Efektywne przygotowanie do ewaluacji działalności naukowej w obszarze twórczości artystycznej

 • Organizator
 • Patronat medialny
 • Partner
  • Data: 20.01.2021
  • Godzina: 12:00 - 13:00
  • Prof. Wiesław Czołpiński
  • Prof. Łukasz Sułkowski
   Prof. Łukasz Sułkowski
  • Piotr Masalski
  To wydarzenie już się odbyło

  Nie brałeś udziału? Nic straconego! Obejrzyj relację z webinaru.

  Dlaczego warto wziąć udział

  Ze względu na specyfikę działalności ewaluacja uczelni artystycznych znacząco odbiega od oceny innych typów szkół wyższych. Osiągnięcia w dyscyplinach artystycznych nie podlegają ocenie punktowej, lecz eksperckiej. Dodatkowo nie ma do nich zastosowania kryterium II, za to ogromną wagę – aż 80% – ma kryterium I, czyli poziom artystyczny prowadzonej działalności. Niezbędne jest również uwzględnienie całego szeregu specjalnych wymagań ministerialnych, dotyczących wyłącznie osiągnięć artystycznych.

  Dla sukcesu ewaluacyjnego konieczne jest zarządzanie informacją o osiągnięciach, które uwzględnia wszystkie te zawiłości. Dlatego na webinarze pokażemy, jak efektywnie zarządzać procesem przygotowania do ewaluacji działalności naukowej w uczelniach artystycznych.

  Podczas godzinnego spotkania nasi goście – Prof. Wiesław Czołpiński, Prorektor Akademii Teatralnej w Warszawie oraz eksperci PCG: prof. Łukasz Sułkowski Piotr Masalski – zaprezentują dwie nowoczesne aplikacje z systemu Sciencecloud, umożliwiającego efektywne zarządzanie nauką w uczelni w oparciu o dane, który został uruchomiony w Akademii Teatralnej w Warszawie.

  Prelegenci podzielą się dobrymi praktykami i doświadczeniami w realizacji przygotowań do najbliższej ewaluacji. Prof. Wiesław Czołpiński opowie, jak realnie przebiega wdrożenie systemu oraz jak wspólnie wypracowano specjalne rozwiązania odpowiadające na wymagania Akademii i specyfikę działalności uczelni o artystycznym profilu.

  Na przykładzie doświadczeń ze współpracy z Akademią Teatralną w Warszawie zaprezentujemy Państwu funkcjonalności o kluczowym znaczeniu dla uczelni artystycznych, w tym:

  • ministerialny słownik rodzajów osiągnięć w obrębie dyscypliny oraz klasy wybitności,
  • wyliczanie estymowanej wartości punktowej na podstawie rodzaju i wybitności,
  • możliwość edycji wartości średniej ocen eksperckich,
  • wypełnianie limitów osiągnięć artystycznych z uwzględnieniem współtworzenia,
  • algorytm klasyfikacji osiągnięć artystycznych w obrębie limitów,
  • uwzględnienie wszystkich wytycznych ministerialnych charakterystycznych tylko dla osiągnięć artystycznych w obrębie pierwszego kryterium.

  Sciencecloud firmy PCG Academia obejmuje kompleksowy zestaw narzędzi  służących do zarządzania informacją naukową uczelni. System umożliwia ewidencję informacji, integrację z zewnętrznymi bazami dorobku naukowego, analizę danych, symulacje, raportowanie oraz prezentację dorobku naukowego na stronach repozytorium.

  • PCG Ewidencja Naukowa to kompleksowe narzędzie do gromadzenia oraz przetwarzania dorobku naukowego w pełnym zakresie objętym przez wszystkie trzy kryteria ewaluacyjne zgodnie z najnowszymi wytycznymi MNiSW
  • PCG Analityka Naukowa umożliwia stałe monitorowanie naukowców w pracach nad zadeklarowanym dorobkiem naukowym w obrębie dyscyplin. Dzięki pełnej implementacji algorytmu ewaluacyjnego pozwala na śledzenie i symulację wypełnienia udziałów jednostkowych uwzględniając optymalny dobór publikacji w celu uzyskania najkorzystniejszego wyniku dyscypliny podczas ewaluacji.
  • PCG Repozytorium Naukowe to nowoczesne rozwiązanie do prezentacji dorobku naukowego pracowników uczelni inspirowane repozytoriami wykorzystywanymi przez uczelnie ze ścisłej światowej czołówki.

  Aplikacje PCG dostarczane są do uczelni jako usługa w modelu Software as a Service, dzięki czemu ich uruchomienie jest proste i nie wymaga zaangażowania po stronie uczelnianego Zespołu IT.

  Kluczowe zalety i korzyści wdrożenia Sciencecloud

  • Monitorowanie potencjału ewaluacyjnego we wszystkich dyscyplinach
  • Podgląd najważniejszych parametrów w raporcie dyscypliny
  • Ranking pracowników naukowych w obrębie dyscypliny
  • Algorytm klasyfikujący osiągnięcia dla dyscypliny
  • Pulpit ewaluacyjny obrazujący wkład pracownika naukowego w dyscypliny
  • Interaktywna ewidencja osiągnieć we wszystkich trzech kryteriach ewaluacji
  • Dynamiczne zestawienia tabelaryczne osiągnięć
  • Konfigurowalne raporty ewaluacyjne pracowników naukowych
  • Kontekstowe sygnalizowanie potencjalnych problemów ewaluacyjnych
  • Pełna responsywność
  PCG analityka naukowa - pulpit

  Eksperci:

  • Prof. Łukasz Sułkowski
   Prof. Łukasz Sułkowski

   Prof. Łukasz Sułkowski jest profesorem nauk ekonomicznych i profesorem nauk humanistycznych specjalizującym się w tematyce zarządzania w szkolnictwie wyższym. Kieruje Katedrą Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest też profesorem Clark University oraz Społecznej Akademii Nauk. W latach 2012–2018 był członkiem PKA, gdzie pełnił rolę m.in. Wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za współpracę międzynarodową. W latach 2016–2017 uczestniczył w pracach komisji opiniującej wybory zespołów przygotowujących projekty Ustawy 2.0. Autor ponad 300 publikacji. Realizator licznych grantów badawczych, kierował m.in. projektem „Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości UNIFUT.PL” (2017–2019). Członek międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, m.in. American Academy of Management oraz European Academy of Management. W 2017 roku został Prezesem Zarządu PCG Polska.

  • Prof. Wiesław Czołpiński

   Prorektor ds. kształcenia i studentów oraz badań naukowych i ewaluacji działalności naukowej w dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne, Akademia Teatralna w Warszawie.

  • Piotr Masalski

   Piotr Masalski jako absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jest wieloletnim współpracownikiem PCG oraz ekspertem w dziedzinie projektowania nowoczesnych systemów informatycznych. Prowadzi aktualnie szereg projektów modernizacji oraz tworzenia od podstaw kluczowych narzędzi związanych z zarządzaniem procesami w szkolnictwie wyższym. Jako właściciel niezależnego software house wraz z wykwalifikowanymi specjalistami od optymalizacji narzędzi informatycznych oraz user experience, w swojej pracy zawsze stara się zrywać z utartymi schematami i proponować innowacyjne na rynku rozwiązania.

  Kontakt

  zapisz się