Ustawa 2.0 a konferencja LUMEN

 

 

Polskie uczelnie stoją obecnie w obliczu wielkich zmian wynikających z reformy sytemu nauki i szkolnictwa wyższego. Zaprezentowany na Narodowym Kongresie Nauki projekt Ustawy 2.0, nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, pokazał, że nie ma takiego obszaru funkcjonowania uczelni, w którym uczelnie nie będą musiały wprowadzać nowych rozwiązań. Szczególnie istotne zmiany Ustawa 2.0 wnosi w sposobie zarządzania uczelnią – pojawi się nowy organ, rada uczelni, który będzie miał bardzo duże kompetencje menedżerskie, a władza rektora zostanie poszerzona. Uczelnie uzyskują też jeszcze większy zakres autonomii, a podstawą ich działalności będzie statut. Zmiany te oznaczają jednocześnie, że istotnie wzrośnie odpowiedzialność uczelni. Szkoły wyższe, aby nie tylko się rozwijać, ale nawet utrzymać swoją pozycję i konkurencyjność, będą musiały przekształcić się w efektywnie i nowocześnie zarządzane organizacje.

Ustawa 2.0 a konferencja LUMEN

 

Konsekwencje Ustawy 2.0 - Temat przewodni konferencji LUMEN

 

Konsekwencje Ustawy 2.0 będą tematem przewodnim konferencji LUMEN (www.lumen.edu.pl), która odbędzie się 13-14 listopada w Warszawie. Już od trzech lat konferencje LUMEN, organizowane przez PCG Academia, wspierają i integrują społeczność osób profesjonalnie zarządzających uczelniami w Polsce. Konferencja LUMEN stanowi idealną okazję do dyskusji nad Ustawą 2.0. Zgromadzeni goście, liderzy zarządzania uczelniami z całej Polski, będą mieli możliwość spotkania się z zaproszonym na konferencję ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem, a także prof. Markiem Kwiekiem, dr hab. Andrzejem Radwanem i prof. Hubertem Izdebskimi, kierownikami zespołów opracowujących założenia Ustawy 2.0. Wszystkim kierownikom nieobca jest konferencja LUMEN, byli oni bowiem obecni na ubiegłorocznej edycji LUMEN 2016.

Podczas konferencji odbędzie się ponadto Gala wręczenie nagród LUMEN za najlepsze projekty zarządzania uczelnią w kategoriach Rozwój, Zarządzanie i Współpraca. Ostatnia z kategorii promować ma współpracę uczelni z interesariuszami, np. studentami oraz otoczeniem gospodarczym. Kwestia ta jest silnie akcentowana w reformie szkolnictwa wyższego i samej Ustawie 2.0.

 

Zobacz też:
Ustawa 2.0 gwarantuje efektywną ochronę praw studentów, zapewnia minister Gowin