18 października 2022 r. Aula budynku Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 55, Warszawa

KONFERENCJA

Rola bibliotek i działów nauki w cyfrowej transformacji uczelni i skutecznym zarządzaniu informacją naukową


Organizatorzy


O konferencji

Efektywne zarządzanie informacją naukową ma kluczowe znaczenie dla sukcesu uczelni w działaniach związanych z ewaluacją i promocją nauki, oceną pracy naukowców czy w pozyskiwaniu grantów badawczych. Obowiązek gromadzenia i przetwarzania ogromnych zbiorów danych naukowych spoczywa na uczelnianych bibliotekach i działach nauki, ale nie zawsze idzie w parze z odpowiednim wsparciem finansowym i organizacyjnym ze strony władz uczelni.

Jak radzą sobie biblioteki i działy nauki wiodących polskich szkół wyższych w świetle dynamicznie postępującej cyfryzacji i stale rosnących oczekiwań kluczowych interesariuszy uczelni? Jakie wyzwania w zakresie efektywnego zarządzania informacją naukową ujawnił proces przygotowania do niedawno zakończonej ewaluacji działalności naukowej?

Na te i inne pytania związane z rolą bibliotek i działów nauki w cyfrowej transformacji uczelni, odpowiemy podczas konferencji organizowanej wspólnie przez PCG Academia i Uniwersytet Warszawski, przy wsparciu wydawnictwa Wolters Kluwer oraz Wydawnictwa PWN. Wydarzenie odbędzie się 18 października 2022 roku, w nowo otwartym budynku Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Dobrej 55 w Warszawie.

Debata nad rolą bibliotek i działów nauki
w cyfrowej transformacji uczelni

Ogólnopolskie spotkanie użytkowników
repozytorium naukowego DSpace

Prezentacja OPI-PIB o interoperacyjności
pomiędzy systemami zarządzania nauką a PBN i POL-on


Serdecznie zapraszam

Program

10:00 – 10:15 | Sesja 1

Inauguracja konferencji i powitanie gości 

 • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Prorektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Kierownik Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego UJ
 • Anna Wołodko, Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
10:15 – 10:45 | PREZENTACJA OPI-PIB

Interoperacyjność danych w systemach zarządzania działalnością naukową i badawczą na uczelniach z narzędziami na poziomie krajowym – misja PBN i POL-on

 • Małgorzata Paszkowska, Pełnomocnik dyrektora ds. kluczowych projektów i interesariuszy, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
10:45 – 11:00 | PREZENTACJA MEiN

Jak ponownie wykorzystać dane zgromadzone na potrzeby ewaluacji 2017-2022 – koncepcja portalu „Ludzie Nauki”

 • Łukasz Wawer, Zastępca dyrektora Centrum Transformacji Cyfrowej, Ministerstwo Edukacji i Nauki
11:00 – 11:15 | Przerwa kawowa

11:15 – 12:15 | PANEL MODEROWANY

Wyzwania bibliotek i działów nauki w cyfrowej transformacji uczelni i skutecznym zarządzaniu informacją naukową

 • Dr Jolanta Buczek, Ekspert merytoryczny, PCG Academia (moderator)
 • Błażej Feret, Centrum Danych i Analiz Strategicznych, Politechnika Łódzka
 • Dr Leszek Szafrański, Wicedyrektor Biblioteki Jagiellońskiej ds. zasobów cyfrowych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Dr Anna Wałek, Dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej
 • Anna Wołodko, Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
12:15 - 12:35 | Pytania, dyskusja

12:35 - 12:45 | Prezentacja PWN

IBUK Libra - wsparcie uczelni i bibliotek w edukacji i rozwoju

 • Piotr Kołacz, Menedżer ds. Kluczowych Klientów IBUK Libra
12:45 - 13:15 | Prezentacja PCG Academia

Sciencecloud: kompletny system do zarządzania nauką w uczelni wypracowany wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem SWPS. Case study.

 • Piotr Masalski, Dyrektor Linii Biznesowej, PCG Academia
13:15 - 14:00 | Lunch

14:00 – 14:15 | Prezentacja Wolters Kluwer

Tendencje i perspektywy zmian w narzędziach wspierających zarządzanie uczelnią – wyniki badania Fundacji Rektorów Polskich i Wolters Kluwer

 • Monika Kulesza-Czupryn, Wolters Kluwer Polska
14:15 - 15:45 | SPOTKANIE GRUPY UŻYTKOWNIKÓW REPOZYTORIUM NAUKOWEGO DSPACE POLSKA

Dobre praktyki w zakresie planowania i realizacji migracji do najnowszej wersji repozytorium naukowego DSpace 7

 • Łukasz Nowak, Wiceprezes Zarządu, PCG Academia (moderator)
 • Piotr Masalski, Dyrektor Linii Biznesowej, PCG Academia
 • Anna Warda-Ritzen, Key Account Manager, PCG Academia
 • Michele Mennielli, Senior Global Strategist, LYRASIS
 • Tomasz Jałukowicz, Dyrektor Działu Administrowania Nauką, Uniwersytet SWPS
15:45 - 16:00 | Dyskusja i odpowiedzi na pytania dotyczące DSpace 7

16:00 | PODSUMOWANIE KONFERENCJI

 • Łukasz Nowak, Wiceprezes Zarządu, PCG Academia

Prelegenci

Prof. Łukasz Sułkowski

Rola bibliotek i działów nauki w cyfrowej transformacji uczelni i skutecznym zarządzaniu informacją naukową

Rola bibliotek i działów nauki w cyfrowej transformacji uczelni i skutecznym zarządzaniu informacją naukową

Rola bibliotek i działów nauki w cyfrowej transformacji uczelni i skutecznym zarządzaniu informacją naukową

Rola bibliotek i działów nauki w cyfrowej transformacji uczelni i skutecznym zarządzaniu informacją naukową

Rola bibliotek i działów nauki w cyfrowej transformacji uczelni i skutecznym zarządzaniu informacją naukową

Rola bibliotek i działów nauki w cyfrowej transformacji uczelni i skutecznym zarządzaniu informacją naukową

Rola bibliotek i działów nauki w cyfrowej transformacji uczelni i skutecznym zarządzaniu informacją naukową

Rola bibliotek i działów nauki w cyfrowej transformacji uczelni i skutecznym zarządzaniu informacją naukową

Piotr Masalski

Michele Mennielli

Rola bibliotek i działów nauki w cyfrowej transformacji uczelni i skutecznym zarządzaniu informacją naukową

Rola bibliotek i działów nauki w cyfrowej transformacji uczelni i skutecznym zarządzaniu informacją naukową

Rola bibliotek i działów nauki w cyfrowej transformacji uczelni i skutecznym zarządzaniu informacją naukową

Rola bibliotek i działów nauki w cyfrowej transformacji uczelni i skutecznym zarządzaniu informacją naukową

Zarejestruj się na wydarzenie

Konferencja „Rola bibliotek i działów nauki w cyfrowej transformacji uczelni i skutecznym zarządzaniu informacją naukową” jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką zarządzania informacją naukową w uczelniach – przedstawicieli bibliotek, działów nauki, działów IT oraz do władz szkół wyższych.

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale o skutecznej rejestracji decyduje Organizator.

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego. O rejestracji Państwa udziału w konferencji poinformujemy w osobnej wiadomości e-mail

Zarejestruj się

Partnerzy

Organizatorzy

Partnerzy

dsa
dsa
dasdsa