19 kwietnia 2023 r., wydarzenie online

Akademia Innowacji
AI2023 ONLINE 

 

Przegląd nowoczesnych rozwiązań IT
dla uczelni i instytutów naukowych


Organizatorzy


O wydarzeniu

Przegląd rozwiązań IT wspierających uczelnie i instytuty naukowe

PCG Academia wraz z partnerami, firmami WEBCON, Senetic, Elsevier, LYRASIS, Anthology, Inspera, Panopto, ESCOLA i Wellms, zapraszają na Akademię Innowacji 2023 Online, czyli przegląd nowoczesnych narzędzi informatycznych, których zakup uczelnie i instytuty naukowe mogą współfinansować z grantów unijnych dostępnych w ramach aktualnej perspektywy finansowej.

Akademię Innowacji podzieliliśmy na trzy bloki. W pierwszym, atytułowanym PROCESY, przedstawimy rozwiązania umożliwiające cyfryzację i automatyzację procesów biznesowych zachodzących na uczelniach. Centralnym punktem naszej prezentacji będzie demonstracja platformy WEBCON BPS oraz jej punktów styku z systemami dziedzinowymi uczelni i rządowym systemem EZD RP.

Blok NAUKA będzie poświęcony rozwiązaniom wspierającym skuteczne zarządzanie informacją naukową. Elsevier przedstawi PURE Awards Management, unikatowe rozwiązanie do efektywnego pozyskiwania grantów badawczych. PCG zaprezentuje najnowszą odsłonę repozytorium naukowego DSpace 7, które wdrażamy w dwóch najlepszych polskich uczelniach – Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Warszawskim. Pokażemy też nasz flagowy produkt Sciencecloud, który stanowi centralny punkt obiegu informacji naukowej w wiodących polskich uczelniach.

Tematem ostatniego bloku będzie KSZTAŁCENIE, a w nim zaprezentujemy narzędzia wspierające edukację zarówno w formule zdalnej, jak i stacjonarnej. ESCOLA przedstawi WELLMS – rozwijane przez siebie innowacyjne rozwiązanie klasy LMS, oparte o technologię headlessAnthology (właściciel Blackboard) oraz Inspera zaprezentują najnowsze wersje swoich rozwiązań chmurowych wspierających proces kształcenia i egzaminowania online.  Panopto  pokaże narzędzie do profesjonalnego zarządzania materiałami video na uczelni integrujące się z platformami LMS, w tym z Moodle. Podzielimy się też doświadczeniami z wdrożeń w Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii WSB oraz Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Patronatami Akademii Innowacji 2023 są Przewodniczący Konferencji Akademickich Szkół Polskich, Fundacja Rektorów Polskich oraz Stowarzyszenie Forum Dziekanatów. Konferencja jest adresowana do przedstawicieli szkół wyższych i instytutów naukowych. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy do rejestracji.

Syntetyczna formuła – tylko najważniejsze informacje na temat
systemów, które można sfinansować ze środków unijnych

Praktyczne przykłady zastosowań prezentowanych systemów,
oparte o zakończone wdrożenia w wiodących polskich uczelniach

Wskazówki dotyczące integracji poszczególnych rozwiązań
w jeden spójny ekosystem informatyczny uczelni


Zapraszam serdecznie

Program

Prowadzenie konferencji

 • Łukasz Nowak, Wiceprezes Zarządu PCG Academia
BLOK I – PROCESY

10:00 – 10:30

Dlaczego wiodące polskie uczelnie sięgają po platformę WEBCON BPS? Case Study Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

 • Łukasz Nowak, Wiceprezes Zarządu PCG Academia
 • Wojciech Kiedrowski, Zastępca Kanclerza ds. Cyfryzacji Procesów, Gdański Uniwersytet Medyczny
10:30 - 11:00

Nie, EZD RP i WEBCON BPS to nie są tożsame systemy, ale świetnie się uzupełniają. Wspólna oferta dla szkół wyższych od PCG Academia i Senetic

 • Marcin Szczepanik, Product Manager, PCG Academia
 • Tomasz Stojek, Technical Services Director, Senetic
11:00 - 11:20

WEBCON Freemium - Czyli jak przetestować pełną funkcjonalność platformy bez angażowania środków finansowych uczelni?

 • Łukasz Nowak, Wiceprezes Zarządu PCG Academia
 • Patryk Zieliński, Specjalista ds. wdrożeń, PCG Academia
BLOK 2 – NAUKA

11:20 - 11:45

Integrator danych naukowych PCG Academia – dwukierunkowa autostrada wymiany danych z POL-on i PBN oraz okno na systemy globalnych dostawców

 • Piotr Masalski, Dyrektor Linii Biznesowej, PCG Academia
 • Przemysław Wewiór, Product Owner,  Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
11:45 - 12:00

Skoro DSpace 7 to open source, to dlaczego najlepsze polskie uczelnie wdrażają go razem z PCG Academia?

 • Piotr Masalski, Dyrektor Linii Biznesowej, PCG Academia
12:00 - 12:25

Od przybytku głowa nie boli – a może? Jak selektywnie zdobywać granty naukowe? Te, które generują największy ROI i wartość dla uczelni

 • Piotr Masalski, Dyrektor Linii Biznesowej, PCG Academia 
 • Katarzyna Patyrak, RI Solutions Manager for CEE, Elsevier
BLOK 3 – KSZTAŁCENIE

12:25 - 12:55

WELLMS, czyli uczelniany system LMS, oparty o technologię headless i interaktywne komponenty H5P

 • Dr Maciej Madziński, Wiceprezes Zarządu, ESCOLA
 • Katarzyna Kowalik, Product Owner, Wellms
 • Prof. Bartosz Molik, Rektor, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
 • Artur Kobos, Specjalista ds. testów i zapewnienia jakości, Wellms
 • Marta Kozak-Gołębiowska, Dyrektor Działu Edukacji Cyfrowej, Akademia Finansów i Biznesu Vistula
12:55 - 13:25

Finansowanie dla uczelni w programie FERS będzie powiązane z retencją studentów – w jaki sposób Blackboard Learn wspiera zaangażowanie studentów w systematyczną naukę i uzyskanie przez nich dyplomu?

 • Magda Sochacka, Dyrektor Linii Biznesowej, PCG Academia 
 • Anna Warda-Ritzen, Key Account Manager, PCG Academia
 • Louise Thorpe, Vice President and Head of Client Experience EMEA at Anthology
13:25 - 13:55

Egzaminowanie na papierze musi odejść. Dlaczego wiodące polskie uczelnie przechodzą na egzaminy online z INSPERA Assessment?

 • Magda Sochacka, Dyrektor Linii Biznesowej, PCG Academia 
 • Anna Warda-Ritzen, Key Account Manager, PCG Academia
 • Dr Sabina Ratajczak, Prorektor ds. Rozwoju, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
13:55 - 14:20

Panopto, czyli jak profesjonalnie tworzyć i zarządzać materiałami wideo w nauczaniu zdalnym, stacjonarnym i hybrydowym

 • Denis Staskewitsch, Sales Director, Panopto
 • Ashley Wright, Engineer, Panopto
 • Dean Offord, Solution Engineer, Panopto
14:20 - 14:25

Podsumowanie i następne kroki

 • Łukasz Nowak, Wiceprezes Zarządu PCG Academia

Prelegenci


Łukasz Nowak

Piotr Masalski

Katarzyna Patyrak

Jakub Brończyk

Tomasz Stojek

Marcin Szczepanik
Magda Sochacka

Magda Sochacka

Anna Warda-Ritzen
Dr Maciej Madziński
Dr Maciej Madziński
Katarzyna Kowalik

Katarzyna Kowalik

Przemysław Wewiór

Wojciech Kiedrowski

Denis Staskewitsch

Patryk Zieliński
Dr Sabina Ratajczak

Louise Thorpe
Prof. Bartosz Molik

Artur Kobos

Marta Kozak-Gołębiowska

Dean Offord

Ashley Wright

Zarejestruj się na wydarzenie

Poznajcie nowoczesne rozwiązania IT, sprawdzone przez wiodące uczelnie z Polski i zagranicy. Zapraszamy na bezpłatną konferencję online o narzędziach wspierających kształcenie, zarządzanie nauką i cyfryzację administracji.

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale o skutecznej rejestracji decyduje Organizator.

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego. O rejestracji Państwa udziału w konferencji poinformujemy w osobnej wiadomości e-mail.

Zarejestruj się

Partnerzy

Organizator

Partnerzy

Patronaty

dsa
dsa
dasdsa