Konferencja
LUMEN 2016
19 listopada

Leaders in University Management

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i partnerom za udział w II Konferencji LUMEN 2016.

 • Organizator:
  pcg academia logo
 • Partner merytoryczny:
  fundacja rektorów polskich

Podsumowanie

W dniach 14 i 15 listopada 2016 r. w Warszawie, z inicjatywy firmy PCG Academia odbyła się druga edycja konferencji: Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2016. Podczas konferencji, przewodniczący trzech zespołów wyłonionych w konkursie ministerialnym dokonali pierwszej, wspólnej prezentacji założeń Ustawy 2.0. W towarzystwie 200 zgromadzonych gości prof. Hubert Izdebski (SWPS), prof. Marek Kwiek (UAM) oraz dr Arkadiusz Radwan (Instytut Allerhanda) omówili konkurencyjne wizje rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce. Debatę poprowadził prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich.

Ponadto konferencja LUMEN, tradycyjnie już, stanowiła forum do debaty i wymiany doświadczeń w kluczowych obszarach zarządzania uczelnią. Blisko 30 praktyków reprezentujących świat nauki i biznesu, przez dwa dni dyskutowało na tematy związane z rekrutacją i utrzymaniem studentów, analityką i raportowaniem danych czy akredytacją szkół wyższych. W 2016 roku do grona partnerów i organizatorów konferencji LUMEN dołączyła firma Microsoft Polska oraz Fundacja Rektorów Polskich pod przewodnictwem prof. Jerzego Woźnickiego. Patronat medialny nad wydarzeniem objął dziennik Rzeczpospolita.

Wystąpienia

Analityka edukacyjna w szkołach wyższych

Konferencja miała też zwrócić uwagę na często niedocenianą, choć kluczową kwestię współpracy uczelni ze szkołami średnimi. Jej znaczenie potwierdziły zaprezentowane na LUMEN 2016 wyniki pilotażowego badania dotyczącego rekrutacji kandydatów na uczelnie oraz ich losów jako studentów. W projekcie „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych” przeanalizowano dane 144 000 studentów (10% populacji), którzy studiowali w latach 2007-2012 na dziesięciu wybranych uczelniach z całego kraju. W toku analiz, zidentyfikowano dziesięć szkół średnich, które zapewniły badanym uczelniom najlepszych kandydatów na studia. W geście wdzięczności, podczas uroczystej wieczornej Gali, Władze uczelni partycypujących w projekcie wręczyły dyrektorom współpracujących szkół średnich honorowe wyróżnienia.

 

Uczelnia uczestnicząca w pilotażu Wyróżniona szkoła
1 Akademia Leona Koźmińskiego I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie im. Ruy Barbosy
2 Politechnika Krakowska Zespół Szkół Łączności w Krakowie im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku
3 Politechnika Wrocławska III Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu im. Adama Mickiewicza
4 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu II Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu im. Piastów Śląskich
5 Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu II Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie im. Dąbrówki
6 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie V Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie im. Wspólnej Europy
7 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie I Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
8 Uniwersytet SWPS w Warszawie I Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu im. Danuty Siedzikówny „Inki”
9 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie Zespół Szkół nr 2 w Ciechanowie im. Adama Mickiewicza
10 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie im. Bolesława Chrobrego

Uczestnicy Konferencji LUMEN 2016

Program – 14 listopada 2016

 • Dzień I - 14 Listopada 2016 - Zarządzanie strategiczne
 • Dzień II - 15 Listopada 2016 - Zarządzanie operacyjne
  • 11:00

   Rejestracja, powitalna kawa

  • 11:45

   Sesja otwierająca

   Powitanie uczestników i słowo od organizatorów:

   • Piotr Dmochowski-Lipski, Prezes PCG Polska

   Wystąpienia otwierające:

   • Prof. Aleksander Bobko, Sekretarz Stanu w MNiSW
   • Prof. dr hab. Jerzy Woźnicki, Prezes FRP
   • Prof. dr hab. Jan Szmidt, Przewodniczący KRASP
  • 12:30

   Panel 1
   Prace nad nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym pn. Ustawa 2.0

   Moderator:

   • prof. dr hab. Jerzy Woźnicki, Prezes FRP

   Uczestnicy:

   • prof. Hubert Izdebski (Uniwersytet SWPS)
   • prof. dr hab. Marek Kwiek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
   • dr Arkadiusz Radwan (Instytut Allerhanda w Krakowie)
  • 14:00

   Lunch

  • 14:45

   Panel 2
   Zmiany w krajowych procesach akredytacyjnych na tle tendencji międzynarodowych

   Moderator:

   • prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, Polska Komisja Akredytacyjna
  • 15:45

   Panel 3
   Centralizacja projektów informatycznych na uczelniach w zakresie nowoczesnego zarządzania i dydaktyki – czy warto?

   Moderator:

   • Michał Jaworski, Dyrektor ds. Strategii Technologicznej, Microsoft Polska
  • 16:45

   Przerwa kawowa

  • 17:00

   Prezentacja
   Potencjał + Środowisko = Efekty, czyli koncepcja prof. Alexandra Astina w epoce Big Data. Podsumowanie projektu pilotażowego PCG i FRP: „Analityka edukacyjna”.

   Moderatorzy:

   • dr Evan Nisonson, UCLA oraz Leszek Lewoc, PCG
  • 18:15

   Networking w blasku świec i przy akompaniamencie skrzypiec

  • 19:30

   Bankiet
   Ceremonia wręczenia nagród dla dyrektorów 10 szkół maturalnych

  • 08:30

   Powitalna kawa

  • 09:00

   Panel 4
   Analiza danych z uczelnianych systemów IT w celu predykcji losów studentów

   Moderator: Leszek Lewoc, PCG

   • Mechanizmy gromadzenia i analizy danych z rozproszonych źródeł
   • Od prostych raportów do zaawansowanej optymalizacji
   • Od rekrutacji i retencji po monitorowanie losów absolwentów
  • 10:00

   Panel 5
   Zarządzanie relacjami ze studentami: narzędzia, strategie, dobre praktyki

   Moderator: Dawid Pawlak, TEB Akademia

   • Tworzenie długoterminowych, pozytywnych relacji ze studentami
   • Elementy wpływające na zdobywanie lojalności studentów
   • Zarządzanie relacjami ze studentami przy pomocy lejków sprzedażowo-marketingowych
  • 11:00

   Przerwa kawowa

  • 11:30

   Panel 6
   Raporty, analizy i kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) ważne dla strategii uczelni i zgodności z przepisami prawa

   Moderator: dr Grzegorz Rawicz, PCG

   • Przewodzenie zmianom w uczelni z wykorzystaniem danych
   • Sztuka tworzenia i doboru kluczowych wskaźników efektywności
   • Pomiar rezultatów w strategicznie ważnych obszarach pracy uczelni
  • 12:30

   Lunch

  • 13:30

   Panel 7
   Kierowanie zespołami ludzkimi i efektywne zarządzanie projektami w szkolnictwie wyższym

   Moderator: Maciej Madziński, Akademia Leona Koźmińskiego

   • Istota skutecznego przywództwa w specyficznym kontekście uczelnianym
   • Zarządzanie relacjami z kluczowymi interesariuszami uczelni
   • Efektywny coaching i mentoring członków zespołu projektowego
  • 14:30

   Panel 8
   Budowa ekosystemu innowacji w uczelni. Skuteczne zarządzanie kapitałem intelektualnym.

   Moderator: Kamil Kipiel, Prezes Zarządu Fundacji ProInventum

   • Zalety tworzenia powiązań między biznesem a uczelniami, w tym powoływanie spółek celowych oraz spin-off
   • Oferta uczelni dla przedsiębiorców – formy transferu wiedzy i technologii
   • Źródła kapitału w procesie komercjalizacji
  • 15:30

   Podsumowanie konferencji

Moderatorzy

 • Piotr Dmochowski-Lipski
 • Prof. Jerzy Woźnicki
 • Prof. Łukasz Sułkowski
 • Prof. Andrzej Kraśniewski
 • Dr Grzegorz Rawicz
 • Michał Jaworski
 • Kamil Kipiel
 • Leszek Lewoc
 • Maciej Madziński
 • Dawid Pawlak

Miejsce i termin

Konferencja „Liderzy Zarządzania Uczelnią” obyła się w dniu

14 i 15 listopada 2016 Courtyard by Marriott Airport Hotel w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 1.

Partnerzy

Poprzednie edycje