Liderzy uczelni są zgodni, że w dzisiejszych czasach, nie da się prowadzić uczelni bez wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych. Większość menedżerów szkół wyższych przyznaje również, że po raz pierwszy postrzega technologię nie jako oddzielne zagadnienie, ale jako czynnik napędzający i wręcz umożliwiający realizację ich strategii, wynika z raportu EDUCAUSE 2022 Top 10 IT Issues. 

EDUCAUSE to stowarzyszenie non-profit założone w Stanach Zjednoczonych, którego misją jest rozwój szkolnictwa wyższego poprzez wykorzystanie technologii informatycznych. Organizacja prowadzi m.in. EDUCAUSE Library – bibliotekę online udostępniającą ponad 21 tys. publikacji i opracowań poświęconych technologiom w szkolnictwie wyższym. Najpopularniejszymi z nich są doroczne raporty przygotowywane przez społeczność ekspertów EDUCAUSE. 

Jednym z raportów jest właśnie EDUCAUSE 2022 Top 10 IT Issues, prezentujący 10 najważniejszych wyzwań związanych z technologiami, które stoją obecnie przed szkołami wyższymi. Raport opracowała grupa ekspertów EDUCAUSE IT Issues Panel oraz wiceprezes stowarzyszenia Susan Grajek na podstawie odpowiedzi respondentów z amerykańskich instytucji. 

W raporcie skupiono się na tym, jak technologia może pomóc w stworzeniu możliwie najlepszego szkolnictwa wyższego – „takiego, na jakie zasługujemy”, podkreślili autorzy publikacji. Wyzwania nie zostały potraktowane przez respondentów jako problemy, a możliwości rozwoju. Wielu z ankietowanych liderów uczelni wskazało, że właśnie teraz mamy najlepszą okazję do ponownego zdefiniowania edukacji i rekonceptualizacji szkolnictwa wyższego. 

Na jakie wyzwania związane z technologiami liderzy uczelni powinni zwrócić szczególną uwagę, by ich organizacje były gotowe na postcovidową przyszłość? Na podstawie lektury raportu i powiązanych materiałów przygotowaliśmy dla Was listę najważniejszych wyzwań i porady, jakie działania są kluczowe w 2022 roku. 

Top 10 Wyzwań IT 2022 według EDUCAUSE i jak sobie z nimi poradzić 

1. Gotowość na postępującą cyfryzację 

Cyberbezpieczeństwo to kluczowe wyzwanie 2022 roku. Utwórz procesy, opracuj protokoły kontroli, dostosuj infrastrukturę oraz rozwijaj kompetencje kadry w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności danych. Jakiekolwiek zaniedbania w tym zakresie mogą doprowadzić do przerwania działalności operacyjnej uczelni oraz incydentów skutkujących utratą reputacji, wyciekiem danych i stratami finansowymi. 

2. Cyfryzuj i rozwijaj się lub znikniesz z rynku 

Transformacja cyfrowa w uczelniach dzieje się tu i teraz, czy tego chcemy, czy nie. Znajdź się na czele zmian i przyśpiesz cyfryzację w swojej uczelni w celu poprawy efektywności operacyjnej, zwinności działania oraz rozwoju instytucji i kadry. Opracuj strategię zarządzania rosnącym zbiorem usług i rozwiązań IT na uczelni. 

3. Kadra akademicka (cyfrowej) przyszłości 

Zadbaj o podnoszenie kompetencji kadry i jej biegłość w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych. Jest ona niezbędna, aby zapewnić studentom kształcenie, które buduje ich zaangażowanie oraz spełnia ich oczekiwania. Daj wykładowcom nowoczesne narzędzia edukacyjne, które pozwolą im tworzyć i dostarczać wartościowe zajęcia i materiały dydaktyczne. 

4. Wyciągnij wnioski z pandemii 

COVID-19 był bodźcem do dynamicznego rozwoju IT w uczelniach. Wykorzystaj te doświadczenia w budowaniu ekosystemu IT skoncentrowanego na potrzebach studentów i zapewniającego równy dostęp do wysokiej jakości kształcenia online. Stwórz także możliwości pracy zdalnej dla kadry dydaktycznej i administracyjnej, np. poprzez cyfryzację obiegu dokumentów w organizacji. 

5. Cyfrowe vs tradycyjne 

Stwórz zbalansowany, hybrydowy model kształcenia i zapewnij zarówno cyfrowe, jak i fizyczne przestrzenie do pracy i nauki. Zastanów się, czy w dobie pandemii platforma LMS nie stała się równoważnikiem tradycyjnego kampusu? Dla wykładowców i studentów technologie umożliwiające dostęp do kształcenia w każdym miejscu i o każdej porze są równie ważne jak sale dydaktyczne. 

6. Równy dostęp do edukacji 

Dąż do osiągnięcia pełnego, równego dostępu cyfrowego dla wszystkich studentów poprzez inwestowanie w infrastrukturę, narzędzia i umiejętności oraz przeciwdziałaj wykluczeniu cyfrowemu. Buduj kulturę dostępności na uczelni, wprowadzaj zmiany organizacyjne i stawiaj studenta na pierwszym miejscu. 

7. Nie ma powrotu do metod działania sprzed pandemii  

Nie wrócimy do świata sprzed pandemii. Uczelnie, które powrócą do status quo, pozostaną w tyle. Instytucje, które są w stanie dokonać reewaluacji swojej misji i strategii, zarządzać zmianą, skutecznie realizować plany i precyzyjnie mierzyć ich wpływ, będą się rozwijać. Używaj odpowiednich technologii, które pomogą zrealizować te ambicje szybciej i mniejszym kosztem. 

8. Przejście na chmurę 

Opracuj strategię migracji do chmury i do rozwiązań dostarczanych jako usługa (SaaS). Usługi chmurowe pozwolą ci zredukować koszty związane z IT, w tym wydatki na infrastrukturę, zapewnią bezpieczeństwo i niezawodność IT na uczelni oraz pomogą sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na moc obliczeniową. W modelu SaaS dostępne są zarówno rozwiązania dla studentów (np. platformy e-learningowe), jak i dla badaczy i administracji. 

9. Przygotuj się na przyszłe kryzysy 

Zwykle dopiero po czasie przekonujemy się, jak ważne jest przewidywanie i przygotowywanie się na katastrofy. Stwórz plan przygotowania na wypadek przyszłych kryzysów oraz zachowania ciągłości działania w stale zmieniającym się środowisku, a także zastanów się, w jaki sposób zmiany organizacyjne i inwestycje dokonane w związku z pandemią możesz wykorzystać w przyszłości. 

10. Rozwijaj kreatywność 

Kształć studentów przygotowanych na przyszłe wyzwania rynku pracy poprzez udostępnienie im nowoczesnych narzędzi, które umożliwiają współpracę, realizację projektów i rozwój kreatywności. Jak wskazano w raporcie, już za pięć lat wielu studentów będzie pracowało w zawodach, które dziś nie istnieją. Nie bój się eksperymentować i próbować nowych rozwiązań i narzędzi! 

Z raportu EDUCAUSE wynika jasno, że dla przyszłości uczelni najważniejsze są:  

  • wizja i misja wspólna dla wszystkich jednostek uczelni uwzględniająca transformację cyfrową, 
  • stawianie sukcesu studenta w centrum działalności uczelni i traktowanie sukcesu studentów jako sukcesu instytucjonalnego, 
  • zrównoważony model biznesowy, który pozwala uczelni działać efektywnie i zarządzać na podstawie danych. 

Raport wskazuje rozmaite sposoby, jak technologie mogą wspierać realizację tych założeń, pokonywanie wyzwań oraz przygotowanie do działania w erze postcovidowej. Gorąco zachęcamy do lektury pełnego raportu na stronie EDUCAUSE! 

 

Główne źródło: 

Susan Grajek, the 2021–2022 EDUCAUSE IT Issues Panel, Top 10 IT Issues 2022: The Higher Education We Deserve (EDUCAUSE Review, 2021). 

Inne źródła: 

Mike Corn, Cybersecurity Maturity Model Certification 2.0: What It Means for Higher Education (EDUCAUSE Review, 2021). 

Tanya Joosten, Nicole Weber, Margaret Baker, Abigail Schletzbaum, and Abby McGuire, Planning for a Blended Future: A Research-Driven Guide for Educators (Every Learner Everywhere, 2021). 

  1. Christopher Brooks, Mark McCormack, Driving Digital Transformation in Higher Education (EDUCAUSE Research, 2020).

Susan Grajek, Betsy Reinitz, Getting Ready for Digital Transformation: Change Your Culture, Workforce, and Technology (EDUCAUSE Review, 2019). 

Sean Burns, Flexibility, Agility, and the Three Dx Shifts: Culture, Workforce, and Technology (EDUCAUSE Research, 2021). 

Dana C. Gierdowski, D. Christopher Brooks, Joseph Galanek, EDUCAUSE 2020 Student Technology Report: Supporting the Whole Student (EDUCAUSE Research, 202