Program

Program Konferencji i Gali wręczenia nagród THE World University Rankings - LUMEN 2022

 • 22 listopada
 • 23 listopada
  • 09:00

   SESJA INAUGURACYJNA

   • Powitanie: Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Prorektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Kierownik Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego UJ
   • Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech

   Wystąpienia okolicznościowe:

   • Prof. Michał Zasada, Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
   • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich
  • 09:20

   PREZENTACJA:

   STAN NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE W ŚWIETLE DANYCH RAPORTOWANYCH W ZINTEGROWANYM SYSTEMIE INFORMACJI O NAUCE I SZKOLNICTWIE WYŻSZYM POL-ON

   Prelegent:

   • Marek Michajłowicz, Z-ca dyrektora ds. rozwoju oprogramowania, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
  • 9:50

   PREZENTACJA:

   EWALUACJA CZAS START! JAK ROZPOCZĄĆ PRZYGOTOWANIA DO NOWEJ EWALUACJI W 2 TYGODNIE WYKORZYSTUJĄC DANE Z SYSTEMÓW PBN I POL-ON?

   Prelegenci:

   • Piotr Masalski, Dyrektor Linii Biznesowej, PCG Academia
  • 10:00

   SESJA I:

   WNIOSKI Z EWALUACJI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ ZA OKRES 20013-20009

   Moderator:

   • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich

   Paneliści:

   • Prof. Maciej Żylicz, Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
   • Prof. Stanisław Kistryn, Wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   • Prof. Błażej Skoczeń, Przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki
   • Prof. Michał Zasada, Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • 11:00

   PREZENTACJA:

   EDUKACJA.GOV.PL – NOWY PORTAL INFORMACYJNO-USŁUGOWY MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI

   Prelegent:

   • Łukasz Wawer, Zastępca dyrektora Centrum Transformacji Cyfrowej, Ministerstwo Edukacji i Nauki
  • 11:20

   SESJA II:

   ZARZĄDZANIE UNIWERSYTETEM CYFROWYM

   Moderator:

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Prorektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Kierownik Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego UJ

   Paneliści:

   • Prof.  Marta Kosior-Kazberuk, Rektor Politechniki Białostockiej
   • Krzysztof Malesa, Dyrektor ds. strategii bezpieczeństwa, Microsoft
   • Prof. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego
   • Łukasz Wawer, Zastępca dyrektora Centrum Transformacji Cyfrowej, Ministerstwo Edukacji i Nauki
  • 12:20

   PREZENTACJA:

   PROJEKT „EZD RP” A CYFROWA TRANSFORMACJA POLSKICH UCZELNI

   Prelegent:

   • Bohdan Pawłowicz, Doradca Z-cy Dyrektora NASK ds. Nowych Technologii dla Polityk Publicznych (wcześniej Dyrektor marketingu NASK), Kierownik Zespołu Komunikacji i Promocji EZD RP
  • 12:50

   PREZENTACJA:

   WEBCON BPS – NARZĘDZIE KOMPLEMENTARNE DO EZD RP, UMOŻLIWIAJĄCE ELASTYCZNE KSZTAŁTOWANIE I AUTOMATYZACJĘ PROCESÓW UCZELNI NA PRZYKŁADZIE E-TECZKI STUDENTA

   Prelegent:

   • Martyna Skowyra, Konsultant, PCG Academia
  • 13:00

   SESJA III:

   IN PURSUIT OF EXCELLENCE – THE PATHWAY OF THE TOP RANKED POLISH UNIVERSITIES TO SUCCESS ON THE INTERNATIONAL ARENA

   Moderator:

   • Phil Baty, Chief Knowledge Officer, Times Higher Education

   Paneliści:

   • Prof. Bogumiła Kaniewska, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
   • Prof. Alojzy Z. Nowak, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
   • Prof.  Piotr Ponikowski, Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • 14:30

   SESJA IV:

   THE WORLD UNIVERSITY RANKINGS 20007 – PERSPEKTYWA POLSKICH UCZELNI. OMÓWIENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD

   Paneliści:

   • Phil Baty, Chief Knowledge Officer, Times Higher Education
   • Nicolas Cletz, Regional Director for Poland, Times Higher Education
   • Michael Lubacz, Business Development Director, Times Higher Education
  • 16:00

   PODSUMOWANIE PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Prorektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Kierownik Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego UJ
  • 9:00

   SESJA I:

   UNIWERSYTETY EUROPEJSKIE – JAKIE SZANSE DLA POLSKICH UCZELNI NIOSĄ ZE SOBĄ TRANSNARODOWE SOJUSZE?

   Moderator:

   • Jolanta Buczek, Ekspert PCG Academia

   Paneliści:

   • Prof. Dominik Antonowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
   • Prof. Jakub Brdulak, Szkoła Główna Handlowa
   • Prof. Kazimierz Musiał, Uniwersytet Gdański
   • Prof.  Dorota Piotrowska, Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej, Politechnika Łódzka
  • 9:50

   PREZENTACJA:

   TENDENCJE I PERSPEKTYWY ZMIAN W NARZĘDZIACH WSPIERAJĄCYCH ZARZĄDZANIE UCZELNIĄ – WYNIKI BADANIA FRP I WOLTERS KLUWER Z UDZIAŁEM KANCLERZY NT. SZKOLNICTWO WYŻSZE A TECHNOLOGIE

   Prelegent:

   • Monika Kulesza –Czupryn, Dyrektor Segmentu Nauka i Szkolnictwo Wyższe, Wolters Kluwer Polska
  • 10:00

   SESJA II:

   PROMOCJA DOROBKU POLSKICH NAUKOWCÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ. ZAGRANICZNE DOŚWIADCZENIA W BUDOWANIU WIDZIALNOŚCI NAUKI I BADAŃ

   Moderator:

   • Piotr Masalski, Dyrektor Linii Biznesowej, PCG Academia

   Paneliści:

   • Pablo de Castro, Technical Secretary, euroCRIS
   • Prof. Przemysław Korytkowski, Profesor, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
   • Michele Mennielli, Senior Global Strategist, LYRASIS
   • M’hamed el Aisati, Vice President Research Analytics and Data Services, Elsevier
  • 10:50

   PREZENTACJA:

   URUCHOMIENIE REPOZYTORIUM NAUKOWEGO W MODELU USŁUGOWYM. CASE STUDY ROK PO PREMIERZE DSPACE 7.

   Prelegenci:

   • Piotr Masalski, Dyrektor Linii Biznesowej, PCG Academia
  • 11:00

   SESJA III:

   ROZWÓJ UCZELNI Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW UNIJNYCH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 20009-2027

   Moderator:

   • Małgorzata Lelińska, Dyrektorka Departamentu Funduszy Unijnych i Edukacji Cyfrowej, Konfederacja Lewiatan

   Paneliści:

   • Marcin Kowalski, Przewodniczący, Grupa ds. EdTech, Konfederacja Lewiatan, Prezes Zarządu, Human Partner
   • Anna Marciniak, Ekspertka NCBR, Biuro Strategii i Rozwoju
   • Małgorzata Mika, Zastępca Dyrektora Departamentu, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
   • Małgorzata Szczepańska, Dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  • 11:50

   PREZENTACJA:

   REZULTATY 2 LAT WSPÓŁPRACY PCG ACADEMIA I WEBCON NA RYNKU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE. CZYLI O TYM JAK TECHNOLOGIA LOW-CODE ZMIENIA PODEJŚCIE SZKÓŁ WYŻSZYCH DO BUDOWANIA OPROGRAMOWANIA

   Prelegenci:

   • Łukasz Nowak, Wiceprezes Zarządu, PCG Academia
   • Łukasz Wróbel, Wiceprezes Zarządu, WEBCON
  • 12:20

   SESJA IV:

   CZY TECHNOLOGIA LOW-CODE MOŻE BYĆ RECEPTĄ DLA SEKTORA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NA ROSNĄCE KOSZTY PRODUKTÓW I USŁUG IT?

   Moderator:

   • Tomasz Buczak, Technology Lead, NatWest Group

   Paneliści:

   • Maciej Madziński, Managing Director, KROSS S.A.
   • Barbara Michalska, Dyrektorka ds. rynku edukacyjnego, Microsoft
   • Filip Sadzik, Partner Channel Manager, WEBCON
  • 13:15

   SESJA V:

   O NOWOCZESNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA I ICH EFEKTYWNOŚCI – MICROCREDENTIALS, MOOCS, KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE WE WSPÓŁPRACY Z BIZNESEM

   Moderator:

   • Prof. Marcin Lis, Prorektor ds. studenckich i współpracy z otoczeniem, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

   Paneliści:

   • Tomasz Jankowski, Learning Architect, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
   • Ewa Kołodziejczyk, Industry Executive Education, Microsoft
   • Marta Machalska, iPro
  • 14:05

   PREZENTACJA:

   PAPERLESS UNIVERSITY TO TAKŻE ELEKTRONICZNE EGZAMINOWANIE – CASE STUDY WYKORZYSTANIA INSPERA ASSESSMENT PRZEZ AKADEMIĘ LEONA KOŹMIŃSKIEGO

   Prelegent:

   • Anna Warda-Ritzen, Key Account Manager, PCG Academia
  • 15:00

   SESJA VI:

   PO CO UCZELNI LEARNING MANAGEMENT SYSTEM? DOŚWIADCZENIA LIDERÓW W BUDOWANIU NOWOCZESNEGO MODELU KSZTAŁCENIA

   Moderator:

   • Magda Sochacka, Dyrektor Linii Biznesowej, PCG Academia

   Paneliści:

   • Prof. Adrian Chabowski, Prorektor ds. Studenckich, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
   • Szymon Machajewski, Director of Learning Technologies & Instructional Innovation, University of Illinois Chicago
   • Prof. Barbara Iwańska, Prodziekan ds. studiów prawniczych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • 15:50

   PODSUMOWANIE KONFERENCJI

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Prorektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Kierownik Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego UJ