aplikacja mobilna jako usługa – studium przypadku Akademii Leona Koźmińskiego
  Opowiemy o projekcie budowy jednej, wspólnej aplikacji mobilnej, wykorzystywanej przez wiele, różnych uczelni i rozwijanej jako usługa w modelu Software as a Service.
 • 17 czerwca: Kompleksowe środowisko kształcenia na odległość – studium przypadku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
  Porozmawiamy o uruchomieniu kompletnego ekosystemu rozwiązań do nauki zdalnej w chmurze, na najlepszym wydziale prawa i administracji w kraju – WPiA UJ.
 • 24 czerwca: Elektroniczne egzaminowanie studentów – studium przypadku Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej
  Opowiemy o tym, jak system Inspera, zastąpił system Moodle w zakresie elektronicznego egzaminowania studentów na jednej z najlepszych polskich uczelni prywatnych.
 • 1 lipca: Elektroniczny obieg dokumentów i automatyzacja procesów biznesowych na uczelni – demonstracja systemu WEBCON
  Zaprezentujemy system WEBCON BPS, który umożliwia automatyzację dowolnego procesu biznesowego funkcjonującego na uczelni.

Udział w webinariach jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli szkół wyższych do rejestracji i uczestnictwa w naszych wydarzeniach.

Eksperci czwartego webinarium:

 • Magda Sochacka – Moderator

  Od 10 lat związana z branżami doradztwa biznesowego i technologii w edukacji. W PCG Academia zarządza wprowadzaniem rozwiązań zagranicznych partnerów, w tym platform e-learningowych i służących do elektronicznego egzaminowania, do polskiego sektora szkolnictwa wyższego. Doświadczenie zawodowe zdobywała na projektach w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz programu CEMS Master in International Management.

 • Dr Sabina Ratajczak

  Prorektor ds. Rozwoju, Dyrektor Centrum Jakości i Innowacji w Akademii WSB.

 • Aleksandra Wolska

  Specjalista ds. ewaluacji kształcenia, Centrum Egzaminowania Elektronicznego Akademii WSB

 • Anna Warda-Ritzen

  PCG Academia

Wszystkie tematy spotkań

 • Pierwsze webinarium

  Konkurs „Uczelnia dostępna III” – warunki uczestnictwa, zasady składania wniosków, wsparcie dla uczelni

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Łukasz Nowak, PCG Academia
  2. Eksperci:  Michał Janas, MJC
   Iwona Polak, MJC
  Termin:
  • data: 27.05.2021
  • godz.: 13:00 - 14:00
  Zobacz relację
 • Drugie webinarium

  Aplikacja mobilna jako usługa – szanse, zagrożenia, korzyści

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Tomasz Buczak, PCG Academia
  2. Eksperci:  Dariusz Wronikowski, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
   dr Krzysztof Wojewodzic, ESCOLA S.A.
   Dariusz Bednarz, PCG Academia
  Termin:
  • data: 10.06.2021
  • godz.: 13:00 - 14:00
  Zobacz relację
 • Trzecie webinarium

  Kompleksowe środowisko kształcenia na odległość – na przykładzie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

  Moderator i eksperci
  1. Moderator: Magda Sochacka, PCG Academia
  2. Eksperci: Dr Ewa Laskowska – Litak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
   Wojciech Wyżykowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Termin:
  • data: 17.06.2021
  • godz.: 11:00 - 12:00
  Zobacz relację
 • Czwarte webinarium

  Elektroniczne egzaminowanie studentów – na przykładzie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

  Moderator i eksperci
  1. Moderator: Magda Sochacka, PCG Academia
  2. Eksperci: Dr Sabina Ratajczak, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
   Aleksandra Wolska, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
  Termin:
  • data: 24.06.2021
  • godz.: 13:00 - 14:00
  Zobacz relację
 • Piąte webinarium

  Elektroniczny obieg dokumentów i automatyzacja procesów biznesowych na uczelni – demonstracja systemu WEBCON

  Moderator i eksperci
  1. Moderator: Jakub Brończyk, PCG Academia
  2. Eksperci: Marcin Gąsiorek, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
   Jakub Romankiewicz, WEBCON
  Termin:
  • data: 01.07.2021
  • godz.: 13:00 - 14:00
  Zobacz relację

Kontakt