Zapraszamy na cykl podcastów Uniwersytet Cyfrowy

  • Data: 8 marca 2023 Podcast dostępny na platformach: YouTube oraz Spotify
  • Prof. Łukasz Sułkowski
   Prof. Łukasz Sułkowski
  • dr Dominika Kaczorowska-Spychalska
   dr Dominika Kaczorowska-Spychalska
  To wydarzenie już się odbyło

  Nie brałeś udziału? Nic straconego! Obejrzyj relację z webinaru.

  Misja podcastu

  Transformacja cyfrowa rozwijająca się od kilku dekad radykalnie zmienia współczesne społeczeństwa, gospodarki, w tym świat organizacji. Uczelnie nie są wyjątkiem. Zarządzanie wiedzą, informacją i danymi jest fundamentalnym wyzwaniem dla liderów i interesariuszy organizacji akademickich na całym świecie.

  Dotyczy to wszystkich strumieni misji. Zarządzanie nauką pozwala na kształtowanie strategicznych kierunków badań uczelni, a także skuteczne zarządzanie talentami. Dydaktyka, szczególnie po pandemii, w coraz większym stopniu wykorzystuje cyfrowe, hybrydowe i e-learningowe metody kształcenia. Trzecia misja prowadzi do rozwoju komunikacji zdalnej i zróżnicowanych form cyfrowej kooperacji uczelni z otoczeniem.

  Sprostanie wyzwaniom konkurencji i transformacji cyfrowej wymaga twórczego podejścia organizacyjnego zarówno na poziomach: strategicznym, taktycznym oraz operacyjnym.

  Celem podcastu jest debata nad tymi złożonymi problemami transformacji cyfrowej uczelni. Rozmówcami prof. Łukasza Sułkowskiego będą liderzy myśli i organizacji świata akademickiego.

  Podcast dostępny na platformach:

     

  Podcast #14

  Epoka „centaurów” - uniwersytet cyfrowy i sztuczna inteligencja

  Pojawienie się nowych narzędzi opartych na sztucznej inteligencji (AI) przykuwa uwagę i rozpala wyobraźnię w wielu różnych sektorach, w tym szkolnictwie wyższym. Dokąd jednak wiedzie rozwój AI? Czy przechodzimy od czasu, kiedy narzędzia cyfrowe były wsparciem w naszej działalności, do epoki „centaurów” – „pół człowieka, pół sztucznej inteligencji”, gdzie AI staje się niezbędne? Czy dążymy do posthumanizmu?

  Tematyce tej Prof. Łukasz Sułkowski poświęcił 14. odcinek podcastu Uniwersytet Cyfrowy. Gościem odcinka jest dr Dominika Kaczorowska-Spychalska, Dyrektor Centrum Inteligentnych Technologii na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz Lider podgrupy Badań, Innowacyjności i Wdrożeń Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji przy Komitecie Prezesa Rady Ministrów. Ekspertka zajmuje się problematyką wpływu sztucznej inteligencji na zachowanie człowieka.

  Dr Kaczorowska-Spychalska przedstawiła wizję i perspektywy rozwoju AI. Eksperci rozmawiali także o realizacji trzech misji uczelni (nauka, kształcenie, współpraca z otoczeniem) i o zarządzaniu uczelnią w warunkach intensywnego rozwoju AI, a zwłaszcza Generative AI. Zwrócili ponadto uwagę na konieczność podjęcia dyskusji nad zasadami etycznymi wykorzystywania AI w np. pracy naukowej. Rozmowa nie obyła się też bez szerszych pytań o ludzką kreatywność i rolę technologii w naszym życiu.

  digital university #14

  Eksperci:

  • Prof. Łukasz Sułkowski
   Prof. Łukasz Sułkowski

   Prof. Łukasz Sułkowski jest profesorem nauk ekonomicznych i profesorem nauk humanistycznych specjalizującym się w tematyce zarządzania w szkolnictwie wyższym. Kieruje Katedrą Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest też profesorem Clark University oraz Społecznej Akademii Nauk. W latach 2012-2018 był członkiem PKA, gdzie pełnił rolę m.in. Wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za współpracę międzynarodową. W latach 2016-2017 uczestniczył w pracach komisji opiniującej wybór zespołów przygotowujących projekty Ustawy 2.0. Autor ponad 300 publikacji. Realizator licznych grantów badawczych, kierował m.in. projektem „Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości UNIFUT.PL” (2017-2019). Członek międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, m.in. American Academy of Management oraz European Academy of Management.W 2017 roku został Prezesem Zarządu PCG Polska, a w 2018 Prezesem Zarządu PCG Academia.

  • dr Dominika Kaczorowska-Spychalska
   dr Dominika Kaczorowska-Spychalska

   Jest Dyrektorem Centrum Inteligentnych Technologii na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Pełni funkcję Lidera podgrupy Badań, Innowacyjności i Wdrożeń Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji przy Komitecie Prezesa Rady Ministrów. Interesują ją technologie cyfrowe, w szczególności sztuczna inteligencja (AI), Internet Rzeczy (IoT) i 5G oraz ich implikacje w biznesie. Pasjonuje ją wpływ tych technologii na zachowania człowieka (Homo Cyber, Homo Roboticus versus Posthuman) oraz zakres i charakter interakcji między nim a technologią, w tym problematyka Digital Ethics. Jest autorką (w części współautorką) licznych publikacji wydanych zarówno w wydawnictwach polskich, w tym czasopismach branżowych, jak i zagranicznych. Była w grupie ekspertów zaangażowanych w prace nad przygotowaniem „Założeń do strategii AI w Polsce”. Ekspert Instytutu Kościuszki, który jest kluczowym think-tankiem w tej części Europy, podejmującym liczne działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego w ramach UE i NATO oraz członek Rady Programowej Centrum Etyki Technologii Instytutu Humanites. W 2020 roku została laureatką Konkursu Perspektyw Top 15 Women in 5G. W 2022 roku była laureatką konkursu Centrum Inteligentnego Rozwoju – Naukowiec Przyszłości, w kategorii Badania przyszłości. Zaś w 2023 roku została laureatką konkursu Centrum Inteligentnego Rozwoju – Naukowiec Przyszłości, w kategorii: Kobieta Nauki, która zmienia świat. Zdobyła także nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, w szczególności rozszerzanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym na rynku krajowym i międzynarodowym na rzecz podnoszenia jakości badań naukowych, prac rozwojowych, kształcenia oraz wspierania rozwoju gospodarczego.

  Kontakt