Zapraszamy na cykl podcastów Uniwersytet Cyfrowy

  • Data: 28 luty 2023 Podcast dostępny na platformach: YouTube oraz Spotify
  • Prof. Łukasz Sułkowski
   Prof. Łukasz Sułkowski
  To wydarzenie już się odbyło

  Nie brałeś udziału? Nic straconego! Obejrzyj relację z webinaru.

  Misja podcastu

  Transformacja cyfrowa rozwijająca się od kilku dekad radykalnie zmienia współczesne społeczeństwa, gospodarki, w tym świat organizacji. Uczelnie nie są wyjątkiem. Zarządzanie wiedzą, informacją i danymi jest fundamentalnym wyzwaniem dla liderów i interesariuszy organizacji akademickich na całym świecie.

  Dotyczy to wszystkich strumieni misji. Zarządzanie nauką pozwala na kształtowanie strategicznych kierunków badań uczelni, a także skuteczne zarządzanie talentami. Dydaktyka, szczególnie po pandemii, w coraz większym stopniu wykorzystuje cyfrowe, hybrydowe i e-learningowe metody kształcenia. Trzecia misja prowadzi do rozwoju komunikacji zdalnej i zróżnicowanych form cyfrowej kooperacji uczelni z otoczeniem.

  Sprostanie wyzwaniom konkurencji i transformacji cyfrowej wymaga twórczego podejścia organizacyjnego zarówno na poziomach: strategicznym, taktycznym oraz operacyjnym.

  Celem podcastu jest debata nad tymi złożonymi problemami transformacji cyfrowej uczelni. Rozmówcami prof. Łukasza Sułkowskiego będą liderzy myśli i organizacji świata akademickiego.

  Podcast dostępny na platformach:

     

  Podcast #13

  Wsparcie AI w pisaniu prac naukowych: przykład Chat GPT

  W 13. odcinku podcastu Uniwersytet Cyfrowy Prof. Łukasz Sułkowski opowiada o głośnym ostatnio narzędziu Chat GPT i możliwościach jego wykorzystania w pracy naukowej.

  Chat GPT należy do tzw. Generative AI, czyli narzędzi sztucznej inteligencji potrafiących generować nowe teksty czy obrazy. Sztuczna inteligencja już dzisiaj jest w stanie pisać eseje oraz wspomagać pisanie artykułów i książek naukowych. Budzi to oczywiste wątpliwości etyczne. Jaką postawę powinno przyjąć środowisko akademickie wobec AI?

  Profesor prezentuje, jak Chat GPT działa w praktyce. Jako przykład posłużyło polecenie narzędziu wygenerowania idei i treści do książki poświęconej przywództwu. Obserwujemy, jak narzędzie radzi sobie ze stawianymi mu zadaniami, w tym stworzenie tytułu, zaproponowanie spisu treści, wygenerowanie literatury przedmiotu i przypisów czy wręcz napisanie całego podrozdziału. Prof. Sułkowski pyta Chat GPT nawet o zaprojektowanie badania stylów przywództwa i przeprowadzenie systematycznego przeglądu literatury.

  Czy efekty prace AI są satysfakcjonujące? Jak bardzo tekst wygenerowany przez AI różni się od tekstu napisanego przez człowieka? Zobaczcie sami na filmie.

  digital university podcast #13

  Eksperci:

  • Prof. Łukasz Sułkowski
   Prof. Łukasz Sułkowski

   Prof. Łukasz Sułkowski jest profesorem nauk ekonomicznych i profesorem nauk humanistycznych specjalizującym się w tematyce zarządzania w szkolnictwie wyższym. Kieruje Katedrą Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest też profesorem Clark University oraz Społecznej Akademii Nauk. W latach 2012-2018 był członkiem PKA, gdzie pełnił rolę m.in. Wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za współpracę międzynarodową. W latach 2016-2017 uczestniczył w pracach komisji opiniującej wybór zespołów przygotowujących projekty Ustawy 2.0. Autor ponad 300 publikacji. Realizator licznych grantów badawczych, kierował m.in. projektem „Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości UNIFUT.PL” (2017-2019). Członek międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, m.in. American Academy of Management oraz European Academy of Management.W 2017 roku został Prezesem Zarządu PCG Polska, a w 2018 Prezesem Zarządu PCG Academia.

  Kontakt