Konferencja
LUMEN 2023
20-21 listopada
Hotel Narvil Conference & Spa

Leaders in University Management

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i partnerom za udział w IX Konferencji LUMEN 2023.

 • Organizatorzy:
  pcg academia logo
 • fundacja rektorów polskich
Konferencja LUMEN 2023
Konferencja LUMEN 2023
Konferencja LUMEN 2023
Konferencja LUMEN 2023
Konferencja LUMEN 2023
Konferencja LUMEN 2023
Konferencja LUMEN 2023
Konferencja LUMEN 2023
Konferencja LUMEN 2023
Konferencja LUMEN 2023

Podsumowanie

Dwa dni obrad, 10 sesji panelowych, 12 prezentacji, 45 prelegentów z Polski i zagranicy – tak w liczbach wygląda zakończona właśnie Konferencja LUMEN 2023. 

Dziewiąta edycja największego wydarzenia poświęconego zarządzaniu w szkolnictwie wyższym przyciągnęła przeszło 250 uczestników, zarówno liderów zarządzania uczelniami, jak też reprezentantów kluczowych instytucji i firm związanych z sektorem szkół wyższych. Spotkaliśmy się stacjonarnie w Hotelu Narvil w Serocku w dniach 20-21 listopada 2023. 

Część inauguracyjną konferencji otworzył Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska. Krótkie wystąpienia okolicznościowe wygłosili William S. Mosakowski, Prezes i założyciel Public Consulting Group, Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich, oraz Prof. Michał Zasada, Wiceprzewodniczący KRASP i Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

PIERWSZY DZIEŃ  KONFERENCJI I GALA NAGRÓD THE 

 

Jako pierwszy głos zabrał Łukasz Wawer, Z-ca Dyrektora Centrum Transformacji Cyfrowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki, który przedstawił prezentację podsumowującą działalność resortu w zakresie projektów cyfrowych w polskim szkolnictwie wyższym w 2023 roku. Dyrektor Wawer mówił m.in. o uruchamianym przez MEiN portalu “Ludzie Nauki” oraz innych inicjatywach legislacyjnych i technologicznych związanych z wprowadzaniem e-dyplomów, e-doręczeń czy e-legitymacji.  

Następnie odbyła się pierwsza debata rektorska, moderowana przez Prof. Jerzego Woźnickiego. Podsumowania pięciu lat obowiązywania Konstytucji dla Nauki dokonali: Prof. Roman Cieślak, Rektor Uniwersytetu SWPS, Iryna Degtyarova, Adiunkt z Fundacji Rektorów Polskich, Prof. Jerzy Lis, Rektor Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Prof. Jan Szmidt, Honorowy Przewodniczący KRASP, Politechnika Warszawska. Rektorzy ocenili dotychczasowe efekty wprowadzenia ustawy oraz podzielili się opiniami co do potrzebnych kierunków zmian. 

Druga z sesji panelowych poświęcona była globalnym perspektywom na transformację polskiego szkolnictwa wyższego. W debacie, poprowadzonej przez Prof. Łukasza Sułkowskiego, uczestniczyli Prof. Jarosław Górniak, Prorektor ds. Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego, Shadi Awwad, EMEA Regional Director w Elsevier, oraz Magdalena Marzec, Regional Manager UK & Europe w Times Higher Education. W dyskusji wykorzystano dane obrazujące pozycje polskich uczelni w kontekście międzynarodowym, pochodzące z międzynarodowych baz danych Scopus (Elsevier) oraz DataPoints (Times Higher Education).  

Gośćmi tegorocznej konferencji byli również rektorzy czołowych ukraińskich uczelni. W panelu poświęconym odbudowie ukraińskiego systemu edukacji wystąpili: Prof. Vasyl D. Karpusha, Rektor Sumy State University oraz Prof. Yevhen Sokol, Rektor National Technical University Kharkiv Polytechnic Institute, a także Vitaliy Kukharskyy, Prorektor Ivan Franko National University of Lviv oraz Prof. Tetiana Fesenko z Kharkiv National University of Radio Electronics. Debatę moderował Prof. Volodymyr Bugrov, Rektor Taras Shevchenko National University of Kyiv. Rektorzy dyskutowali o wpływie wojny na kondycję ukraińskiego systemu edukacji oraz podejście do jego odbudowy po zakończeniu działań militarnych.  

Punktem kulminacyjnym LUMEN 2023 była uroczysta Gala wręczenia nagród dla liderów polskich i ukraińskich uczelni sklasyfikowanych w THE World University Rankings 2024 – najnowszej edycji najbardziej prestiżowego i rozpoznawalnego rankingu szkół wyższych na świecie. Nagrody wręczyli przedstawiciele Times Higher Education: Lachyn Italmazova, Commercial Director UK & Europe i wspomniana już Magdalena Marzec wraz z Prof. Łukaszem Sułkowskim i Prof. Jerzym Woźnickim. 

Listę nagrodzonych uczelni podajemy w podsumowaniu Gali dostępnym tutaj:

GALA WRĘCZENIA NAGRÓD THE WORLD UNIVERSITY RANKINGS, PODCZAS KONFERENCJI LUMEN 2023

SESJE DRUGIEGO DNIA KONFERENCJI 

 

Drugi dzień LUMEN rozpoczęliśmy od rozmowy o sztucznej inteligencji. Swoje poglądy na możliwości zastosowania AI w szkolnictwie przedstawili: Mateusz Rafał, Dyrektor Centrum Transformacji Cyfrowej MEiN, Barbara Michalska, Dyrektor ds. Edukacji w Microsoft oraz Katarzyna Patyrak, RI Solutions Manager for CEE z Elsevier. Panel poprowadził dr Maciej Madziński z Akademii Leona Koźmińskiego. 

W kolejnym panelu przyjrzeliśmy się tegorocznym zmianom legislacyjnym oraz ich wpływowi na organizację procesów cyfrowych w uczelniach. W panelu moderowanym przez Dariusza Wronikowskiego  Dyrektora IT Akademii Leona Koźmińskiego oraz Koordynatora Sekcji Informatycznej Stowarzyszenia Forum Dziekanatów — uczestniczyli przedstawiciele MEiN: ww. Łukasz Wawer oraz Marcin Czaja, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego. 

Temat aktualnych zmian wdrażanych przez resort nauki kontynuowaliśmy w następnej sesji, której moderatorem był Piotr Masalski, Dyrektor Linii Biznesowej PCG Academia. Dyskusja dotyczyła nowych wytycznych w zakresie wysyłki informacji naukowej na cele ewaluacji, a głos w niej zabrali: Marek Michajłowicz, Z-ca Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji – PIB, Halina Bojkowska, Kierownik Biura Analiz Instytucjonalnych i Raportowania Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz Tomasz Jałukowicz, Dyrektor Działu Administrowania Nauką Uniwersytetu SWPS. 

Wielką zmianą, w obliczu której stoi teraz sektor publiczny jest odejście od papieru w komunikacji z obywatelem w 2025 roku. Zaproszeni eksperci: Łukasz Wawer (MEiN), Łukasz Wróbel, Wiceprezes WEBCON, oraz Dariusz Żelasko, Dyrektor IT w Politechnice Krakowskiej, przedstawili obecny status wdrożenia systemów do elektronicznego zarządzania dokumentacją w uczelniach i w administracji państwowej. Panel moderował Łukasz Nowak, Wiceprezes PCG Academia. 

Ostatni panel przeznaczyliśmy na podzielenie się doświadczeniami i wnioskami z pierwszych konkursów dla uczelni w ramach funduszy unijnych 20212027. W dyskusji prowadzonej przez Małgorzatę Lelińską, Dyrektorkę Departamentu Funduszy Unijnych i Edukacji Cyfrowej w Konfederacji Lewiatan, udział wzięli  Anna Marciniak, Kierownik Sekcji Programów EFS w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Marcin Kowalski, Przewodniczący Grupy EdTech Konfederacji Lewiatan, oraz Edyta Siuda, Project Office Director w Akademii Leona Koźmińskiego. 

LUMEN THEATRE 

 

Podczas konferencji odbył się także LUMEN Theatre, czyli teatr innowacji EdTech. W ramach serii krótkich, eksperckich prezentacji uczestnicy poznali konkretne, sprawdzone rozwiązania wspierające uczelnie na polu dydaktyki, ewaluacji, analityki danych, cyfryzacji procesów i zarządzania. 

Swoje rozwiązania przedstawili zaufani partnerzy uczelni: Anthology, Dolphin Consulting, Elsevier, Inspera, Learnetic, PCG Academia, PRODATA, Promethean, SIGNIUS, Skarbiec TFI, UpWare, WEBCON oraz Wolters Kluwer. 

Nagrania z tegorocznej edycji LUMEN udostępniamy na naszej stronie internetowej oraz kanale YouTube. 

Organizatorami IX Konferencji LUMEN 2023 byli PCG Academia, Times Higher Education oraz Fundacja Rektorów Polskim. 

Partnerami LUMEN 2023 byli Anthology, Dolphin Consulting, Elsevier, Inspera, Learnetic, ProData,  Promethean, Signius, Skarbiec, UpWare, WEBCON oraz Wolters Kluwer. 

Patronat honorowy nad konferencją sprawował Minister Edukacji i Nauki. Konferencja objęta była również patronatami Przewodniczącego KRASP, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Ośrodka Przetwarzania Informacji – PIB, NASK, Stowarzyszenia Forum Dziekanatów, Konfederacji LEWIATAN oraz Stowarzyszenia PRom. Patronat medialny nad konferencją sprawowało Forum Akademickie. 

Program – 20-21 listopada 2023

 • 20 listopada 2023
 • 21 listopada 2023
  • 09:00 - 09:45

   REJESTRACJA I POWITALNA KAWA

  • 09:45 - 10:00

   WPROWADZENIE DO KONFERENCJI

   • Marcin Witkowski, European Association of Communication Professionals
    in Higher Education-EUPRIO
  • 10:00 - 10:20

   OTWARCIE KONFERENCJI

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu, PCG Polska
   • William S. Mosakowski, President and Founder, Public Consulting Group  
   • Prof. Michał Jerzy Zasada, Wiceprzewodniczący, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
   • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu, Fundacja Rektorów Polskich
  • 10:20 - 10:40

   SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MEIN W ZAKRESIE PROJEKTÓW CYFROWYCH W POLSKIM SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W 2023 ROKU

   • Łukasz Wawer, Z-ca Dyrektora, Centrum Transformacji Cyfrowej, Ministerstwo Edukacji i Nauki
  • 10:40 - 11:40

   PIĘĆ LAT OBOWIĄZYWANIA USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE – OCENA EFEKTÓW I KIERUNKI ZMIAN

   Moderator:

   • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu, Fundacja Rektorów Polskich

   Paneliści:

   • Prof. Roman Cieślak, Rektor, Uniwersytet SWPS
   • Iryna Degtyarova, Adiunkt, Fundacja Rektorów Polskich
   • Prof. Jerzy Lis, Rektor, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica  w Krakowie
   • Prof. Jan Szmidt, Honorowy Przewodniczący KRASP, Politechnika Warszawska
  • 11:40 - 12:10

   PRZERWA KAWOWA | LUMEN THEATRE

   • 11:50 – 12:00 – Alternatywa dla depozytu bankowego, pozostająca w zgodzie z Ustawą o finansach publicznych, Marcin Marchewka, Skarbiec TFI, Maciej Jankowski, Skarbiec TFI
   • 12:00 – 12:10 – Uniwersytet oparty na danych – uwolnij potencjał swoich danych, Jakub Holubec, Dolphin Consulting
  • 12:10 - 13:00

   GLOBAL PERSPECTIVES ON THE TRANSFORMATION OF THE POLISH HIGHER EDUCATION 

   Moderator:

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu, PCG Polska

   Paneliści:

   • Shadi Awwad, EMEA Regional Director, Elsevier
   • Prof. Jarosław Górniak, Prorektor ds. Rozwoju, Uniwersytet Jagielloński
   • Magdalena Marzec, Regional Manager, UK & Europe, Times Higher Education
  • 13:00 - 14:00

   LUNCH | LUMEN THEATRE

   • 13:20 – 13:30 – Większa kreatywność i oszczędność czasu dzięki zastosowaniu AI w Blackboard Learn Ultra, Anna Warda-Ritzen, PCG Academia, Ben Warwick, Anthology
   • 13:30 – 13:40 – Cyfrowa dydaktyka – uniwersalne projektowanie, dostępność, adaptatywność, Bożena Szumacher, Learnetic
   • 13:40 – 13:50 – Nowy poziom sprawdzania oryginalności prac studentów za pomocą Inspera OriginalityAnna Warda-Ritzen, PCG Academia, Salomé Neves, Inspera
  • 14:00 - 15:00

   ODBUDOWA UKRAIŃSKIEGO SYSTEMU EDUKACJI Z PERSPEKTYWY REKTORÓW WIODĄCYCH UKRAIŃSKICH UCZELNI

   Moderator:

   • Prof. Volodymyr Bugrov, Rektor, Taras Shevchenko National University of Kyiv

   Paneliści:

   • Prof. Tetiana Fesenko, Kharkiv National University of Radio Electronics
   • Prof. Vasyl D. Karpusha, Rektor, Sumy State University
   • Vitaliy Kukharskyy,  Prorektor, Ivan Franko National University of Lviv
   • Prof. Yevhen Sokol, Rektor, National Technical University Kharkiv Polytechnic Institute
  • 15:00 - 15:30

   THE WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2024 – OMÓWIENIE METODYKI RANKINGU, WPROWADZENIE DO GALI 

   Paneliści:

   • Lachyn Italmazova, Commercial Director, UK & Europe, Times Higher Education
   • Magdalena Marzec, Regional Manager, UK & Europe, Times Higher Education
  • 15:30 - 16:00

   PRZERWA KAWOWA | LUMEN THEATRE

   • 15:40 – 15:50 – Duet repozytorium DSpace i Sciencecloud – sposób na bezproblemową ewaluację i skuteczną promocję badaczy!, Piotr Masalski, PCG Academia
   • 15:50 – 16:00 – Decoding Knowledge: Podróż przez opartą na dowodach analizę danych nt. badań, Shadi Awwad, Elsevier, Katarzyna Patyrak, Elsevier
  • 16:00 - 17:30

   GALA WRĘCZENIA NAGRÓD  THE WORLD UNIVERSITY RANKINGS DLA UCZELNI Z POLSKI I Z UKRAINY 

   • Lachyn Italmazova, Commercial Director, UK & Europe, Times Higher Education
   • Magdalena Marzec, Regional Manager, UK & Europe, Times Higher Education
   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu, PCG Polska
   • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu, Fundacja Rektorów Polskich
  • 17:30 - 19:00

   KONCERT OLGI BOŃCZYK I BANKIET DLA GOŚCI KONFERENCJI

  • 19:00 - 01:00

   IMPREZA TANECZNA Z DJ W STREFIE LAGUNA

  • 08:30 - 09:15

   REJESTRACJA I POWITALNA KAWA

  • 09:15 - 09:30

   WPROWADZENIE DO KONFERENCJI

   • Marcin Witkowski, European Association of Communication Professionals
    in Higher Education-EUPRIO
  • 09:30 - 10:20

   AI W SŁUŻBIE EDUKACJI I NAUKI – O POTENCJALE ZASTOSOWANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W POLSKICH SZKOŁACH I UCZELNIACH

   Moderator:

   • Maciej Madziński, Akademia Leona Koźmińskiego

   Prelegenci:

   • Barbara Michalska, Dyrektor ds. Edukacji, Microsoft
   • Mateusz Rafał, Dyrektor, Centrum Transformacji Cyfrowej, Ministerstwo Edukacji i Nauki
   • Katarzyna Patyrak, RI Solutions Manager for CEE, Elsevier
  • 10:20 - 10:50

   PRZERWA KAWOWA | LUMEN THEATRE

   • 10:30 – 10:40 – Kontrola zarządcza – niezbędny wydatek czy uzasadniona inwestycja? Analiza raportu, Monika Kulesza-Czupryn, Wolters Kluwer Polska
   • 10:40 – 10:50 – Jak unowocześnić i uatrakcyjnić wykłady dla studentów – technologie interaktywne na uczelniach wyższych, Paweł Komar, Prodata
  • 10:50 - 11:40

   KLUCZOWE ZMIANY LEGISLACYJNE MEIN W 2023 ROKU I ICH WPŁYW NA ORGANIZACJĘ PROCESÓW CYFROWYCH W UCZELNIACH W OBSZARZE ORGANIZACJI, NAUKI I DYDAKTYKI

   Moderator:

   • Dariusz Wronikowski, Dyrektor IT, Akademia Leona Koźmińskiego, Koordynator Sekcji Informatycznej, Stowarzyszenie Forum Dziekanatów

   Prelegenci:

   • Marcin Czaja, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji i Nauki
   • Łukasz Wawer, Z-ca Dyrektora, Centrum Transformacji Cyfrowej, Ministerstwo Edukacji i Nauki
  • 11:40 - 12:30

   REWOLUCJA CZY EWOLUCJA W RAPORTOWANIU DANYCH NAUKOWYCH NA PÓŁMETKU EWALUACJI? JAK POLITYKA OTWIERANIA INFORMACJI NAUKOWYCH I BADAWCZYCH WPŁYWA NA MODEL ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ NAUKOWĄ NA WIODĄCYCH POLSKICH UCZELNIACH?

   Moderator:

   • Piotr Masalski, Dyrektor Linii Biznesowej, PCG Academia

   Paneliści:

   • Marek Michajłowicz, Z-ca Dyrektora, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
   • Halina Bojkowska, Kierownik, Biuro Analiz Instytucjonalnych i Raportowania, Uniwersytet Jagielloński
   • Tomasz Jałukowicz, Dyrektor, Dział Administrowania Nauką, Uniwersytet SWPS
  • 12:30 - 13:30

   LUNCH | LUMEN THEATRE

   • 12:40 – 12:50 – Podpisy i pieczęcie elektroniczne od SIGNIUS w EZD dla uczelni wyższych, Maciej Zygmański, SIGNIUS
   • 12:50 – 13:00 – Fabryka Aplikacji na Uczelni – co wspólnego ma Henry Ford z platformą WEBCON BPS?, Eryk Wdowiak, PCG Academia, Artur Kania, PCG Academia
   • 13:00 – 13:10 – EZD oraz e-Doręczenia dla UczelniMarcin Szczepanik, PCG Academia
   • 13:10 – 13:20 – Transformacja cyfrowa – wyzwania dla IT w uczelni, Grzegorz Fluda, UpWare
  • 13:30 - 14:20

   WIELKIE PRZYGOTOWANIA NA ODEJŚCIE OD PAPIERU W KOMUNIKACJI ZE STUDENTEM I OBYWATELEM. STATUS WDROŻENIA SYSTEMÓW KLASY EZD W UCZELNIACH I W POLSKIEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

   Moderator:

   • Łukasz Nowak, Wiceprezes Zarządu, PCG Academia

   Paneliści:

   • Łukasz Wawer, Z-ca Dyrektora, Centrum Transformacji Cyfrowej, Ministerstwo Edukacji i Nauki
   • Łukasz Wróbel, Wiceprezes Zarządu, WEBCON
   • Dariusz Żelasko, Dyrektor IT, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • 14:20 - 15:10

   CAŁA NAPRZÓD, CZY KOREKTA KURSU? DOŚWIADCZENIA I WNIOSKI PO URUCHOMIENIU PIERWSZYCH KONKURSÓW DLA UCZELNI FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNIJNYCH NA LATA 2021-2027

   Moderator:

   • Małgorzata Lelińska, Dyrektorka, Departament Funduszy Unijnych i Edukacji Cyfrowej, Konfederacja Lewiatan

   Prelegenci:

   • Anna Marciniak, Kierownik, Sekcja Programów EFS, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
   • Marcin Kowalski, Przewodniczący, Grupa ds. EdTech, Konfederacja Lewiatan
   • Edyta Siuda, Project Office Director, Akademia Leona Koźmińskiego
  • 15:10 - 15:20

   PODSUMOWANIE KONFERENCJI

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu, PCG Polska
  • PROWADZĄCY KONFERENCJĘ

   • Marcin Witkowski, European Association of Communication Professionals
    in Higher Education-EUPRIO

Prelegenci

 • Prof. Łukasz Sułkowski