Program

Program Konferencji i Gali wręczenia nagród THE World University Rankings - LUMEN 2023

 • 20 listopada 2023
 • 21 listopada 2023
  • 09:00 - 10:00

   Rejestracja i powitalna kawa | LUMEN Theatre

  • 10:00 - 10:30

   UROCZYSTA INAUGURACJA KONFERENCJI

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu, PCG Polska
   • William S. Mosakowski, President and Founder, Public Consulting Group  
   • Prof. Michał Jerzy Zasada, Wiceprzewodniczący, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
   • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu, Fundacja Rektorów Polskich
  • 10:30 - 10:50

   SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MEIN W ZAKRESIE PROJEKTÓW CYFROWYCH W POLSKIM SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W 2023 ROKU

   • Łukasz Wawer, Z-ca Dyrektora, Centrum Transformacji Cyfrowej, Ministerstwo Edukacji i Nauki
  • 10:50 - 11:50

   PIĘĆ LAT OBOWIĄZYWANIA USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE – OCENA EFEKTÓW I KIERUNKI ZMIAN

   Moderator:

   • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu, Fundacja Rektorów Polskich

   Paneliści:

   • Prof. Andrzej Sokala, Rektor, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
   • Prof. Elżbieta Żądzińska, Rektor, Uniwersytet Łódzki
   • Prof. Roman Cieślak, Rektor, Uniwersytet SWPS
   • Iryna Degtyarova, Adiunkt, Fundacja Rektorów Polskich, (prezentacja)
  • 11:50 - 12:10

   Przerwa kawowa | LUMEN Theatre

  • 12:10 - 13:10

   GLOBAL PERSPECTIVES ON THE TRANSFORMATION OF THE POLISH HIGHER EDUCATION 

   Moderator:

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska

   Paneliści:

   • Phil Baty, Chief Global Affairs Officer, Times Higher Education
   • Prof. Jarosław Górniak, Prorektor ds. Rozwoju, Uniwersytet Jagielloński
   • Representative of Elsevier  
  • 13:10 - 14:00

   Lunch | LUMEN Theatre

  • 14:00 - 15:00

   ODBUDOWA UKRAIŃSKIEGO SYSTEMU EDUKACJI Z PERSPEKTYWY REKTORÓW WIODĄCYCH UKRAIŃSKICH UCZELNI

   Moderator:

   • Prof. Volodymyr Bugrov, Rektor, Taras Shevchenko National University of Kyiv

   Paneliści:

   • Prof. Yurii Bobalo, Rektor, Lyiv Polytechnic National University
   • Prof. Vasyl D. Karpusha, Rektor, Sumy State University
   • Prof. Wołodymyr Melnyk,  Rektor, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki
   • Prof. Igor Ruban, Rektor, Kharkiv National University of Radio
  • 15:00 - 16:00

   THE WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2024 – OMÓWIENIE METODYKI RANKINGU, WPROWADZENIE DO WIECZORNEJ GALI 

   Moderator:

   • Phil Baty, Chief Global Affairs Officer, Times Higher Education
  • 16:00 - 18:00

   NETWORKING | WELCOME DRINKS | LUMEN Theatre

  • 18:00 - 21:00

   UROCZYSTA KOLACJA POŁĄCZONA Z GALĄ WRĘCZENIA NAGRÓD W THE WORLD UNIVERSITY RANKINGS DLA UCZELNI Z POLSKI I Z UKRAINY 

   • Phil Baty, Chief Global Affairs Officer, Times Higher Education
   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu, PCG Polska
   • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu, Fundacja Rektorów Polskich
  • 09:30 - 10:20

   AI W SŁUŻBIE EDUKACJI – ROZMOWA O POTENCJALE ZASTOSOWANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W POLSKICH SZKOŁACH I UCZELNIACH

   Moderator:

   • Maciej Madziński, Akademia Leona Koźmińskiego

   Prelegenci:

   • Prof. Dariusz Jemielniak, Wiceprezes Zarządu, Polska Akademia Nauk
   • Mateusz Rafał, Dyrektor, Centrum Transformacji Cyfrowej, Ministerstwo Edukacji i Nauki
   • Reprezentant Elsevier   
  • 10:20 - 10:50

   Przerwa kawowa | LUMEN Theatre

  • 10:50 - 11:40

   KLUCZOWE ZMIANY LEGISLACYJNE MEIN W 2023 ROKU I ICH WPŁYW NA ORGANIZACJĘ PROCESÓW CYFROWYCH W UCZELNIACH W OBSZARZE ORGANIZACJI, NAUKI I DYDAKTYKI

   Moderator:

   • Dariusz Wronikowski, Dyrektor IT, Akademia Leona Koźmińskiego, Koordynator Sekcji Informatycznej, Stowarzyszenie Forum Dziekanatów

   Prelegenci:

   • Łukasz Wawer, Z-ca Dyrektora, Centrum Transformacji Cyfrowej, Ministerstwo Edukacji i Nauki
  • 11:40 - 12:30

   REWOLUCJA W RAPORTOWANIU DANYCH NA PÓŁMETKU EWALUACJI. JAK WIODĄCE POLSKIE UCZELNIE ZMIENIAJĄ MODEL WYSYŁKI INFORMACJI NAUKOWEJ W OBLICZU NOWYCH WYTYCZNYCH MINISTERIALNYCH?

   Moderator:

   • Piotr Masalski, Dyrektor Linii Biznesowej PCG Academia

   Paneliści:

   • Marek Michajłowicz, Z-ca Dyrektora, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
   • Halina Bojkowska, Kierownik, Biuro Analiz Instytucjonalnych i Raportowania, Uniwersytet Jagielloński
   • Tomasz Jałukowicz, Dyrektor, Dział Administrowania Nauką, Uniwersytet SWPS
  • 12:30 - 13:30

   LUNCH | LUMEN Theatre

  • 13:30 - 14:20

   WIELKIE PRZYGOTOWANIA NA ODEJŚCIE OD PAPIERU W KOMUNIKACJI ZE STUDENTEM I OBYWATELEM W 2025 ROKU. STATUS WDROŻENIA SYSTEMÓW KLASY EZD W UCZELNIACH I W POLSKIEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

   Moderator:

   • Łukasz Nowak, Wiceprezes Zarządu, PCG Academia

   Paneliści:

   • Łukasz Wawer, Z-ca Dyrektora, Centrum Transformacji Cyfrowej, Ministerstwo Edukacji i Nauki
   • Łukasz Wróbel, Wiceprezes Zarządu, WEBCON
   • Dariusz Żelasko, Dyrektor IT, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
   • Reprezentant NASK
  • 14:20 - 15:10

   CAŁA NAPRZÓD, CZY KOREKTA KURSU? DOŚWIADCZENIA I WNIOSKI PO URUCHOMIENIU PIERWSZYCH KONKURSÓW DLA UCZELNI FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNIJNYCH NA LATA 2021-2027

   Moderator:

   • Małgorzata Lelińska, Dyrektorka, Departament Funduszy Unijnych i Edukacji Cyfrowej, Konfederacja Lewiatan

   Prelegenci:

   • Anna Marciniak, Kierownik, Sekcja Programów EFS, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
   • Marcin Kowalski, Przewodniczący, Grupa EdTech, Konfederacja Lewiatan
   • Przedstawiciel/ka Urzędu Marszałkowskiego
   • Przedstawiciel/ka uczelni
  • 15:10 - 15:20

   PODSUMOWANIE KONFERENCJI

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu, PCG Polska
  • PROWADZĄCY KONFERENCJĘ

   • Marcin Witkowski, European Association of Communication Professionals
    in Higher Education-EUPRIO