Zapraszamy na cykl podcastów Uniwersytet Cyfrowy

  • Data: 18 kwietnia 2023 Podcast dostępny na platformach: YouTube oraz Spotify
  • Prof. Łukasz Sułkowski
   Prof. Łukasz Sułkowski
  • Prof. Aleksandra Przegalińska
  To wydarzenie już się odbyło

  Nie brałeś udziału? Nic straconego! Obejrzyj relację z webinaru.

  Misja podcastu

  Transformacja cyfrowa rozwijająca się od kilku dekad radykalnie zmienia współczesne społeczeństwa, gospodarki, w tym świat organizacji. Uczelnie nie są wyjątkiem. Zarządzanie wiedzą, informacją i danymi jest fundamentalnym wyzwaniem dla liderów i interesariuszy organizacji akademickich na całym świecie.

  Dotyczy to wszystkich strumieni misji. Zarządzanie nauką pozwala na kształtowanie strategicznych kierunków badań uczelni, a także skuteczne zarządzanie talentami. Dydaktyka, szczególnie po pandemii, w coraz większym stopniu wykorzystuje cyfrowe, hybrydowe i e-learningowe metody kształcenia. Trzecia misja prowadzi do rozwoju komunikacji zdalnej i zróżnicowanych form cyfrowej kooperacji uczelni z otoczeniem.

  Sprostanie wyzwaniom konkurencji i transformacji cyfrowej wymaga twórczego podejścia organizacyjnego zarówno na poziomach: strategicznym, taktycznym oraz operacyjnym.

  Celem podcastu jest debata nad tymi złożonymi problemami transformacji cyfrowej uczelni. Rozmówcami prof. Łukasza Sułkowskiego będą liderzy myśli i organizacji świata akademickiego.

  Podcast dostępny na platformach:

     

  Podcast #16

  Chat GPT: szok i szansa dla Uniwersytetów

  W 16. odcinku podcastu Uniwersytet Cyfrowy Prof. Łukasz Sułkowski wraca do tematu sztucznej inteligencji (AI).

  Wciąż nie milkną debaty wokół najgłośniejszego narzędzia AI – Chat GPT generującego teksty. Włochy zabroniły już z korzystania z Chat GPT, a wiele innych krajów zastanawia się nad wprowadzeniem takiego zakazu.

  Jak powinniśmy podchodzić do tego typu narzędzi generatywnej AI? Czy ze strachem wobec wykorzystania w nieetycznych celach czy też szukać w nich szans na skuteczniejsze działanie? Jak dziś rozwija się sztuczna inteligencja i jak jest jej przyszłość? I wreszcie – co AI oznacza dla nauki i szkolnictwa wyższego?

  Gościem odcinka jest Prof. Aleksandra Przegalińska, Prorektor ds. współpracy z zagranicą Akademii Leona Koźmińskiego, filozofka i futurolożka, badaczka rozwoju nowych technologii i zastosowań AI. Doktoryzowała się w zakresie filozofii sztucznej inteligencji.

  Eksperci:

  • Prof. Łukasz Sułkowski
   Prof. Łukasz Sułkowski

   Prof. Łukasz Sułkowski jest profesorem nauk ekonomicznych i profesorem nauk humanistycznych specjalizującym się w tematyce zarządzania w szkolnictwie wyższym. Kieruje Katedrą Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest też profesorem Clark University oraz Społecznej Akademii Nauk. W latach 2012-2018 był członkiem PKA, gdzie pełnił rolę m.in. Wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za współpracę międzynarodową. W latach 2016-2017 uczestniczył w pracach komisji opiniującej wybór zespołów przygotowujących projekty Ustawy 2.0. Autor ponad 300 publikacji.

   Realizator licznych grantów badawczych, kierował m.in. projektem „Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości UNIFUT.PL” (2017-2019). Członek międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, m.in. American Academy of Management oraz European Academy of Management.W 2017 roku został Prezesem Zarządu PCG Polska, a w 2018 Prezesem Zarządu PCG Academia.

  • Prof. Aleksandra Przegalińska

   Prof. Aleksandra Przegalińska – Prorektor ds. współpracy z zagranica Oraz ESR w Akademii Leona Koźmińskiego, habilitowała się z zarządzania, a doktoryzowała w dziedzinie filozofii sztucznej inteligencji w Zakładzie Filozofii Kultury Instytutu Filozofii UW, obecnie jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Management in Digital and Networked Societies  w Akademii Leona Koźmińskiego.

   Do niedawna prowadziła badania w Massachusetts Institute of Technology w Bostonie. Absolwentka The New School for Social Research w Nowym Jorku. Jesienią 2020 rozpocznie badania w AIER nad automatyzacja pracy, a następnie w Labour and Worklife Program na Harvardzie. Interesuje się rozwojem nowych technologii, przetwarzaniem języka naturalnego, postępami w zakresie humanoidalnej sztucznej inteligencji, robotów społecznych i technologii ubieralnych.

  Kontakt