Cyfrowa transformacja instytutów naukowych – dobre praktyki i konkretne rozwiązania

  • Data: 23.02.2023
  • Godzina: 12:00 - 14:00
  • Prof. Łukasz Sułkowski
  • Martyna Skowyra
  • Piotr Masalski
  • Katarzyna Patyrak
   Katarzyna Patyrak
  To wydarzenie już się odbyło

  Nie brałeś udziału? Nic straconego! Obejrzyj relację z webinaru.

  O wydarzeniu

  Unikalna sieć badawcza, tworzona przez instytuty naukowe stanowi wizytówkę nauki na poziomie krajowym i międzynarodowym. Dzięki rozwiniętej interdyscyplinarnej współpracy z badaczkami i badaczami w obrębie praktycznie wszystkich dyscyplin naukowych, instytuty stanowią niezmiernie ważny element polskiej nauki.

  Instytuty uczestniczą także w wielu procesom charakterystycznych dla jednostek podległych Ministerstwu Edukacji i Nauki. Jednakże, z uwagi na koncentrację realizowanych działań w obszarze misji naukowej i organizacyjnej, wymagają skrojonych na miarę narzędzi informatycznych uwzględniających specyfikę ich działalności.

  PCG Academia serdecznie zaprasza na webinar adresowany do przedstawicieli instytutów naukowych i jednostek badawczych. Podczas dwugodzinnego spotkania zaprezentujemy sprawdzone narzędzia wspierające zadania związane z obsługą procesów wewnętrznych oraz organizacją działalności naukowej i badawczej:

  • platformę WEBCON BPS do cyfryzacji i automatyzacji procesów oraz elektronicznego zarządzania dokumentacją,
  • system Sciencecloud będący centralnym hubem integrującym dane z PBN i POL-on stanowiący unikalne narzędzie do kompletnego zarządzania dorobkiem naukowym i badawczym,
  • repozytorium naukowo-badawcze oparte o system DSpace 7,
  • system Oceny pracowniczej umożliwiający dokonywanie wewnętrznej ewaluacji pracowników instytutów.

  W ramach webinaru przedstawimy również możliwości organizacji projektów w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027. Omówimy tutaj zarówno programy pozwalające na rozbudowę zaplecza IT, jak i programy pozwalające na rozwój zaawansowanych prac B+R.

  Agenda:

  12:00 – 12:05 – Powitanie gości

   Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu, PCG Polska

   

  12:05 – 12:20 – Nowa perspektywa funduszy europejskich szansą na rozwój sektora naukowo-badawczego

  Magdalena Skórka, Specjalista ds. zamówień publicznych i dotacji, PCG Academia 

   

  12:20 – 12:40 – DSpace 7 | Globalny lider w obszarze repozytoriów naukowo-badawczych

  Piotr Masalski, Dyrektor Linii Biznesowej, PCG Academia

   

  12:40 – 13:00 – Elsevier | PURE Awards Management Module – selektywne pozyskiwanie grantów naukowych i zarządzanie nimi

  Katarzyna Patyrak, RI Solutions Manager for CEE, Elsevier, Piotr Masalski, Dyrektor Linii Biznesowej, PCG Academia 

   

  13:00 -13:20 – Sciencecloud | Centralny hub integrujący dane z systemami PBN i POL-on, dostosowany do potrzeb instytutów naukowych

  Piotr Masalski, Dyrektor Linii Biznesowej, PCG Academia

   

  13:20 -13:40 – WEBCON BPS | Cyfryzacja kluczowych procesów biznesowych występujących w instytutach naukowych

  Martyna Skowyra, Konsultant, PCG Academia 

   

  13:40-14:00 – Wewnętrzna ocena działalności pracowników instytutów naukowych oparta o WEBCON BPS i Sciencecloud

  Piotr Masalski, Dyrektor Linii Biznesowej, PCG Academia, Martyna Skowyra, Konsultant, PCG Academia 

   

  14:00 -14:20 Pytania do prelegentów 

  webcon screen

  Eksperci:

  • Prof. Łukasz Sułkowski

   Prof. Łukasz Sułkowski jest profesorem nauk ekonomicznych i profesorem nauk humanistycznych specjalizującym się w tematyce zarządzania w szkolnictwie wyższym.

   Prezes Zarządu PCG Polska sp. z o.o. od 2017 roku. PCG Polska jest spółką córką amerykańskiej korporacji Public Consulting Group i nadzoruje 3 podmioty (PCG Academia sp. z o.o., Librus sp. z o.o., PCG Edukacja sp. z o.o.). Członek rad nadzorczych i doradczych m.in. GTL SA, PCG Academia Ltd.

   Prorektor ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadr w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

   Profesor tytularny nauk ekonomicznych i humanistycznych. Kierownik Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

   Wiceprzewodniczący i członek Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2012-2018), z bogatym doświadczeniem w międzynarodowych i polskich akredytacjach uczelni oraz doskonaleniem systemów szkolnictwa (akredytacje ENQA, EQUAR, Departament Stanu USA, CEEMAN).

   Specjalista w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi oraz ITC, w sektorze szkolnictwa wyższego oraz w organizacjach publicznych. Autor lub współautor ponad 300 publikacji, w tym 15 monografii, wydawanych m.in. w wydawnictwach takich jak: Routledge, Springer, Lexington, Palgrave, Emerald, Lang, PWN, PWE. Kierownik, koordynator lub głowny wykonawca w 19 grantach badawczych: Horizon, Beethoven, VI FP, EQUAL, NCN, MNiSW, MNiI oraz KBN.

   Od 2014 roku członek Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami w Polskiej Akademii Umiejętności (PAU). Przewodniczący konferencji “Family Business. Zarządzanie firmami rodzinnymi” (7 edycji), “Intercultural Management. Zarządzanie międzykulturowe” (11 edycji). Promotor 16 rozpraw doktorskich obronionych na 5 uczelniach. Recenzent w kilkudziesięciu postępowaniach profesorskich, habilitacyjnych oraz doktorskich. Członek komitetów naukowych 9 czasopism międzynarodowych i krajowych oraz 6 rad naukowych konferencji. Laureat 17 nagród rektorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim, w SAN, SWSPiZ oraz Clark University i innych odznaczeń (Złoty Krzyż Zasługi).

   W 2004 roku utworzył pierwszy w Polsce program master double degree z amerykańskim Clark University, którego był dyrektorem programowym do 2022 roku. Łukasz Sułkowski pracuje również jako visiting profesor, prowadził wykłady i badania w kilkudziesięciu uniwersytetach na świecie. Uczestniczył w pracach kilku międzynarodowych organizacji naukowych: American Academy of Management, International Family Enterprises Research Association, Reseau Pays du Groupe de Vysegrad (Komitet Sterujący) oraz European Academy of Management. Przedstawiciel polskich organizacji w akredytacjach i stowarzyszeniach międzynarodowych m.in. NCFMEA, ENQA, NEASC, CEEMAN, FEDE.

  • Martyna Skowyra

   Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie,  która jednak w życiu zawodowym obrała inny kierunek i w wyniku osobistej transformacji  teraz aktywnie uczestniczy w projektach, zmierzających do digitalizacji procesów biznesowych. Swą przygodę z Webcon BPS zaczęła w 2016 roku, dołączając do zespołu projektowego, mającego na celu digitalizację  i usprawnienie procesów w firmie z sektora finansowego. Certyfikowany analityk Webcon Academy, ciągle poszerzający swoją wiedzę i umiejętności. Branżę edukacyjną zaczęła rozpoznawać pod skrzydłami PCG Academia, pracując w dynamicznie rozwijającym się zespole, specjalizującym się w dostarczaniu szeroko rozumianych e-usług w ekosystemach uczelnianych.

  • Piotr Masalski

   Piotr Masalski jako absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jest wieloletnim współpracownikiem PCG oraz ekspertem w dziedzinie projektowania nowoczesnych systemów informatycznych. Prowadzi aktualnie szereg projektów modernizacji oraz tworzenia od podstaw kluczowych narzędzi związanych z zarządzaniem procesami w szkolnictwie wyższym. Jako właściciel niezależnego software house wraz z wykwalifikowanymi specjalistami od optymalizacji narzędzi informatycznych oraz user experience, w swojej pracy zawsze stara się zrywać z utartymi schematami i proponować innowacyjne na rynku rozwiązania.

  • Katarzyna Patyrak
   Katarzyna Patyrak

   Katarzyna Patyrak ukończyła studia na Politechnice Gdańskiej i Politechnice Warszawskiej oraz studia doktoranckie w Instytucie Chemii Fizycznej PAN. Przez 7 lat pracowała w środowisku naukowym. W tym czasie aktywnie reprezentowała doktorantów i młodych naukowców w dyskusji nad kształtem nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, a w szczególności nad nowym systemem ewaluacji badań naukowych. Jako Customer Consultant współpracowała z największymi uczelniami oraz Ministerstwami w 20 krajach Europy Centralnej i Wschodniej, a dziś jako Research Intelligence Solutions Manager wspiera instytucje naukowe w zarządzaniu ich potencjałem badawczym oraz dbaniu o widoczność naukową.

   Pasjonuje się systemami ewaluacji badań naukowych oraz szeroko pojętą tematyką jakości danych. Prywatnie miłośniczka wypraw górskich i jazdy na rolkach.

  Kontakt

  zapisz się