Wystąpienia LUMEN 2016

Sesja otwierająca

 • Piotr Dmochowski-Lipski, Prezes PCG Polska
 • Michał Wypij, Doradca Wiceprezesa Rady Ministrów
 • Prof. dr hab. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich
 • Prof. dr hab. Jan Szmidt, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Politechniki Warszawskiej

Panel 1

Prace nad nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym pn. Ustawa 2.0

Panel 2

Zmiany w krajowych procesach akredytacyjnych na tle tendencji międzynarodowych

Moderacja:

 • Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, W-ce Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • Prof. dr hab. Witold Bielecki (Akademia Leona Koźmińskiego)
 • Dr hab. Jakub Brdulak (Szkoła Główna Handlowa)
 • Prof. dr hab. Zbigniew Marciniak (Uniwersytet Warszawski)
Pobierz Prezentację

Panel 3

Centralizacja projektów informatycznych na uczelniach w zakresie nowoczesnego zarządzania i dydaktyki – czy warto?

Moderacja:

 • Michał Jaworski, Dyrektor ds. Strategii Technologicznej w Microsoft Polska
 • dr inż. Jacek Oko (Politechnika Wrocławska)
 • mgr inż. Lucjan Stalmach (Uniwersytet Jagielloński)
 • Cecylia Szymańska-Ban (Microsoft Polska)
 • mgr Mariusz Wielec (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego/CEZAMAT)

Prezentacja

Potencjał + Środowisko = Efekty, czyli koncepcja prof. Alexandra Astina w epoce Big Data. Podsumowanie projektu pilotażowego PCG i FRP: „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych”.
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kraśniewski, Fundacja Rektorów Polskich
 • Marek Legutko, Ekspert ds. Analityki danych, PCG Academia
 • Leszek Lewoc, Prezes Zarządu PCG Academia
 • Marcin Kempka, Prezes Zarządu Librus
Pobierz Prezentację

Ceremonia wręczenia nagród dla dyrektorów 10 szkół średnich

Panel 4

Analiza danych z uczelnianych systemów IT w celu prognozowania losów studentów

Moderacja:

 • Leszek Lewoc, Prezes Zarządu PCG Academia
 • Adam Druszcz (Politechnika Wrocławska)
 • Krzysztof Wojewodzic (Akademia Finansów i Biznesu Vistula)
 • Maciej Zygmunt (Akademia Górniczo-Hutnicza)
Pobierz Prezentację

Panel 5

Zarządzanie relacjami ze studentami: narzędzia, strategie, dobre praktyki

Moderacja:

 • Dawid Pawlak, Dyrektor Działu Badań i Analiz Marketingowych w TEB Akademia
 • dr Dariusz Koperczak (Uniwersytet Łódzki)
 • Jacek Uroda (JACO.PRO/ Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
 • dr Paweł Zeller (TEB Akademia)

Panel 6

Raporty, analizy i kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) ważne dla strategii uczelni i zgodności z przepisami prawa

Moderacja:

 • dr Grzegorz Rawicz, Ekspert ds. BI i analityki danych, PCG Polska
 • dr Marcin Gędziorowski (Uniwersytet SWPS)
 • Radosław Łebkowski (Microsoft Polska)
 • prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)
 • prof. dr hab. Marek Rocki (Szkoła Główna Handlowa)

Panel 7

Kierowanie zespołami ludzkimi i efektywne zarządzanie projektami w szkolnictwie wyższym

Moderacja:

 • Maciej Madziński, Dyrektor Operacyjny, Akademia Leona Koźmińskiego
 • Małgorzata Kusyk (AgilePMO/ PMI Polska)
 • Piotr Ogonowski (PwC Polska)
 • Maciej Zadworny (Akademia Leona Koźmińskiego)
Educloud

Panel 8

Budowa ekosystemu innowacji w uczelni: skuteczne zarządzanie kapitałem intelektualnym

Moderacja:

 • Kamil Kipiel, Prezes Zarządu Fundacji ProInventum
 • dr Gabriela Konopka-Cupiał (CITTRU UJ)
 • Katarzyna Papież-Pawełczak (SPIN-US)
 • dr Katarzyna Sawicz-Kryniger (InnovaLab)

Poprzednie edycje