Jak nowe zasady ewaluacji wpływają na uczelnie?

Zapraszamy na cykl trzech spotkań w okresie od 21 października do 4 listopada (w kolejne środy), których celem będzie wymiana wniosków i doświadczeń na temat wyników pierwszej ewaluacji według nowych reguł.

 • Prof. Łukasz Sułkowski
  Prof. Łukasz Sułkowski
 • Marta du Vall
  Dr hab. Marta du Vall
 • Marcin Waligóra
  Dr hab. Marcin Waligóra
 • Stanisław Czachorowski
  Dr hab. Stanisław Czachorowski
 • Justyna Makłuch-Świtalska
  Dr Justyna Małkuch-Świtalska
To wydarzenie już się odbyło

Nie brałeś udziału? Nic straconego! Obejrzyj relację z webinaru.

Szczegóły spotkania:

 1. Temat: Czy nowe zasady oceny dorobku naukowego faktycznie wymagają nowej strategii publikacyjnej naukowca?
 2. Moderator:  Prof. Łukasz Sułkowski
 3. Termin:  21 października 2020 r. w godzinach 13:30 – 15:00
 4. Eksperci:  Dr hab. Marta du Vall
  Dr hab. Marcin Waligóra
  Dr hab. Stanisław Czachorowski
  Dr Justyna Małkuch-Świtalska
 • Organizator:
 • Partonat:
  • fundacja rektorów polskich
 • Partner:
  • logo proscience
 • Patronat medialny:
  • forum akademickie

O idei spotkań

W październiku MNiSW zapowiedziało premierę nowego narzędzia do pomiaru dorobku naukowego uczelni i instytutów. System Ewaluacji Działalności Naukowej (SEDN) to oprogramowanie, którego celem jest zaprezentowanie kondycji polskiej nauki w ujęciu dyscyplinarnym. Wcześniej ocena dorobku naukowego bazowała na analizie osiągnięć poszczególnych jednostek naukowych.

Teoretycznie przestawienie się uczelni na nowy sposób prezentowania osiągnięć naukowych wymaga jedynie innej metodyki gromadzenia i przetwarzania danych o publikacjach naukowych. W praktyce ta zmiana wymaga zaangażowania całej społeczności akademickiej, zaczynając od pracowników naukowych.

Każda zmiana systemowa powoduje duże zmiany na poziomie funkcjonowania organizacji i ich pracowników. W tym przypadku dodatkowym utrudnieniem jest to, że zmiana dokonuje się w trakcie,
a nie na początku nowego okresu ewaluacji. Wyniki pierwszej ewaluacji według nowych reguł budzą więc olbrzymią niepewność środowiska akademickiego.

Choć jesteśmy w okresie przejściowym, warto już teraz wymienić się wnioskami i pierwszymi doświadczeniami. Dlatego zapraszamy na 3 spotkania organizowane pod patronatem Fundacji Rektorów Polskich przy współpracy z naszym partnerem Pro science pod hasłem #ocenadorobkunaukowego2.0. Patronat medialny nad całym cyklem spotkań pełni Forum Akademickie.

Jakie konsekwencje na działania pracowników naukowych i kadry zarządzającej uczelniami ma nowy system oceny działalności naukowej? Spotkania poprowadzi prof. Łukasz Sułkowski, kierownik Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

I spotkanie - 21 października 2020, godzina 13:30 - 15:00

Czy nowe zasady oceny dorobku naukowego faktycznie wymagają nowej strategii publikacyjnej naukowca?

Zdaniem wielu naukowców nowy przelicznik ewaluacyjny jest skomplikowany i wymaga jeszcze większej koncentracji na zdobywaniu punktów za publikację, a zmiana systemu oceny dorobku naukowego niesie konsekwencje związane z cyklem pracy naukowej, które nie są do końca jasne. Inni twierdzą, że wprowadzone zmiany systemowe nie wnoszą istotnej różnicy na poziomie funkcjonowania pojedynczych pracowników naukowych i zostały wprowadzone po to, aby stopniowo modyfikować system w kierunku odejścia od tzw. punktozy. Naukowcy zwracają też uwagę na to, że nowe zasady w różnym stopniu dotykają różne dyscypliny.

Jaka jest najbardziej racjonalna ścieżka postępowania? Jak przeliczać swoje publikacje, aby dobrze zaplanować własną strategię publikacyjną? A może nowe reguły nie wymagają żadnych zmian w działaniach pracowników naukowych, a jedynie sposobu zarządzania uczelniami?

Eksperci I spotkania:

 • Prof. Łukasz Sułkowski

  Prof. Łukasz Sułkowski – Moderator

  Prof. Łukasz Sułkowski jest profesorem nauk ekonomicznych i profesorem nauk humanistycznych specjalizującym się w tematyce zarządzania w szkolnictwie wyższym. Kieruje Katedrą Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest też profesorem Clark University oraz Społecznej Akademii Nauk. W latach 2012 -2018 był członkiem PKA, gdzie pełnił rolę m.in. Wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za współpracę międzynarodową. W latach 2016 -2017 uczestniczył w pracach komisji opiniującej wybory zespołów przygotowujących projekty Ustawy 2.0 Autor ponad 300 publikacji. Realizator licznych grantów badawczych, kierował m.in. projektem „ Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości UNIFUT.PL” (2017-2019) Członek międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń , m.in. American Academy of Management oraz European Academy of Management. W 2017 roku został Prezesem Zarządu PCG Polska.

 • Marta du Vall

  Dr hab. Marta du Vall

  Społeczniczka – współfundatorka i prezeska zarządu Fundacji Kobiety Nauki – Polska Sieć Kobiet Nauki; politolożka i medioznawczyni w Katedrze Medioznawstwa i Komunikowania Politycznego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Kieruje projektami i uczestniczy w zespołach badawczych w ramach działalności statutowej uczelni. Była członkinią międzynarodowych zespołów badawczo-projektowych (m.in. „InnoGend” w ramach Polsko – Norweskiej Współpracy Badawczej oraz „RRI Tools” projekt Komisji Europejskiej powołany w celu wspierania nowatorskiego modelu relacji pomiędzy nauką a społeczeństwem w Europie). Wyniki swoich badań opublikowała w kilkudziesięciu tekstach naukowych: rozdziałach prac zbiorowych, artykułach w czasopismach naukowych oraz monografiach. Wykładała w kilku polskich uczelniach oraz na Université Jean Monnet we Francji. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami promującymi osiągnięcia naukowe i innowacje.

 • Marcin Waligóra

  Dr hab. Marcin Waligóra

  Prodziekan ds. Rozwoju Naukowego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Zdrowiu.

  Marcin Waligóra jest kierownikiem zespołu naukowego REMEDY (Research Ethics in Medicine Study Group). Zajmuje się etyką badań naukowych w biomedycynie.

  Publikuje m.in. w JAMA Pediatrics, JAMA Internal Medicine, PLOS Medicine, American Journal of Bioethics. Jest także autorem książki “Wstęp do fenomenologii” (Universitas 2013).

  W roku akademickim 2017/2018 przebywał na stypendium Fulbright Senior Award w Harvard Medical School Center for Bioethics. W latach 2012-2016 pełnił funkcję członka Management Committee europejskiego projektu COST Disaster Bioethics: addressing ethical issues triggered by disasters. Jest laureatem stypendium Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2014-2017) a także programu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej SKILLS – Mentoring (2014).

 • Stanisław Czachorowski

  Dr hab. Stanisław Czachorowski

  Biolog, ekolog i entomolog w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie. Publikuje głównie w dziedzinie hydrobiologii. Podjął decyzję o przejściu na etat dydaktyczny, choć nie planuje przerwać pracy badawczej i publikowania artykułów. Ostatnie publikacje umieszczan na swoim blogu: https://czachorowski1963.blogspot.com/2018/08/najnowsze-publikacje-2015-2018.html

  W ostatnich latach zajmuje się edukacją pozaformalną w różnorodnych formach. Organizator i koordynator Olsztyńskich Dni Nauki oraz Nocy Biologów. Eksperymentuje z grywalizacją (gamifikacją), nauczaniem metodą projektu, grami dydaktycznymi oraz wykorzystaniem nowych technologii w edukacji pozaformalnej. Popularyzator nauki.

 • Justyna Makłuch-Świtalska

  Dr Justyna Małkuch-Świtalska

  Justyna Małkuch-Świtalska jest menedżerem nauki z trzynastoletnim doświadczeniem zdobytym we współpracy zarówno z polskimi, jak i zagranicznymi instytucjami. Od grudnia 2015 roku pozostaje aktywnym ekspertem Komisji Europejskiej – początkowo jako członek grup doradczych, a od 2019 roku jako ewaluator projektów grantowych programu „Horyzont 2020”. Specjalizuje się w strategicznym zarządzaniu karierą naukową oraz w projektowaniu i ewaluacji międzynarodowych programów szkoleniowych dla naukowców. Tylko w 2019 roku jej analizie poddano projekty o wartości prawie 400 milionów euro. Wśród współpracujących z nią polskich instytucji jest kilkadziesiąt ośrodków badawczych, w tym uczelnie medyczne, uniwersytety, politechniki i instytuty Polskiej Akademii Nauk.

  Justyna Małkuch-Świtalska jest doktorem nauk historycznych i absolwentką szkoły doktorskiej na Université de Lorraine we Francji, gdzie rozprawę obroniła przed Komisją złożoną z profesorów Uniwersytetu Harvarda, Sorbony i Université de Bourgogne. Wykładowca Université de Reims Champagne-Ardenne we Francji (2011–2017), od roku 2006 pozostaje członkiem francuskiego zespołu badawczego na Université de Lorraine.

  Jest założycielką i prezesem powstałego w 2011 roku Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc, w ramach którego wspiera i promuje naukowców z różnych ośrodków i dyscyplin oraz współpracuje z podmiotami publicznymi i prywatnymi. Jest też pomysłodawcą Forum Karier Naukowych zorganizowanego w Warszawie w 2016 roku oraz Business & Science Network realizowanego cyklicznie w Krakowie od 2016 roku.

  Justyna Małkuch-Świtalska to także certyfikowany coach i superwizor prowadzący zajęcia strukturalnej superwizji rozprawy doktorskiej. Od 2016 roku autorka stoi na czele najbardziej doświadczonego zespołu trenerskiego wyspecjalizowanego w usługach dla nauki w Polsce, jest też pierwszym trenerem nauki zarejestrowanym na terenie RP. Od 2017 roku prowadzi pierwszy certyfikowany kurs trenerski kierowany do naukowców, a od 2019 roku organizuje Narzędziownię – zajęcia umożliwiające tworzenie własnych narzędzi szkoleniowych ułatwiających naukę różnych przedmiotów i dyscyplin. Od lutego 2019 roku pełni rolę Associate Trainer przy brytyjskim zespole trenerów akademickich Vitae (The CRAC, z siedzibą w Cambridge), jest również zaangażowana jako juror konkursu Three Minute Thesis® (edycje 2019 i 2020). Dotąd w jej szkoleniach wzięło udział ponad dwa tysiące osób pochodzących głównie z Polski oraz z większości krajów Europy.

Wszystkie tematy spotkań

 • Pierwsze spotkanie

  Czy nowe zasady oceny dorobku naukowego faktycznie wymagają nowej strategii publikacyjnej naukowca?

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Prof. Łukasz Sułkowski
  2. Eksperci:  Dr hab. Marta du Vall
   Dr hab. Marcin Waligóra
   Dr hab. Stanisław Czachorowski
   Dr Justyna Małkuch-Świtalska
  Termin:
  • data: 21.10.2020
  • godz.: 13:30 - 15:00
  ten webinar już sie odbył
 • Drugie spotkanie

  Współpraca czy rywalizacja – jak nowy system ewaluacji dorobku naukowego wpłynie na klimat organizacyjny uczelni?

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Prof. Łukasz Sułkowski
  Termin:
  • data: 28.10.2020
  • godz.: 13:30 - 15:00
  ten webinar już sie odbył
 • Trzecie spotkanie

  Reguły gry na uczelniach – jak się zmienią pod wpływem nowego systemu oceny dorobku naukowego?

  Moderator i eksperci
  1. Moderator:  Prof. Łukasz Sułkowski
  Termin:
  • data: 04.11.2020
  • godz.: 13:30 - 15:00
  ten webinar już sie odbył

Kontakt