Jako partner szkół wyższych w różnorodnych projektach informatycznych zauważyliśmy, że systemy i aplikacje IT w uczelniach, często są uruchamiane w trybie ad-hoc – w reakcji na dynamicznie pojawiające się potrzeby biznesowe, bez uwzględnienia długofalowych konsekwencji finansowych i technologicznych, wynikających z ich wdrożenia. W rezultacie, w wielu uczelniach obserwujemy prawdziwą mozaikę niedopasowanych do siebie rozwiązań informatycznych, skonfliktowanych dostawców IT i przestarzałą infrastrukturę techniczną.

Dlaczego warto planować rozwój IT na uczelni?

W PCG Academia, naszym klientom rekomendujemy, aby do planowania i rozwoju IT podchodzić strategicznie i długoterminowo. Posiadając jeden, spójny plan informatyzacji uczelni, jesteśmy w stanie uzyskać m.in. następujące korzyści:

  • Kontrola i redukcja kosztów – długoterminowe planowanie pozwala przewidzieć i zabudżetować wszystkie koszty związane z rozwojem IT w uczelni. Planując z wyprzedzeniem, jesteśmy w stanie znaleźć i wyeliminować koszt systemów, duplikujących funkcjonalność już posiadanych rozwiązań. Długoterminowe planowanie, pozwoli nam również wynegocjować lepsze warunki finansowe z dostawcami usług IT.
  • Uchwycenie zależności pomiędzy systemami – IT na uczelni to system naczyń połączonych. Wdrożenie jednej aplikacji, często warunkuje możliwość uruchomienia kolejnych – chociażby ze względu na integracje pomiędzy systemami i wymaganą wymianę danych. Dobra strategia IT, pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów, związanych z przestojami lub konfliktami pomiędzy wdrożeniami.
  • Pozyskanie dodatkowych środków na rozwój – perspektywa finansowa UE 2021-2027, stwarza ogromne możliwości dla uczelni chcących inwestować w informatyzację. Posiadając wieloletni plan rozwoju IT w naszej uczelni, będziemy w stanie zaaplikować o środki, które w przyszłości pozwolą nam sfinansować zakup oprogramowania wraz z infrastrukturą niezbędną do jego uruchomienia w uczelni.

Jak możemy pomóc?

PCG Academia posiada kompleksowe portfolio rozwiązań IT dla uczelni, dostarczanych samodzielnie oraz przy udziale międzynarodowego grona naszych partnerów produktowych: Blackboard, Inspera, Intelliboard, OpenLMS, oraz WEBCON.

Nasze produkty i usługi adresują trzy główne obszary działalności uczelni:

  • Administracja procesami uczelni
  • Kształcenie zdalne studentów, oraz
  • Nauka

W każdym z obszarów naszej specjalizacji posiadamy doświadczenie, poparte realizacją projektów dla największych i najbardziej wymagających uczelni w kraju tj. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Akademia Leona Koźmińskiego czy Uniwersytet SWPS. Czerpiemy również z międzynarodowego doświadczenia naszych partnerów, którzy tj. Blackboard czy Inspera obsługują setki wiodących szkół wyższych z całego świata, w tym Cambridge, Oxford, czy IESE.

Od pomysłu do projektu IT

W PCG Academia dysponujemy szerokim zapleczem konsultantów – od ekspertów w dziedzinie prawa o szkolnictwie wyższym i pozyskiwania funduszy unijnych, poprzez wyspecjalizowany personel IT – architektów, menedżerów produktowych i wdrożeniowców. Bazując na Państwa potrzebach, jesteśmy w stanie opracować kompletną koncepcję informatyzacji Państwa uczelni, która może stanowić wkład do wniosku o dofinansowanie z Unii Europejskiej lub do opisu przedmiotu zamówienia.

Porozmawiajmy o IT!

Korzystając z ustawowych narzędzi dostępnych dla uczelni, takich jak dialog techniczny, zachęcamy Państwa do spotkania z nami i rozmowy na temat planowania długoterminowej strategii IT dla Państwa uczelni.

W ramach współpracy PCG Academia umożliwia:

  • Analizę potrzeb i możliwości uczelni w każdym z czterech obszarów naszej specjalizacji;
  • Prezentację rozwiązań PCG i zależności pomiędzy nimi (perspektywa ekosystemu);
  • Udostępnienie opisów produktów i rozwiązań IT, niezbędnych w procesie przygotowania

W celu umówienia spotkania zapraszamy Państwa do kontaktu z nami pod numerem telefonu: +48 17 777 37 00 lub pod adresem e-mail: info@pcgacademia.pl