Konferencja
LUMEN 2019
19 listopada

Leaders in University Management

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i partnerom za udział w V Konferencji LUMEN 2019.

 • Organizator:
  pcg academia logo
 • Partner merytoryczny:
  fundacja rektorów polskich

Podsumowanie

Tematem przewodnim tegorocznej Konferencji LUMEN były praktyczne aspekty implementacji Ustawy 2.0,w tym zarządzanie zmianą w szkołach wyższych. W debacie udział wzięli główni interesariusze systemu nauki i szkolnictwa wyższego, w tym przedstawiciele MNiSW i innych instytucji rządowych, władze uczelni i stowarzyszeń akademickich, kadra naukowa, praktycy zarządzania, a także wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego z Polski i zagranicy, a wśród nich: Prof. Wiesław Banyś, Prof. Michael Dobbins, Prof. Taras Finikov, Dr Gergley Kovats, Prof. Marek Kwiek, Prof. Zbigniew Marciniak, a także Sebastian Skuza, Podsekretarz Stanu w MNiSW, Prof. Jan Szmidt, Przewodniczący KRASP.

Program – 19 listopada 2020

 • Duża scena
 • Mała scena
  • 09:00

   Rejestracja, powitalna kawa

   • Prof. Łukasz Sułkowski – Prezes Zarządu PCG Academia
   • Jarosław Gowin – Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   • Prof. Jerzy Woźnicki – Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich
   • Prof. Jan Szmidt – Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Politechniki Warszawskiej
  • 10:45

   Dyskusja panelowa nt. Challenges of higher education management – international perspective

   Prof. Marek Kwiek – Director of the Center for Public Policy Studies Adam Mickiewicz University of Poznań, Poland

   Paneliści:

   • Prof. Michael Dobbins – Assistant Professor of Education Policy, Goethe University of Frankfurt, Germany
   • Prof. Taras Finikov – President of the International Fund for Education Policy Research, Ukraine
   • Dr Gergely Kovats – Director of the Center for International Higher Education Studies, Corvinus University of Budapest, Hungary
   • Prof. Katrin Niglas – Vice-Rector for Research at Tallinn University, Estonia
   • Juan Ramon Alegret – Regional Vice President Blackboard
  • 12:00

   Przerwa

  • 12:20

   Wykład pt.*Disruptive Innovations in HEIs

   Prof. Łukasz Sułkowski – Prezes Zarządu PCG Academia

   *Dyskusja panelowa i wykład prowadzony będzie w języku angielskim. Podczas konferencji będzie dostępne tłumaczenie symultaniczne

  • 12:40

   cDiploma – dyplom nowej generacji

   Krzysztof Surgwot – Prezes Veriori S.A.

  • 12:50

   Dyskusja panelowa nt. Strategiczne problemy finansowania szkolnictwa wyższego i nauki

   Prof. Jerzy Woźnicki – Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich

   Paneliści:

   • Prof. Wiesław Banyś – Honorowy Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   • Prof. Zbigniew Marciniak – Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   • Dr hab. Sebastian Skuza – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   • Prof. Jan Szmidt – Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Politechniki Warszawskiej
  • 14:00

   Lunch

  • 15:00

   Wykład pt. Transformacja uczelnianej administracji – budowanie nowoczesnej kultury instytucjonalnej

   Dr Adam Szot – Prezes Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego

  • 15:20

   Transformacja cyfrowa uczelni – role i miejsce Microsoft w kontekście projektów informatycznych

   Katarzyna Węglińska – Microsoft

  • 15:30

   Dyskusja panelowa pt. Ustawa 2.0 i co dalej? – nowe wyzwania w zarządzaniu uczelnią

   Piotr Pokorny – Dyrektor Zarządzający Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego

   Paneliści:

   • Włodzimierz Albin, Prezes Zarządu Wolters Kluwer Polska
   • Prof. Wiesław Bielawski – Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
   • Prof. Zdzisława Dacko – Pikiewicz, Rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej
   • Prof. Beata Mikołajczyk – Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
   • Prof. Wojciech Wysota – Prorektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • 16:40

   Przerwa

  • 17:00

   Sesja uroczysta

   Przegląd dobrych praktyk zarządzania w polskich uczelniach na podstawie materiałów we wnioskach zgłoszonych w konkursie LUMEN 2019. Wręczenie nagród laureatom Konkursu.

   Prezentacja

   Dobre praktyki zarządcze w uczelniach, Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Academia

   Podsumowanie i ogłoszenie wyników edycji Konkursu LUMEN 2019 oraz wręczenie wyróżnień

   Prof. Jerzy Woźnicki – Przewodniczący Kapituły Konkursu

  • 18:30

   Finger food & Drinks & Networking

  • 12:20

   Powitanie gości

   Prezentacja Educloud

   • Łukasz Nowak – PCG Academia
  • 12:40

   Modernizacja repozytorium dorobku naukowego opartego o dSpace do wymogów Ustawy 2.0 na przykładzie projektu realizowanego przez Bibliotekę Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

   • Dr Leszek Szafrański – Biblioteka Jagiellońska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
   • Piotr Masalski – PCG Academia
  • 13:00

   Aplikacja mobilna studenta i dydaktyka dostarczana jako usługa case study na przykładzie projektu z grupą uczelni

   • Dr Krzysztof Wojewodzi – ESCOLA
  • 13:20

   Elektroniczna teczka studenta, a w niej… katalog dokumentów studenta opracowany przez społeczność uczelni i Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego

   • Dr Adam Szot – IRSW
   • Wacław Filak – PCG Academia
  • 13:40

   Uczelnia dostępna w obszarze e-learningu – jak trwale zwiększyć dostępność i atrakcyjność treści udostępnianych za pomocą Moodle?

   • Anna Warda-Ritzen – PCG Academia
  • 14:00

   Lunch

  • 15:00

   Autentykacja dokumentów wydawanych przez uczelnię oparta o technologię Blockchain – case study

   • Paweł Stopczyński – Veriori S.A.
  • 15:20

   Increasing Student Employability Capital through AWS Academy. Curriculum Modernization for Digital Transformation

   • Jenni Jones – Amazon Web Services (AWS)
   • Izabela Milewska – Amazon Web Services (AWS)
  • 15:40

   How to achieve 21265% level of digitisation of student exams and who will benefit from it?

   • Linda Jerdenius – University of Gothenburg,
   • Truls Bøhm – Inspera
  • 16:00

   Piąty poziom Polskich Ram Kwalifikacji – wspólny projekt Pearson, PCG Academia i Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

   • Marek Legutko – PCG Academia
   • Jacek Popko – Pearson
  • 16:20

   Rozwiązania informatyczne ułatwiające wdrożenie założeń Ustawy 2.0

   • Tomasz Doliński – Wolters Kluwer
  • 16:40

   Przerwa

  • 17:00

   Sesja uroczysta na dużej scenie

  • 18:30

   Finger food & Drinks & Networking

Moderatorzy

 • Prof. Jerzy Woźnicki
 • Prof. Łukasz Sułkowski
 • Piotr Pokorny
 • Marcin Witkowski

Prelegenci

 • Włodzimierz Albin
 • Prof. Wiesław Banyś
 • Prof. Wiesław Bielawski
 • Prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz
 • Prof. Michael Dobbins
 • Prof. Taras Finikov
 • Dr Gergley Kovats
 • Prof. Marek Kwiek
 • Prof. Zbigniew Marciniak
 • Prof. Beata Mikołajczyk
 • Professor Katrin Niglas
 • Piotr Pokorny
 • Prof. Łukasz Sułkowski
 • Prof. Jan Szmidt