Zapraszamy na cykl podcastów Uniwersytet Cyfrowy

  • Data: 14 luty 2023 Podcast dostępny na platformach: YouTube oraz Spotify
  • Prof. Łukasz Sułkowski
   Prof. Łukasz Sułkowski
  • Dariusz Jemielniak ALK
   Prof. Dariusz Jemielniak
  To wydarzenie już się odbyło

  Nie brałeś udziału? Nic straconego! Obejrzyj relację z webinaru.

  Misja podcastu

  Transformacja cyfrowa rozwijająca się od kilku dekad radykalnie zmienia współczesne społeczeństwa, gospodarki, w tym świat organizacji. Uczelnie nie są wyjątkiem. Zarządzanie wiedzą, informacją i danymi jest fundamentalnym wyzwaniem dla liderów i interesariuszy organizacji akademickich na całym świecie.

  Dotyczy to wszystkich strumieni misji. Zarządzanie nauką pozwala na kształtowanie strategicznych kierunków badań uczelni, a także skuteczne zarządzanie talentami. Dydaktyka, szczególnie po pandemii, w coraz większym stopniu wykorzystuje cyfrowe, hybrydowe i e-learningowe metody kształcenia. Trzecia misja prowadzi do rozwoju komunikacji zdalnej i zróżnicowanych form cyfrowej kooperacji uczelni z otoczeniem.

  Sprostanie wyzwaniom konkurencji i transformacji cyfrowej wymaga twórczego podejścia organizacyjnego zarówno na poziomach: strategicznym, taktycznym oraz operacyjnym.

  Celem podcastu jest debata nad tymi złożonymi problemami transformacji cyfrowej uczelni. Rozmówcami prof. Łukasza Sułkowskiego będą liderzy myśli i organizacji świata akademickiego.

  Podcast dostępny na platformach:

     

  Podcast #12

  Gra z systemem? Ewaluacja nauki a zmiany w świecie akademickim

  W 12. odcinku podcastu Uniwersytet Cyfrowy Prof. Łukasz Sułkowski rozmawia z wybitnym znawcą tematyki cyfryzacji i usieciowienia – Prof. Dariuszem Jemielniakiem.

  Prof. Dariusz Jemielniak jest Kierownikiem Katedry Zarządzania W Społeczeństwie Sieciowym na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2023–2026. Od 2015 pracuje także jako faculty associate w Berkman-Klein Center for Internet and Society na Uniwersytecie Harvarda.

  Głównym celem spotkania była ocena ewaluacji naukowej wprowadzonej Ustawą 2.0 oraz zmian, którym została poddana od tamtego czasu. Rozmówcy podjęli się odpowiedzi na takie pytania jak:

  – W jakim stopniu udało się osiągnąć zakładane cele ewaluacji, np. wzrost umiędzynarodowienia?
  – W którą stronę powinniśmy kształtować system ewaluacji naukowej na przyszłość?
  – Jaki wpływ wywiera transformacja cyfrowa na naukę i ewaluację?

  Zmiany w ewaluacji stanowią też odbicie szerszych zmian w świecie nauki. Eksperci zastanowili się, czy nurt związany ze stratyfikacją wśród badaczy i dywersyfikacją karier akademickich to właściwy kierunek. Zadali też pytanie o zarządzanie uczelnią, nauką i ludźmi wobec z jednej strony tradycji wolności akademickiej, a z drugiej rozwiązań korporacyjnych i pomiarów ilościowych.

  ewaluacja nauki a zmiany w świecie akademickim

  Eksperci:

  • Prof. Łukasz Sułkowski
   Prof. Łukasz Sułkowski

   Prof. Łukasz Sułkowski jest profesorem nauk ekonomicznych i profesorem nauk humanistycznych specjalizującym się w tematyce zarządzania w szkolnictwie wyższym. Kieruje Katedrą Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest też profesorem Clark University oraz Społecznej Akademii Nauk. W latach 2012-2018 był członkiem PKA, gdzie pełnił rolę m.in. Wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za współpracę międzynarodową. W latach 2016-2017 uczestniczył w pracach komisji opiniującej wybór zespołów przygotowujących projekty Ustawy 2.0. Autor ponad 300 publikacji. Realizator licznych grantów badawczych, kierował m.in. projektem „Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości UNIFUT.PL” (2017-2019). Członek międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, m.in. American Academy of Management oraz European Academy of Management.W 2017 roku został Prezesem Zarządu PCG Polska, a w 2018 Prezesem Zarządu PCG Academia.

  • Dariusz Jemielniak ALK
   Prof. Dariusz Jemielniak

   Profesor tytularny zarządzania specjalizujący się w wysokich technologiach i otwartej współpracy. Kierownik katedry MINDS (Management in Networked and Digital Societies) w Akademii Leona Koźmińskiego, wykładowca w Berkman-Klein Center for Internet and Society na Harvardzie. W 2015 roku został członkiem Rady Powierniczej Fundacji Wikimedia, a w 2017 roku – Rady Doradczej OpenMaker. Jako przedsiębiorca rozwinął i sprzedał największy polski słownik internetowy ling.pl. Jest współtwórcą Insta.Ling, startupu wspomagającego naukę słówek w szkołach, z którego korzysta ponad 100 tys. uczniów tygodniowo.

  Kontakt