IX Konferencja

LUMEN 2023

20-21 listopada 2023 r.

 • Organizator Główny
 • Organizator Główny

O Konferencji

PCG Academia, Times Higher Education i Fundacja Rektorów Polskich zapraszają na ósmą edycję międzynarodowej konferencji dla liderów zarządzania uczelniami – LUMEN 2022. Konferencja odbędzie się w dniach 22 i 23 listopada w formule online i będzie połączona z galą wręczenia nagród dla polskich uczelni sklasyfikowanych w najbardziej prestiżowym rankingu szkół wyższych na świecie – THE World University Rankings 20007.

LUMEN 2022 to dwa dni wypełnione wysokiej jakości, merytorycznymi wystąpieniami w obszarze profesjonalnego zarządzania szkolnictwem wyższym.

Pierwszy dzień konferencji rozpocznie statystyczne podsumowanie wyników ewaluacji naukowej, które przedstawi Marek Michajłowicz, Z-ca Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji.

O nowym krajobrazie polskiej nauki w ujęciu dyscyplinowym  i o wnioskach płynących z zakończonej ewaluacji działalności naukowej porozmawiają goście panelu moderowanego przez prof. Jerzego Woźnickiego – szefowie KRASP, RGNiSW, KEN i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Łukasz Wawer, Zastępca Dyrektora Centrum Transformacji Cyfrowej MEiN, przedstawi zaś koncepcję portalu Ludzie Nauki. Celem portalu jest prezentacja potwierdzonych danych o działalności naukowej danej osoby, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w świecie nauki oraz wspieranie komunikacji pomiędzy naukowcami a biznesem.

W programie pierwszego dnia konferencji zaplanowaliśmy również debatę na temat zarządzania uniwersytetem cyfrowym z perspektywy Państwa (MEiN), a także wzorcowo zinformatyzowanej uczelni publicznej (Politechniki Białostockiej) oraz uczelni niepublicznej (Akademii Leona Koźmińskiego,) a także dużej firmy IT (Microsoft).

W dyskusję na temat rankingów wprowadzi nas Phil Baty, Chief Knowledge Officer w Times Higher Education. Rektorzy trzech najwyżej notowanych polskich uczelni – Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – przedstawią swoją receptę na sukces w THE World University Rankings.

Punktem kulminacyjnym VIII edycji Konferencji LUMEN będzie omówienie metodyki i wyników najnowszej edycji rankingu Times Higher Education, połączone z ceremonią wręczenia nagród dla przedstawicieli polskich szkół wyższych.

Drugiego dnia konferencji będziemy rozmawiać o umiędzynarodowieniu, funduszach unijnych dla szkół wyższych oraz wielu różnych technologiach, które wspierają uczelnie w zarządzaniu nauką, dydaktyką i procesami administracyjnymi.

Temat umiędzynarodowienia poruszą panele poświęcone Uniwersytetom Europejskim oraz promowaniu dorobku polskich naukowców i budowaniu widzialności polskiej nauki na arenie międzynarodowej.

Następne trzy sesje posłużą omówieniu nowych technologii i konkretnych rozwiązań IT dla uczelni, w tym technologii low-code, nowoczesnych form kształcenia (np. MOOC, microcredentials) oraz systemów zarządzania nauczaniem (LMS). Przedstawione zostaną również możliwości rozwoju uczelni z wykorzystaniem środków unijnych w perspektywie finansowej 20009-20008 – najpewniej ostatniej, w której szkoły wyższe będą mogły pozyskać fundusze na informatyzację.

W programie zaplanowano także krótkie prezentacje, m.in. NASK opowie o projekcie EZD RP, a Wolters Kluwer przedstawi zaś wyniki badania zrealizowanego z FRP na temat narzędzi wspierających zarządzanie uczelnią.

Podcasty

czyli prof. Łukasz Sułkowski
o szkolnictwie wyższym z liderami zarządzania

Prowadzący:

Prof. Łukasz Sułkowski
Prezes Zarządu PCG Polska
Prorektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej
Kierownik Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego UJ

 • Podcast #10 Zmiany w systemie ewaluacji polskiej nauki

  Gość podcastu:
  Prof. Krzysztof Leja
  Politechnika Gdańska

 • Podcast #9 Pozycja polskiej nauki

  Gość podcastu:
  Prof. Dominik Antonowicz
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 • Podcast #8 Ewaluacja naukowa polskich uczelni

  Gość podcastu:
  Prof. Emanuel Kulczycki
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Uniwersytet Cyfrowy #10 Nowe media to tylko narzędzie w komunikacji uczelni

  Gość podcastu:
  Natalia Osica
  pro science

 • Uniwersytet Cyfrowy #9 Kobiety liderki uczelni cyfrowych

  Gość podcastu:
  Prof. Marta Kosior-Kazberuk
  Politechnika Białostocka

 • Uniwersytet Cyfrowy #8 Zarządzanie uniwersytetem cyfrowym - technologie informacyjne

  Gość podcastu:
  Piotr Masalski
  PCG Academia

 • Uniwersytet Cyfrowy #7 Przywództwo cyfrowe w uczelniach

  Prof. Łukasz Sułkowski
  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Prezes Zarządu PCG Polska

 • Uniwersytet Cyfrowy #6 Koopetycja Uczelni Cyfrowych

  Gość podcastu:
  Prof. Krzysztof Leja
  Politechnika Gdańska

 • Uniwersytet Cyfrowy #5 Procesy transformacji cyfrowej w nauce

  Gość podcastu:
  Prof. Marek Kwiek
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 • Uniwersytet Cyfrowy #4 Zarządzanie dydaktyką w Uniwersytecie Cyfrowym

  Gość podcastu:
  Prof. Jerzy Pisuliński
  Uniwersytet Jagielloński

 • Uniwersytet Cyfrowy #3 Zarządzanie trzecią misją w Uniwersytecie Cyfrowym

  Gość podcastu:
  Prof. Marcin Lis
  Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

 • Uniwersytet Cyfrowy #2 Management of Digital University – LMS and e-learning

  Gość podcastu:
  Juan Ramon Alegret
  Regional VP, Blackboard

 • Uniwersytet Cyfrowy #1 Doświadczenia lidera uczelni niepublicznych

  Gość podcastu:
  Prof. Grzegorz Mazurek
  Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

 • Podcast #7 Zarządzanie dydaktyką

  Gość podcastu:
  Dr hab. Maria Próchnicka, prof. UJ
  Uniwersytet Jagielloński
  w Krakowie

 • Podcast #6 Transformacja zarządzania uczelnią

  Gość podcastu:
  Prof. Krzysztof Leja
  Kierownik Katedry Zarządzania
  Politechnika Gdańska

 • Podcast #5 Zarządzanie uczelnią publiczną

  Gość podcastu:
  Prof. Bogumiła Kaniewska
  Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Podcast #4 Zarządzanie uczelnią niepubliczną

  Gość podcastu:
  Prof. Grzegorz Mazurek
  Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

 • Podcast #3 Zarządzanie internacjonalizacją uczelni

  Gość podcastu:
  Prof. Dorota Malec
  Prorektor UJ ds. współpracy międzynarodowej

 • Podcast #2 Zarządzanie nauką

  Gość podcastu:
  Prof. Marek Kwiek
  Dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM

 • Podcast #1 Liderzy akademiccy

  Gość podcastu:
  Prof. Jerzy Woźnicki
  Prezes Zarządu
  Fundacji Rektorów Polskich

 • Intro Zaproszenie na cykl podcastów

  Prof. Łukasz Sułkowski
  Uniwersytet Jagielloński,
  Społeczna Akademia Nauk,
  Prezes Zarządu PCG Polska

Zobacz wszystkie podcasty

Program Konferencji i Gali wręczenia nagród THE World University Rankings – LUMEN 2022

 • 22 listopada
 • 23 listopada
  • 09:00

   SESJA INAUGURACYJNA

   • Powitanie: Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska, Prorektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Kierownik Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego UJ
   • Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech

   Wystąpienia okolicznościowe:

   • Prof. Michał Zasada, Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
   • Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich
  • 09:20

   PREZENTACJA:

   STAN NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE W ŚWIETLE DANYCH RAPORTOWANYCH W ZINTEGROWANYM SYSTEMIE INFORMACJI O NAUCE I SZKOLNICTWIE WYŻSZYM POL-ON

   Prelegent:

   • Marek Michajłowicz, Z-ca dyrektora ds. rozwoju oprogramowania, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
  • 9:50

   PREZENTACJA:

   EWALUACJA CZAS START! JAK ROZPOCZĄĆ PRZYGOTOWANIA DO NOWEJ EWALUACJI W 2 TYGODNIE WYKORZYSTUJĄC DANE Z SYSTEMÓW PBN I POL-ON?

   Prelegenci:

   • Piotr Masalski, Dyrektor Linii Biznesowej, PCG Academia
  • 9:00

   SESJA I:

   UNIWERSYTETY EUROPEJSKIE – JAKIE SZANSE DLA POLSKICH UCZELNI NIOSĄ ZE SOBĄ TRANSNARODOWE SOJUSZE?

   Moderator:

   • Jolanta Buczek, Ekspert PCG Academia

   Paneliści:

   • Prof. Dominik Antonowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
   • Prof. Jakub Brdulak, Szkoła Główna Handlowa
   • Prof. Kazimierz Musiał, Uniwersytet Gdański
   • Prof.  Dorota Piotrowska, Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej, Politechnika Łódzka
  • 9:50

   PREZENTACJA:

   TENDENCJE I PERSPEKTYWY ZMIAN W NARZĘDZIACH WSPIERAJĄCYCH ZARZĄDZANIE UCZELNIĄ – WYNIKI BADANIA FRP I WOLTERS KLUWER Z UDZIAŁEM KANCLERZY NT. SZKOLNICTWO WYŻSZE A TECHNOLOGIE

   Prelegent:

   • Monika Kulesza –Czupryn, Dyrektor Segmentu Nauka i Szkolnictwo Wyższe, Wolters Kluwer Polska
  • 10:00

   SESJA II:

   PROMOCJA DOROBKU POLSKICH NAUKOWCÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ. ZAGRANICZNE DOŚWIADCZENIA W BUDOWANIU WIDZIALNOŚCI NAUKI I BADAŃ

   Moderator:

   • Piotr Masalski, Dyrektor Linii Biznesowej, PCG Academia

   Paneliści:

   • Pablo de Castro, Technical Secretary, euroCRIS
   • Prof. Przemysław Korytkowski, Profesor, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
   • Michele Mennielli, Senior Global Strategist, LYRASIS
   • M’hamed el Aisati, Vice President Research Analytics and Data Services, Elsevier

Wideorelacje i wywiady z poprzednich edycji

Prelegenci

 • Prof. Łukasz Sułkowski
 • Łukasz Nowak
 • Prof. Jerzy Woźnicki
 • Prof. Michał Zasada
 • Prof. Błażej Skoczeń
 • Prof. Grzegorz Mazurek
 • Bohdan Pawłowicz
 • Phil Baty
 • Prof. Bogumiła Kaniewska
 • Prof. Alojzy Z. Nowak
 • Marek Michajłowicz
 • Nicolas Cletz
 • Monika Kulesza-Czupryn
 • Krzysztof Malesa
 • Prof. Stanisław Kistryn
 • Marcin Witkowski
 • Dr Jolanta Buczek
 • Prof. Jakub Brdulak
 • Prof. Kazimierz Musiał
 • Prof. Dominik Antonowicz
 • Piotr Masalski
 • Pablo de Castro
 • Michele Mennielli
 • Małgorzata Lelińska
 • Małgorzata Mika
 • Marcin Kowalski
 • Anna Marciniak
 • Tomasz Buczak
 • Maciej Madziński
 • Barbara Michalska
 • Filip Sadzik
 • Prof. Jerzy Lis
 • Tomasz Jankowski
 • Ewa Kołodziejczyk
 • Magda Sochacka
 • Szymon Machajewski
 • Łukasz Wawer
 • Prof. Marta Kosior-Kazberuk
 • Prof. Piotr Ponikowski
 • Michael Lubacz
 • Małgorzata Szczepańska
 • Łukasz Wróbel
 • Marta Machalska
 • Anna Warda-Ritzen
 • Prof. Adrian Chabowski
 • Prof. Barbara Iwańska
 • M'hamed el Aisati
 • Prof. Przemysław Korytkowski
 • Justyna Orłowska
 • Prof. Maciej Żylicz
 • Martyna Skowyra

Poprzednie edycje

Prof. Jerzy Woźnicki Prezes Zarządu PCG Polska Sp. z o.o.
Prezes PCG Academia Sp. z o.o.
Prof. Łukasz Sułkowski jest profesorem nauk ekonomicznych i profesorem nauk humanistycznych specjalizującym się w tematyce zarządzania w szkolnictwie wyższym. Kieruje Katedrą Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest też profesorem Clark University oraz Społecznej Akademii Nauk. W latach 2012-2018 był członkiem PKA, gdzie pełnił rolę m.in. Wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za współpracę międzynarodową. W latach 2016-2017 uczestniczył w pracach komisji opiniującej wybór zespołów przygotowujących projekty Ustawy 2.0. Autor ponad 300 publikacji. Realizator licznych grantów badawczych, kierował m.in. projektem „Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości UNIFUT.PL” (2017-2019). Członek międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, m.in. American Academy of Management oraz European Academy of Management.W 2017 roku został Prezesem Zarządu PCG Polska, a w 2018 Prezesem Zarządu PCG Academia.