Konferencja
LUMEN 2017
13 i 14 listopada

Leaders in University Management

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i partnerom za udział w III Konferencji LUMEN 2017.

 • Organizator:
  pcg academia logo
 • Partner merytoryczny:
  fundacja rektorów polskich

Podsumowanie

W dniach 13 i 14 listopada w Warszawie odbyła się trzecia edycja konferencji dla liderów zarządzania uczelnią LUMEN 2017, połączona z galą wręczenia nagród w konkursie na najlepiej zrealizowane projekty i inicjatywy w polskim szkolnictwie wyższym. Inicjatorem i głównym organizatorem konferencji LUMEN jest firma PCG Academia. Patronat merytoryczny nad projektem sprawuje Fundacja Rektorów Polskich pod przewodnictwem prof. Jerzego Woźnickiego.

Konferencja LUMEN 2017 zgromadziła blisko 21219 osób profesjonalnie zajmujących się zarządzaniem uczelnią – rektorów, prorektorów, kanclerzy i menedżerów ze 155 instytucji z całego kraju. W wydarzeniu uczestniczyli także liczni goście zagraniczni, a wśród nich reprezentacja związku rektorów ukraińskich oraz przedstawiciele firm wspierających sektor uczelniany ze Stanów Zjednoczonych i z Wielkiej Brytanii.

Konferencję uroczyście otworzył prezes PCG Polska prof. Łukasz Sułkowski, a obok niego gości powitali CEO Public Consulting Group Inc. – William S. Mosakowski, prezes FRP prof. Jerzy Woźnicki oraz Przewodniczący KRASP prof. Jan Szmidt. MNiSW reprezentowali podsekretarz stanu prof. Łukasz Szumowski, oraz dyrektor biura Ministra – Piotr Müller, który w imieniu Wicepremiera Jarosława Gowina odczytał list powitalny do gości konferencji.

Ustawa 2.0 – Debata merytoryczna podczas konferencji skoncentrowana była na praktycznych konsekwencjach wdrożenia proponowanej przez MNiSW Ustawy 2.0. Analizie poddano zarówno aspekty miękkie tj. przywództwo czy autonomia jak i prawne, finansowe, a także te związane z udziałem interesariuszy zewnętrznych w zarządzaniu uczelnią. Głos w dyskusji zabrali główni architekci projektowanych zmian oraz przedstawiciele największych ośrodków akademickich z całego kraju m.in. profesorowie Wiesław Banyś, Wiesław Bielawski, Jakub Brdulak, Roman Cieślak, Jerzy Cieślik, Wojciech Czakon, Maciej Duszczyk, Andrzej Eliasz, Irena Hejduk, Marek Kwiek, Krzysztof Leja, Gohdan Macukow, Zbigniew Marciniak, Witold Orłowski, Tadeusz Pomianek, Grażyna Prawelska-Skrzypek, Arkadiusz Radwan, Jan Szambelańczyk, Jan Szmidt, Jolanta Szołno-Koguc, Marzenna Weresa, Tadeusz Więckowski, Jerzy Woźnicki oraz wielu innych.

Konkurs LUMEN 2017 – Podczas uroczystej wieczornej Gali ogłoszono laureatów w konkursie na najlepiej zarządzane projekty i inicjatywy w szkolnictwie wyższym. Statuetki LUMEN 2017 otrzymali Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w kategorii Rozwój, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w kategorii Zarządzanie, oraz Akademia Leona Koźmińskiego w kategorii Współpraca. Ponadto Kapituła Konkursu zdecydowała się wręczyć trzy nagrody specjalne dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowiePolitechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia wykraczające poza formalne ramy kategorii konkursowych.

Partnerzy – Konferencja i Konkurs LUMEN 2017 nie mogłaby się odbyć bez udziału partnerów wydarzenia, którymi w 2017 roku byli: Bank Zachodni WBK prowadzący program Santander Universidades, firma Pearson CEE oraz dziennik „Rzeczpospolita”.

Pobierz program Konferencji LUMEN 2017

Dziennik Rzeczpospolita o Konferencji i Gali LUMEN 2017

Pobierz PDF artykułu

Wersja on-line artykułu

Uczestnicy Konferencji LUMEN 2017

Program – 13 listopada 2017

 • Dzień I
 • Dzień II - wtorek 14 Listopada 2017
  • 11:00

   Rejestracja, powitalna kawa

  • 11:45

   Sesja otwierająca

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu, PCG Polska
   • William S. Mosakowski, CEO and President, Public Consulting Group Inc.
   • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu, Fundacja Rektorów Polskich
   • Wiceminister reprezentujący Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego J. Gowina (TBC)
   • Prof. Jan Szmidt, Przewodniczący KRASP, Rektor Politechniki Warszawskiej
  • Panel 1
   Przywództwo w uczelni i sztuka rektorstwa
   (panel prowadzony w języku polskim i ukraińskim)

   • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu, Fundacja Rektorów Polskich

   Paneliści:

   • Prof. Leonid Huberski, Przewodniczący Związku Rektorów Uczelni Ukrainy, Rektor Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki (Kijów)
   • Prof. Jurij Bobało, Rektor Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska” (Lwów)
   • Prof. Ihor Kotsan, Rektor Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu im. Lesi Ukrainki (Łuck)
   • Prof. Wiesław Bielawski, Wiceprzewodniczący KRASP, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
   • Prof. Jan Szmidt, Przewodniczący KRASP, Rektor Politechniki Warszawskiej
  • 14:00

   Lunch

   Prezentacja rozwiązań w LUMEN Theatre

  • 14:45

   Panel 2
   Autonomia uczelni w świetle ministerialnego projektu Ustawy 2.0

   • Prof. Wiesław Banyś, Uniwersytet Śląski, członek Zarządu EUA

   Paneliści:

   • Prof. Andrzej Eliasz, Przewodniczący Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP, Rektor Uniwersytetu SWPS w latach 1996-20014
   • Prof. Grażyna Prawelska-Skrzypek, Członek Kapituły LUMEN, Uniwersytet Jagielloński
   • Prof. Tadeusz Więckowski, Członek Kapituły LUMEN, Rektor Politechniki Wrocławskiej w latach 2008-20014
  • 15:45

   Panel 3
   Finansowe konsekwencje Ustawy 2.0

   • Prof. Tadeusz Pomianek, Prezydent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

   Paneliści:

   • Prof. Roman Cieślak, Rektor SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego
   • Prof. nzw. Wojciech Misiąg, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
   • Prof. nzw. Jolanta Szołno-Koguc, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  • 16:45

   Przerwa kawowa

   Prezentacja rozwiązań w LUMEN Theatre

  • 17:00

   Panel 4
   Rola interesariuszy zewnętrznych w zarządzaniu uczelnią
   (panel prowadzony w języku angielskim)

   • Prof. Zbigniew Marciniak, Uniwersytet Warszawski, Wiceprzewodniczący RGNiSW

   Paneliści:

   • Waldemar Czerniszewski, Dyrektor Wydawniczy, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
   • Marek Jakimowicz, Członek Zarządu Pearson Central Europe (VP for Central Eastern Europe)
   • William S. Mosakowski, CEO and President, Public Consulting Group Inc.
  • 18:15

   Networking. Welcome drinks.

  • 19:30

   LUMEN Gala speech

   • Prof. Marek Kwiek, Dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  • 19:45

   Gala wręczenia nagród LUMEN 2017

  • 21:15

   Uroczysta kolacja

  • 08:00

   Rejestracja, powitalna kawa

  • 08:30

   Panel 5
   Fuzje strategiczne uniwersytetów

   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska

   Paneliści:

   • Prof. Witold Orłowski, Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula
   • Prof. Jan Szambelańczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, RGNiSW
   • Paweł Zygarłowski, Prezes Zarządu TEB Akademia
  • 09:15

   Panel 6
   Statut jako podstawa zarządzania uczelnią

   • Prof. Maciej Duszczyk, Uniwersytet Warszawski
   • Prof. Zbigniew Marciniak, Uniwersytet Warszawski, Wiceprzewodniczący RGNiSW
   • Prof. nzw. Arkadiusz Radwan, Prezes Zarządu Instytutu Allerhanda, Społeczna Akademia Nauk
   • Henryk Zioło, Kanclerz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
  • 10:00

   Przerwa kawowa

   Prezentacja rozwiązań w LUMEN Theatre

  • 10:15

   Panel 7
   Uniwersytet zakorzeniony w lokalnym środowisku i w regionie

   • Prof. Jerzy Cieślik, Akademia Leona Koźmińskiego

   Paneliści:

   • Sławomir Antonik, Burmistrz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
   • Leszek Lewoc, Prezes Zarządu PCG Academia
   • Prof. nzw. Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • 11:00

   Panel 8
   Akredytacja i co dalej?

   • Prof. nzw. Jakub Brdulak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

   Paneliści:

   • Prof. nzw. Anna Antczak, Prorektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
   • Prof. Bohdan Macukow, Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych
   • Dr Anna Pikos, Akademia Leona Koźmińskiego
  • 11:45

   Przerwa kawowa

   Prezentacja rozwiązań w LUMEN Theatre

  • 12:15

   Panel 9
   Przywództwo w warunkach nowej autonomii uczelni pod rządami Ustawy 2.0

   • Prof. nzw. Arkadiusz Radwan, Prezes Zarządu Instytutu Allerhanda, Społeczna Akademia Nauk

   Paneliści:

   • Prof. nzw. Krzysztof Leja, Politechnika Gdańska
   • Prof. Marzenna Weresa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
   • Prof. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Politechnika Warszawska
  • 13:00

   Panel 10
   Aspekty zarządzania sieciową uczelnią: związkiem uczelni oraz uczelnią federacyjną

   • Prof. Wojciech Czakon, Uniwersytet Jagielloński

   Paneliści:

   • Prof. Beata Glinka, Uniwersytet Warszawski
   • Prof. Justyna Światowiec-Szczepańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
   • Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska
  • 13:45

   Podsumowanie konferencji

  • 14:00

   Lunch

Moderatorzy

 • Prof. Jerzy Woźnicki
 • Prof. Łukasz Sułkowski
 • Prof. Jan Szmidt
 • Prof. Wiesław Banyś
 • Prof. Tadeusz Pomianek
 • Prof. Zbigniew Marciniak
 • Prof. Maciej Duszczyk
 • Prof. Jerzy Cieślik
 • Prof. nzw. Jakub Brdulak
 • Prof. Arkadiusz Radwan
 • Prof. Wojciech Czakon
 • Marcin Witkowski

Paneliści

 • Prof. nzw. dr hab. Anna Antczak
 • Sławomir Antonik
 • Prof. Wiesław Banyś
 • Prof. Wiesław Bielawski
 • Prof. Dr hab. Jurij Ja. Bobało
 • Prof. nzw. Jakub Brdulak
 • Prof. Jerzy Cieślik
 • Waldemar Czerniszewski
 • Prof. Maciej Duszczyk
 • Prof. dr hab. Beata Glinka
 • Prof. dr hab. Leonid V. Huberski
 • Prezes Marek Jakimowicz
 • Prof. dr hab. Ihor Ja. Kotsan
 • Prof. Marek Kwiek
 • Prof. Krzysztof Leja
 • Leszek Lewoc
 • Prof. dr hab. Bohdan Macukow
 • Prof. Zbigniew Marciniak
 • William S. Mosakowski
 • Prof. dr hab. Witold Orłowski
 • Dr hab. n.ekon. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki prof. PW
 • Dr Anna Pikos
 • Prof. Tadeusz Pomianek
 • Prof. Arkadiusz Radwan
 • Prof. Grażyna Prawelska – Skrzypek
 • Prof. Łukasz Sułkowski
 • Prof. Jan Szmidt
 • Prof. nzw. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc