Zapraszamy na cykl podcastów Uniwersytet Cyfrowy

  • Data: 4 kwietnia 2023 Podcast dostępny na platformach: YouTube oraz Spotify
  • Prof. Łukasz Sułkowski
   Prof. Łukasz Sułkowski
  • Prof. Wojciech Malajkat
  • Prof. Wiesław Czołpiński
  To wydarzenie już się odbyło

  Nie brałeś udziału? Nic straconego! Obejrzyj relację z webinaru.

  Misja podcastu

  Transformacja cyfrowa rozwijająca się od kilku dekad radykalnie zmienia współczesne społeczeństwa, gospodarki, w tym świat organizacji. Uczelnie nie są wyjątkiem. Zarządzanie wiedzą, informacją i danymi jest fundamentalnym wyzwaniem dla liderów i interesariuszy organizacji akademickich na całym świecie.

  Dotyczy to wszystkich strumieni misji. Zarządzanie nauką pozwala na kształtowanie strategicznych kierunków badań uczelni, a także skuteczne zarządzanie talentami. Dydaktyka, szczególnie po pandemii, w coraz większym stopniu wykorzystuje cyfrowe, hybrydowe i e-learningowe metody kształcenia. Trzecia misja prowadzi do rozwoju komunikacji zdalnej i zróżnicowanych form cyfrowej kooperacji uczelni z otoczeniem.

  Sprostanie wyzwaniom konkurencji i transformacji cyfrowej wymaga twórczego podejścia organizacyjnego zarówno na poziomach: strategicznym, taktycznym oraz operacyjnym.

  Celem podcastu jest debata nad tymi złożonymi problemami transformacji cyfrowej uczelni. Rozmówcami prof. Łukasza Sułkowskiego będą liderzy myśli i organizacji świata akademickiego.

  Podcast dostępny na platformach:

     

  Podcast #15

  Uczelnie artystyczne w transformacji cyfrowej

  Jak łączy się sztuka z zarządzaniem – bycie aktorem z byciem menedżerem akademickim? Jak zachować równowagę między sferą artystyczną a sferą skutecznego zarządzania?

  W 15. odcinku podcastu Uniwersytet Cyfrowy Prof. Łukasz Sułkowski sprawdza, jak cyfryzacja wpływa na działalność uczelni artystycznych. Na pytania Prof. Sułkowskiego odpowiadają znakomici goście z Akademii Teatralnej  im. A. Zelwerowicza w Warszawie:

   

  • Wojciech Malajkat, Rektor Akademii,
  • Wiesław Czołpiński, Prorektor ds. kształcenia i studentów oraz badań naukowych i ewaluacji działalności naukowej w dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne.

  Na przykładzie doświadczeń z Akademii przyglądamy się, jak uczelnie artystyczne przechodzą transformację cyfrową w obszarach kształcenia oraz administracji i zarządzania. Poznajemy związane z cyfryzacją szanse i korzyści (m.in. skrócenie czasu realizacji procesów czy ograniczenie kosztów), jak też wyzwania (np. konieczność wdrożenia procedur i systemów jakości).

  Liderzy Akademii Teatralnej dzielą się również planami rozwoju uczelni oraz strategicznymi kierunkami działań na najbliższe lata.

  Eksperci:

  • Prof. Łukasz Sułkowski
   Prof. Łukasz Sułkowski

   Prof. Łukasz Sułkowski jest profesorem nauk ekonomicznych i profesorem nauk humanistycznych specjalizującym się w tematyce zarządzania w szkolnictwie wyższym. Kieruje Katedrą Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest też profesorem Clark University oraz Społecznej Akademii Nauk. W latach 2012-2018 był członkiem PKA, gdzie pełnił rolę m.in. Wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za współpracę międzynarodową. W latach 2016-2017 uczestniczył w pracach komisji opiniującej wybór zespołów przygotowujących projekty Ustawy 2.0. Autor ponad 300 publikacji. Realizator licznych grantów badawczych, kierował m.in. projektem „Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości UNIFUT.PL” (2017-2019). Członek międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, m.in. American Academy of Management oraz European Academy of Management.W 2017 roku został Prezesem Zarządu PCG Polska, a w 2018 Prezesem Zarządu PCG Academia.

  • Prof. Wojciech Malajkat

   Należy do czołówki polskich aktorów. Występuje na scenach warszawskich: Teatru Studio i Narodowego. Jego talent aktorski został kilkakrotnie nagrodzony na festiwalach teatralnych, otrzymał również nagrody: im. Schilera (1988) i im. St. Wyspiańskiego (1988).

   Studia na Wydziale Aktorskim PWSFTviT w Łodzi ukończył w 1986 roku. Pracę w teatrze rozpoczął wielkimi rolami Hamleta i Konrada w „Dziadach”. Pierwsze aktorskie doświadczenia zdobywał jeszcze w liceum – w szkolnym kabarecie.

   Na filmowym planie aktor miał możność pracy z najwybitniejszymi reżyserami. Grał w filmach Andrzeja Wajdy, Jerzego Hoffmana, czy Jana Jakuba Kolskiego.

   Profesor zwyczajny Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Od 2010 posiada tytuł profesora sztuki teatralnej. Rektor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie w kadencji 2020–2024.

  • Prof. Wiesław Czołpiński

   Wiesław Czołpiński jest absolwentem białostockiego Wydziału Lalkarskiego PWST im. Zelwerowicza w Warszawie. Pracę w Białostockim Teatrze Lalek rozpoczął w 1985 r. i od tego czasu należy do zespołu BTL-u. Został zauważony przez krytyków teatralnych nie tylko jako aktor-lalkarz, lecz także jako reżyser.

   Wiesław Czołpiński to aktor, reżyser, pedagog. Od ponad 30 lat aktor Białostockiego Teatru Lalek. To artysta, którego indywidualne kreacje aktorskie na stałe wpisały się już w historię białostockiej sceny. W zespole BTL-u należy do grona czołowych aktorów-lalkarzy. W swojej karierze teatralnej nie tylko występował na deskach teatru, ale i stawał po drugiej stronie, jako twórca spektakli teatralnych – jako reżyser. Posiadający doskonały warsztat aktorski, obdarzony niebywałą wirtuozerią animacji lalek stanowi elitę zawodową wśród polskich lalkarzy. Wielokrotnie nagradzany podczas festiwali i przeglądów teatralnych.

   Wieloletni wykładowca – od 2012 r. pełni funkcję prorektora warszawskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza ds. Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. To pedagog inteligentny, posiadający ogromną wiedzę, którą z chęcią i łatwością przekazuje młodemu pokoleniu aktorów lalkarzy.

   To człowiek, aktor i reżyser z pasją. To dzięki takim ludziom jak on współczesny polski teatr lalek przestaje być gorszym, marginalnym typem teatru.

  Kontakt