Zintegrowany system informatyczny dla polskich uczelni

 

 

USOS – Uniwersytecki Systemu Obsługi Studiów – to oprogramowanie, które w kompleksowy sposób wspomaga proces obsługi toku studiów. System USOSweb UW zawiera zestaw informacji o przedmiotach oferowanych przez uczelnię, prowadzonych zajęciach, programach studiów oraz ocenach, egzaminach i danych personalnych studenta i kadry dydaktycznej.

usos, Uniwersytecki Systemu Obsługi Studiów

 

USOSweb jest znany prawie wszystkim studentom krajowych uczelni.

  

Zintegrowany system informatyczny daje szereg możliwości i ułatwia funkcjonowanie uczelni (np. UW WZ) zarówno na szczeblu administracyjnym, jak i dydaktycznym.

 

 

USOS – jak to działa?

 

Zintegrowane systemy informatyczne różnią się w zależności od uczelni. Inaczej funkcjonuje USOS web UW, a inaczej system uczelni technicznej, np. USOS web WAT czy USOS web WZ UW.

USOS web UW jest dostępny dla użytkowników nieposiadających konta (funkcjonalności są jednak ograniczone) oraz zalogowanych użytkowników. Dzięki stronie USOS web UW możemy śledzić plany zajęć, zapisywać się do poszczególnych grup zajęciowych, składać podania oraz sprawdzać grafiki wykładowców.

Powiązana z systemem USOSweb aplikacja UL, znana lepiej jako Rejestracja żetonowa, np. rejestracja żetonowa UW, - daje natomiast możliwość zapisania się na zajęcia ogólnouniwersyteckie lub lektorat języka obcego – wszystko z poziomu systemu, bez konieczności zapisów ręcznych.

Podobnie działa USOSweb WAT – po wejściu do systemu użytkownik może sprawdzić wszelkie informacje odnośnie do toku studiów oraz na bieżąco śledzić statystyki nauczania i oceny.

 

 

USOSweb PŚk to rozwiązanie skrojone na miarę potrzeb nowoczesnych studentów.

 

Zintegrowany system zarządzania oświatą a kwestie finansowe

Zakładając konto w USOS, student uzyskuje możliwość sprawnego dysponowania finansami. Ponieważ po rejestracji otrzymuje prywatny numer konta, może szybko uiszczać opłaty przewidziane w regulaminie studiów.

Przykładowo, na USOSweb WDiNP możemy zapłacić za wydanie legitymacji.

USOSweb APS pozwala na szybszą i efektywniejszą obsługę systemu. Popularność USOSweb jest coraz większa – obecnie zintegrowane systemy są dostępne na niemal każdej uczelni.

Nawet mniejsze miasta, takie jak Siedlce, mają swój USOSweb Siedlce.