Zapraszamy na cykl podcastów LUMEN 1 na 1, czyli prof. Łukasz Sułkowski o szkolnictwie wyższym z liderami zarządzania

  • Data: 11 maja 2021, godzina: 12:00 Podcast dostępny na platformach: YouTube oraz Spotify
  • Prof. Łukasz Sułkowski
   Prof. Łukasz Sułkowski
  • Prof. Grzegorz Mazurek
  To wydarzenie już się odbyło

  Nie brałeś udziału? Nic straconego! Obejrzyj relację z webinaru.

  Misja podcastu

  Cykl będzie wprowadzeniem do siódmej edycji konferencji Leaders in University Management – LUMEN 2021, zaplanowanej na 23 i 24 listopada 2021 r.

  W ramach podcastu, ukażemy sylwetki doświadczonych menedżerów z obszaru szkolnictwa wyższego – od kanclerzy i rektorów indywidualnych uczelni, po przedstawicieli organizacji rządowych i pozarządowych. W naszych dyskusjach postawimy pytania o stan i perspektywę rozwoju sektora szkolnictwa wyższego w Polsce, wskażemy sprawdzone rozwiązania i dobre praktyki zarządcze.

  Podcast dostępny na platformach:

     

  LUMEN 1 na 1, czyli prof. Łukasz Sułkowski o szkolnictwie wyższym z liderami zarządzania

  Podcast #34

  Gościem czwartego odcinka podcastu będzie prof. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

   

  Uczelnie prywatne są najszybciej rozwijającymi się instytucjami szkolnictwa wyższego na świecie. Warto zaznaczyć, że w grupie uczelni o najwyższej reputacji jest znaczna reprezentacja instytucji prywatnych. Jako przykład można przywołać Harvard University. W grupie uczelni prywatnych znajdują się „stare”, często renomowane uniwersytety zarządzane podobnie jak „młode”, dynamiczne i korporacyjnie zarządzane uczelnie. Rosnącą grupą uczelni są podmioty prywatne zorientowane na zysk  (privat for profit). W Polsce wszystkie uczelnie niepubliczne działają w formule non-profit, a założycielami uczelni mogą być bardzo różne typy organizacji niepublicznych, a nawet osoby fizyczne. Wśród tej grupy organizacji można również wskazać uczelnie bardzo prestiżowe, które podejmują skuteczną konkurencję z uniwersytetami publicznymi. W sferze zarządzania uczelnie niepubliczne funkcjonują częściej raczej w „modelu udziałowców” niż „modelu interesariuszy” charakterystycznym dla uczelni publicznych. W rozmowie z JM Rektorem najlepszej polskiej uczelni niepublicznej warto postawić pytania o różnice w zarządzaniu, a także specyficzne cechy organizacji oraz dobre praktyki tych instytucji szkolnictwa wyższego.

   

  Podcast „LUMEN 1 na 1” będzie dostępny za pośrednictwem kanału YouTube i Spotify. Zaczynamy 23 marca i będziemy się spotykać co drugi wtorek, aż do jesiennej konferencji LUMEN 2021.

  Eksperci:

  • Prof. Łukasz Sułkowski
   Prof. Łukasz Sułkowski

   Prof. Łukasz Sułkowski jest profesorem nauk ekonomicznych i profesorem nauk humanistycznych specjalizującym się w tematyce zarządzania w szkolnictwie wyższym. Kieruje Katedrą Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest też profesorem Clark University oraz Społecznej Akademii Nauk. W latach 2012-2018 był członkiem PKA, gdzie pełnił rolę m.in. Wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za współpracę międzynarodową. W latach 2016-2017 uczestniczył w pracach komisji opiniującej wybór zespołów przygotowujących projekty Ustawy 2.0. Autor ponad 300 publikacji. Realizator licznych grantów badawczych, kierował m.in. projektem „Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości UNIFUT.PL” (2017-2019). Członek międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, m.in. American Academy of Management oraz European Academy of Management.W 2017 roku został Prezesem Zarządu PCG Polska, a w 2018 Prezesem Zarządu PCG Academia.

  • Prof. Grzegorz Mazurek

  Kontakt