Wystąpienia LUMEN 2018 | Zarządzanie Operacyjne

Sesja 1

Spotkanie społeczności użytkowników systemów i usług PCG Academia

Prezenterzy

  • Łukasz Nowak, Wiceprezes Zarządu, PCG Academia
  • dr Ścibór Sobieski, Dyrektor Rozwoju Produktu, PCG Academia
  • Piotr Masalski, Kierownik Projektów, PCG Academia
  • Paulina Puścian – Sobieska, Kierownik Projektów, PCG Academia
Pobierz Prezentację

Sesja 2

Strategia cyberbezpieczeństwa w oparciu o platformę Microsoft 365

Prezenter

  • Piotr Pawlik, Technical Solution Professional Modern Workplace, Microsoft Poland
Pobierz Prezentację
Systemy i aplikacje dla e-learningu. Prezentacja rozwiązań firmy Blackboard

Prezenterzy

  • Magda Sochacka, Dyrektor ds. Współpracy z Partnerami Biznesowymi, PCG Academia
  • Anna Warda-Ritzen, Analityk Biznesowy, PCG Academia
Pobierz Prezentację

Sesja 3

Interaktywne treści akademickie wspomagające blended learning | Pearson

Prezenter

  • Justyna Skawiańczyk-Żur, Key Account Executive, Higher & Professional Education, Pearson CEE
Pobierz Prezentację
System do elektronicznego egzaminowania studentów | Inspera

Prezenter

  • Valeriia Gorlushko, Kierownik Centrum Egzaminacyjnego, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Treść wystąpienia
Zarządzanie projektami w otoczeniu uczelnianym

Prezenter

  • Piotr Ogonowski, Członek Zarządu PMI Poland ds. Edukacji i Współpracy z Uczelniami
Pobierz Prezentację

Poprzednie edycje