Konferencja
LUMEN 2018
19 listopada

IV Konferencja dla Liderów Zarządzania Uczelnią LUMEN 2018

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i partnerom za udział w IV Konferencji LUMEN 2018.

 • Organizator:
  pcg academia logo
 • Partner merytoryczny:
  fundacja rektorów polskich

Podsumowanie

W dniu 27 listopada w Warszawie odbyła się czwarta edycja Konferencji dla Liderów Zarządzania Uczelnią LUMEN 2018, której motywem przewodnim była debata nad praktycznymi aspektami implementacji Konstytucji dla Nauki, tzw. Ustawy 2.0.

Inicjatorem i głównym organizatorem konferencji LUMEN jest firma PCG Academia. W tym roku głównym partnerem konferencji był globalny dostawca rozwiązań wspierających naukę na odległość – firma Blackboard. Patronat merytoryczny nad projektem od 20015 r. sprawuje Fundacja Rektorów Polskich pod przewodnictwem prof. Jerzego Woźnickiego.

Konferencja LUMEN 2018 zgromadziła ponad 21219 osób profesjonalnie zajmujących się zarządzaniem uczelnią – rektorów, prorektorów, kanclerzy i menedżerów z przeszło 140 instytucji z całego kraju. Wydarzenie uroczyście otworzył Prezes PCG Academia prof. Łukasz Sułkowski, a obok niego gości powitali Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Müller, prezes FRP prof. Jerzy Woźnicki, oraz przewodniczący KRASP prof. Jan Szmidt. Dalszy program konferencji realizowany był w dwóch równoległych ścieżkach dotyczących strategii wdrażania Konstytucji dla Nauki w polskich uczelniach oraz efektywnego wykorzystania IT w kontekście realizowanej reformy.

Dyskusję na temat Ustawy 2.0 otworzył panel moderowany przez prof. Jerzego Woźnickiego, w którym udział wzięli Wiceminister Nauki i Szkolnictwa pan Piotr Müller, a także profesorowie Krzysztof Diks (Przewodniczący PKA), Zbigniew Marciniak (Przewodniczący RGNiSW) i Jan Szmidt (Przewodniczący KRASP). W dalszej części dnia reforma dyskutowana była również z perspektywy trzeciej misji uczelni, nowych dyscyplin i ścieżek awansu naukowego, a także w kontekście zawiązywanych przez uczelnie federacji. Głos w dyskusji zabrali przedstawiciele ważnych ośrodków akademickich, profesorowie: Dominik Antonowicz, Witold Bielecki, Krzysztof J. Filipiak, Anna Giza-Poleszczuk, Dariusz Jemielniak, Marek Kwiek, Aneta Pawłowska, Arkadiusz Radwan, Anna Rogut, Łukasz Sułkowski, Janusz Szambelańczyk, Maciej Zabel, a także przedstawiciele świata biznesu: Marek Jakimowicz, Phillip Miller, Piotr Ogonowski, Karina Popieluch oraz dr hab. Konrad Raczkowski.

Istotnym punktem obrad w ścieżce strategicznej było wspólne wystąpienie przedstawicieli kierownictwa firm PCG, Blackboard i Microsoft – globalnych liderów rynku edukacyjnego, którzy zobowiązali się do bliskiej współpracy na rzecz poprawy jakości zarządzania polskim szkolnictwem wyższym. Prezentację poprowadzili prof. Łukasz Sułkowski (Prezes PCG Academia), p. Juan Ramon Alegret (Vice President of Blackboard) oraz p. Cecylia Szymańska (Dyrektor ds. Sektora Edukacji Microsoft Polska).

Ścieżkę operacyjną rozpoczęło zamknięte spotkanie użytkowników produktów i usług PCG Academia, podczas którego przedstawiciele uczelni z całego kraju spotkali się aby dyskutować o wizji rozwoju Systemu Uczelnia 10 – wiodącego systemu obsługi studiów. W ciągu dnia swoje rozwiązania dla uczelni prezentowały firmy: Blackboard – dostawca systemów Blackboard Learn Ultra i Blackboard Open LMS i partner firmy PCG w Polsce, a także Microsoft – dostawca platformy Microsoft 365, Pearson – dostawca interaktywnych treści umożliwiających blended learning oraz Inspera – dostawca platformy elektronicznego egzaminowania studentów.

Konferencja LUMEN 2018 nie mogłaby się odbyć bez wsparcia organizacyjnego i merytorycznego partnerów wydarzenia, którymi w tym roku byli firma Blackboard, Bank Ochrony Środowiska, Microsoft, Pearson oraz Fundacja Rektorów Polskich. Patronat nad konferencją po raz kolejny objęli: MNiSW, Przewodniczący KRASP, RGNiSW, PKA, Stowarzyszenie PROM, Urząd Patentowy RP oraz PMI Poland Chapter. Patronat medialny nad imprezą sprawuje Forum Akademickie.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami z konferencji oraz z galerią zdjęć.

 

Wystąpienia Ścieżka Zarządzanie Strategiczne | Scena Duża
Wystąpienia Ścieżka Operacyjna (IT Management) | Scena Mała

 

Pobierz program Konferencji LUMEN 2018

Program – 27 listopada 2018

 • Duża scena
 • Mała scena
  • 11:00

   Otwarcie Konferencji

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes PCG Academia
   • Piotr Müller, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich
   • Prof. Jan Szmidt, Przewodniczący KRASP, Rektor Politechniki Warszawskiej
  • 11:30

   Sukces w procesie wdrażania Ustawy 2.0 – wyobrażenia i oczekiwania

   • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich

   Paneliści:

   • Prof. Krzysztof Diks, Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej
   • Prof. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   • Piotr Müller, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   • Prof. Jan Szmidt, Przewodniczący KRASP, Rektor Politechniki Warszawskiej
  • 12:30

   Transformacja uczelni – uczelnia zorientowana na swojego klienta

   • Piotr Ogonowski, Członek Zarządu PMI Poland ds. Edukacji i Współpracy z Uczelniami
  • 13:00

   Lunch

  • 13:45

   Wspólna prezentacja PCG Academia, Blackboard i Microsoft

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu, PCG Academia
   • Juan Ramon Alegret, Vice President for Europe, Blackboard
   • Cecylia Szymańska, Dyrektor ds. Sektora Edukacyjnego, Microsoft Poland
  • 14:15

   Trzecia misja uczelni: innowacje i partnerstwo z otoczeniem gospodarczym
   (panel dwujęzyczny, prowadzony w języku angielskim i polskim)

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes PCG Academia

   Paneliści:

   • Prof. Witold Bielecki, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
   • Marek Jakimowicz, Vice President Pearson Central & Eastern Europe
   • Phil Miller, Chief Learning and Innovation Officer, Blackboard Inc.
   • Prof. Aneta Pawłowska, Uniwersytet Łódzki, przedstawiciel laureata Nagrody Specjalnej LUMEN 2017
   • Dr hab. Konrad Raczkowski, Wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska
   • Prof. Anna Rogut, Społeczna Akademia Nauk, Przewodnicząca Rady NCBiR
  • 15:30

   Przerwa

  • 16:00

   Nowe dyscypliny, ścieżki awansu naukowego i nowe zasady ewaluacji uczelni

   • Prof. Dominik Antonowicz, Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych, członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych

   Paneliści:

   • Prof. Dariusz Jemielniak, Kierownik Katedry Management in Networked and Digital Societies (MINDS) w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
   • Prof. Marek Kwiek, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,Dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną
   • Prof. Maciej Zabel, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Przewodniczący Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
  • 17:00

   Zarządzanie zmianą

   • Karina Popieluch, Ekspert zarządzania zmianą, publicysta, Założyciel KaiZen HR i KaiZen IT, wykładowca MBA Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
  • 18:00

   Związki, federacje i fuzje uczelni

   • Prof. Arkadiusz Radwan, Prezes Zarządu Instytutu Allerhanda, Społeczna Akademia Nauk

   Paneliści:

   • Prof. Krzysztof J. Filipiak, Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju, Warszawski Uniwersytet Medyczny
   • Prof. Anna Giza-Poleszczuk, Prorektor ds. Rozwoju i Polityki Finansowej, Uniwersytet Warszawski
   • Prof. Witold Orłowski, Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
   • Prof. Łukasz Sułkowski, Uniwersytet Jagielloński, Społeczna Akademia Nauk, Prezes PCG Academia
   • Prof. Janusz Szambelańczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • 19:00

   Podsumowanie Konferencji

  • 19:10

   Finger food & Drinks & Networking

  • 10:00

   Rejestracja i poranny networking przy kawie

  • 11:00

   Spotkanie społeczności użytkowników systemów
   i usług PCG Academia (spotkanie dla gości z zaproszeniem)

   • Łukasz Nowak, Wiceprezes Zarządu, PCG Academia
   • dr Ścibór Sobieski, Dyrektor Rozwoju Produktu, PCG Academia
   • Piotr Masalski, Kierownik Projektów, PCG Academia
   • Paulina Puścian – Sobieska, Kierownik Projektów, PCG Academia

   Prezentacje:

   • Nowy webowy interfejs Wirtualnej Uczelni
   • System do zarządzania deklaracjami maturalnymi kandydatów
   • Nowy moduł rekrutacji
   • System wspierający retencję studentów
   • Platforma e-Usług
   • Repozytorium dorobku naukowego
   • Power BI – zestaw narzędzi do analizy danych
  • 13:00

   Lunch

  • 13:45

   Strategia cyberbezpieczeństwa w oparciu o platformę Microsoft 365

   • Piotr Pawlik, Technical Solution Professional Modern Workplace, Microsoft Poland
  • 14:00

   Systemy i aplikacje dla e-learningu. Prezentacja rozwiązań firmy Blackboard

   • Magda Sochacka, Dyrektor ds. Współpracy z Partnerami Biznesowymi, PCG Academia
   • Anna Warda-Ritzen, Analityk Biznesowy, PCG Academia

   Prezentacje:

   • Platforma e-learningowa Blackboard Learn Ultra
   • Platforma e-learningowa Blackboard Open LMS
   • Narzędzia wspierające e-learning: aplikacje mobilne, narzędzia do wideokonferencji oraz zwiększania dostępność treści

  • 15:30

   Przerwa

  • 16:00

   Interaktywne treści akademickie wspomagające blended learning

   • Justyna Skawiańczyk-Żur, Key Account Executive, Higher & Professional Education, Pearson CEE
  • 16:30

   System do elektronicznego egzaminowania studentów

   • Valeriia Gorlushko, Kierownik Centrum Egzaminacyjnego, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
  • 17:00

   Zarządzanie projektami w otoczeniu uczelnianym

   • Piotr Ogonowski, Członek Zarządu PMI Poland ds. Edukacji i Współpracy z Uczelniami
  • 18:00

   Finger food & Drinks & Networking

Moderatorzy

 • Prof. Jerzy Woźnicki
 • Prof. Łukasz Sułkowski
 • Prof. Dominik Antonowicz
 • Prof. Arkadiusz Radwan

Prelegenci

 • Prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki
 • Prof. Krzysztof Diks
 • prof. Krzysztof J. Filipiak
 • Anna Giza-Poleszczuk
 • Prezes Marek Jakimowicz
 • Prof. dr hab. Dariusz Jemielniak
 • Prof. Marek Kwiek
 • Prof. Zbigniew Marciniak
 • Phil Miller
 • Piotr Ogonowski
 • Prof. dr hab. Witold Orłowski
 • Aneta Pawłowska
 • Karina Popieluch
 • Anna Rogut
 • Prof. Jan Szmidt
 • Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, prof. zw. UEP
 • Profesor Maciej Zabel

Miejsce i termin

Konferencja „Liderzy Zarządzania Uczelnią” odbędzie się w dniu

27 listopada 2018 Courtyard by Marriott Airport Hotel w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 1.

Partnerzy

 • Organizator
 • Patronat merytoryczny
 • Patronat honorowy
 • Główny partner
 • Partnerzy instytucjonalni
 • Technological Partners
 • Partnerzy technologiczni
 • Patronat

Poprzednie edycje