Zapraszamy na cykl podcastów Uniwersytet Cyfrowy

  • Data: 31 stycznia 2023, godzina: 12:00 Podcast dostępny na platformach: YouTube oraz Spotify
  • Prof. Łukasz Sułkowski
   Prof. Łukasz Sułkowski
  • Prof. Marek Kwiek
  To wydarzenie już się odbyło

  Nie brałeś udziału? Nic straconego! Obejrzyj relację z webinaru.

  Misja podcastu

  Transformacja cyfrowa rozwijająca się od kilku dekad radykalnie zmienia współczesne społeczeństwa, gospodarki, w tym świat organizacji. Uczelnie nie są wyjątkiem. Zarządzanie wiedzą, informacją i danymi jest fundamentalnym wyzwaniem dla liderów i interesariuszy organizacji akademickich na całym świecie.

  Dotyczy to wszystkich strumieni misji. Zarządzanie nauką pozwala na kształtowanie strategicznych kierunków badań uczelni, a także skuteczne zarządzanie talentami. Dydaktyka, szczególnie po pandemii, w coraz większym stopniu wykorzystuje cyfrowe, hybrydowe i e-learningowe metody kształcenia. Trzecia misja prowadzi do rozwoju komunikacji zdalnej i zróżnicowanych form cyfrowej kooperacji uczelni z otoczeniem.

  Sprostanie wyzwaniom konkurencji i transformacji cyfrowej wymaga twórczego podejścia organizacyjnego zarówno na poziomach: strategicznym, taktycznym oraz operacyjnym.

  Celem podcastu jest debata nad tymi złożonymi problemami transformacji cyfrowej uczelni. Rozmówcami prof. Łukasza Sułkowskiego będą liderzy myśli i organizacji świata akademickiego.

  Podcast dostępny na platformach:

     

  Podcast #11

  Zarządzanie nauką

  W 11. odcinku podcastu gościem Prof. Łukasza Sułkowskiego jest Prof. Marek Kwiek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną, Kierownik Katedry UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego, Wiceprzewodniczący Komitetu sterującego ID-UB UAM.

  Najnowsza książka Prof. Kwieka Globalna nauka, globalni naukowcy (PWN 2022) jest pierwszą na polskim ryku publikacją analizującą funkcjonowanie globalnej nauki. Książka zainspirowała Profesorów do rozmowy na temat zarządzania nauką, pozycji polskiej nauki oraz globalnej nauki.

  Profesorowie dyskutowali o zmianach, które zaszły w polskiej nauce w przeciągu ostatniej dekady oraz o ewaluacji naukowej w Polsce. Poruszyli również temat globalizacji w świecie nauki i stratyfikacji nie tylko wśród uczelni, ale też i pośród samych badaczy. Eksperci przyjrzeli się także kwestii skutecznego zarządzania nauką oraz kapitałem ludzkim, tj. przyciągania talentów i motywowania pracowników naukowych.

  digital university podcast

  Eksperci:

  • Prof. Łukasz Sułkowski
   Prof. Łukasz Sułkowski

   Prof. Łukasz Sułkowski jest profesorem nauk ekonomicznych i profesorem nauk humanistycznych specjalizującym się w tematyce zarządzania w szkolnictwie wyższym.

   Prezes Zarządu PCG Polska sp. z o.o. od 2017 roku. PCG Polska jest spółką córką amerykańskiej korporacji Public Consulting Group i nadzoruje 3 podmioty (PCG Academia sp. z o.o., Librus sp. z o.o., PCG Edukacja sp. z o.o.). Członek rad nadzorczych i doradczych m.in. GTL SA, PCG Academia Ltd.

   Prorektor ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadr w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

   Profesor tytularny nauk ekonomicznych i humanistycznych. Kierownik Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

   Wiceprzewodniczący i członek Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2012-2018), z bogatym doświadczeniem w międzynarodowych i polskich akredytacjach uczelni oraz doskonaleniem systemów szkolnictwa (akredytacje ENQA, EQUAR, Departament Stanu USA, CEEMAN).

   Specjalista w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi oraz ITC, w sektorze szkolnictwa wyższego oraz w organizacjach publicznych. Autor lub współautor ponad 300 publikacji, w tym 15 monografii, wydawanych m.in. w wydawnictwach takich jak: Routledge, Springer, Lexington, Palgrave, Emerald, Lang, PWN, PWE. Kierownik, koordynator lub głowny wykonawca w 19 grantach badawczych: Horizon, Beethoven, VI FP, EQUAL, NCN, MNiSW, MNiI oraz KBN.

   Od 2014 roku członek Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami w Polskiej Akademii Umiejętności (PAU). Przewodniczący konferencji “Family Business. Zarządzanie firmami rodzinnymi” (7 edycji), “Intercultural Management. Zarządzanie międzykulturowe” (11 edycji). Promotor 16 rozpraw doktorskich obronionych na 5 uczelniach. Recenzent w kilkudziesięciu postępowaniach profesorskich, habilitacyjnych oraz doktorskich. Członek komitetów naukowych 9 czasopism międzynarodowych i krajowych oraz 6 rad naukowych konferencji. Laureat 17 nagród rektorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim, w SAN, SWSPiZ oraz Clark University i innych odznaczeń (Złoty Krzyż Zasługi).

   W 2004 roku utworzył pierwszy w Polsce program master double degree z amerykańskim Clark University, którego był dyrektorem programowym do 2022 roku. Łukasz Sułkowski pracuje również jako visiting profesor, prowadził wykłady i badania w kilkudziesięciu uniwersytetach na świecie. Uczestniczył w pracach kilku międzynarodowych organizacji naukowych: American Academy of Management, International Family Enterprises Research Association, Reseau Pays du Groupe de Vysegrad (Komitet Sterujący) oraz European Academy of Management. Przedstawiciel polskich organizacji w akredytacjach i stowarzyszeniach międzynarodowych m.in. NCFMEA, ENQA, NEASC, CEEMAN, FEDE.

  • Prof. Marek Kwiek

   Dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną,
   Kierownik Katedry UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego,
   Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

   Od dwudziestu lat prowadzi międzynarodowe badania instytucji uniwersytetu w ramach socjologii nauki i ilościowych badań nauki. Międzynarodowy doradca w sprawach polityki naukowej (OECD, Komisja Europejska, Rada Europy, Parlament Europejski, OBWE, USAID, UNDP i Bank Światowy). Kierownik lub partner w 25 międzynarodowych projektach badawczych finansowanych m.in. przez fundacje Fulbrighta, Forda i Rockefellera, 6 i 7 unijne Programy Ramowe, European Science Foundation, NCN, NCBR i FNP. Ponadto kierownik ok. 25 międzynarodowych projektów z polityki publicznej w obszarze szkolnictwa wyższego w kilkunastu krajach. Kierownik zespołu „Ustawa 2.0” dla MNISW (2016-2017) przygotowującego założenia reformy szkolnictwa wyższego, a wcześniej członek zespołu Ernst & Young przygotowującego założenia reform z lat 2009-2011. Autor 8 monografii i ponad 200 artykułów naukowych. Jego najnowsza monografia to Changing European Academics: A Comparative Study of Social Stratification, Work Patterns and Research Productivity (Routledge 2019). Ostatnia polska monografia to Uniwersytet w dobie przemian. Instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej konkurencji (PWN 2015). W latach 2012-2017 kierował projektem Maestro (NCN): Program Międzynarodowych Badań Porównawczych Szkolnictwa Wyższego, a w 2015 r. otrzymał dwuletnie „subsydium profesorskie” w programie Mistrz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP). W 2018 r. został członkiem zwyczajnym EASA – European Academy of Sciences and Arts jako jeden z 34 Polaków.

  Kontakt