Dziękujemy za udział w webinarium zatytułowanym: „THE Impact Rankings 2021 – polskie uczelnie w globalnej perspektywie”, którego Organizatorami byli PCG Academia i Times Higher Education. Podczas spotkania przedstawiliśmy wyniki tegorocznych THE Impact Rankings, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji 12 polskich uczelni.

 

Nie można ukryć, że rankingi uczelni należą do niezbyt lubianych elementów codzienności pracy akademickiej. Są one jednak akceptowane jako pewna forma rozliczalności uczelni z jej misji w społeczeństwie. Rankingi, zwłaszcza te międzynarodowe, są również efektem próby oceny miejsca uczelni w perspektywie globalnej konkurencji.

Większość rankingów międzynarodowych skupia się na misji badawczej uniwersytetów, a ich metodologia bazuje głównie na osiągnięciach naukowych. Nieliczne oceniają zaś uczelnie pod kątem ich misji edukacyjnej lub łączą w ocenie dydaktykę i naukę.

Niedawno jednak, w 2019 roku, powstał ranking odmienny od innych, oferujący szerszą i bardziej zrównoważoną perspektywę na ocenę działalności uczelni. W tworzeniu rankingu THE Impact Rankings, bo o nim tutaj mowa, jego autorzy – Times Higher Education – biorą pod uwagę zarówno badania i nauczanie, jak też różne misje uczelni, ich rolę w społeczeństwie oraz wpływ na otaczający świat.

THE Impact Rankings ma celu pokazanie znaczenia szkół wyższych w budowaniu zrównoważonego świata i promowanie uczelni, które działają na rzecz rozwiązania największych wyzwań naszych czasów. Aby to osiągnąć, ranking oparto o Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals). Na THE Impact Rankings składa się zestawienie główne oraz 17 zestawień dla każdego z Celów.

THE Impact Rankings zyskał ogromną popularność i każdego roku rośnie na znaczeniu. W ostatniej edycji rankingu, opublikowanym w kwietniu 2021, sklasyfikowano 1115 instytucji z 94 krajów z całego świata. Wśród nich znalazło się 12 polskich uczelni – dwukrotnie więcej niż w poprzednich edycjach rankingu łącznie.

W związku z rosnącym zainteresowaniem rankingiem w Polsce Times Higher Education oraz PCG Academia zorganizowały webinar „THE Impact Rankings 2021 – polskie uczelnie w globalnej perspektywie”, który odbył się 19 maja tego roku. Spotkanie moderował prof. Łukasz Sułkowski, Prezes PCG Polska. Celem webinaru było omówienie wyników rankingu, a także upowszechnianie wiedzy o działalności Times Higher Education oraz o Impact Rankings wśród szerszego grona polskich szkół wyższych.

Times Higher Education (THE) to instytucja, której raczej nie trzeba przedstawiać środowisku akademickiemu. Świętujący w tym roku 50-lecie istnienia THE publikuje jeden z najbardziej znanych rankingów uczelni na świecie – THE World University Rankings. THE zaczynało jako wydawca magazynu „Times Higher Education Supplement” poświęconemu problemom szkolnictwa wyższego i przez lata rozwinęło różnorodne portfolio produktów i usług dla uczelni. Na webinarze Times Higher Education było reprezentowane przez Duncana Rossa oraz Michaela Lubacza.

Duncan Ross, Chief Data Officer w Times Higher Education, wspiera tworzenie nowych i innowacyjnych rankingów oraz produktów bazodanowych dla sektora szkolnictwa wyższego. Został uznany za jednego z Top 50 Data Leaders przez Information Age oraz znalazł się na liście DataIQ Big Data 100. Był członkiem zespołu, który założył Society of Data Miners, i jest mocno zaangażowany w ruch filantropii danych, będąc jednym z założycieli DataKind UK.

Michael Lubacz z kolei pełni rolę Business Development Director w Times Higher Education. Dostarcza nowatorskie i wiodące w swojej klasie rozwiązania dotyczące danych, budowania świadomości marki oraz strategii rekrutacyjnych dla uczelni i instytucji pozarządowych na całym świecie.

Jak THE ocenia wpływ uczelni? – metodologia THE Impact Rankings

Bez wątpienia zrównoważony rozwój jest ważny dla uniwersytetów, ale jak można go zmierzyć?

W Times Higher Education dokładnie przyjrzano się wszystkim Celom Zrównoważonego Rozwoju (SDG) i stworzono zestaw wskaźników odnoszących się do poniższych czterech głównych obszarów:

  • nauka – badania o wyraźnym wpływie na realizację SDG,
  • zarządzanie – dbanie o zasoby powierzone uczelni (materialne i ludzkie) w duchu zrównoważonego rozwoju,
  • współpraca z otoczeniem – praca, którą uczelnia wykonuje bezpośrednio w społeczności, a także wraz z rządem i samorządami,
  • edukacja – nauczanie określonych umiejętności do realizacji konkretnych SDG, a także kształtowanie zrozumienia zrównoważonego rozwoju.

Na bazie opracowanych przez ONZ 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju z 169 wskaźnikami i 223 celami szczegółowymi Times Higher Education stworzyło 17 indywidualnych rankingów, bazujących na 105 różnych, szerokich wskaźnikach i obejmujących 220 odrębnych kryteriów.

W przypadku każdego ze wskaźników i kryteriów THE zadbało, aby można było je bezpośrednio powiązać z konkretnymi Celami Zrównoważonego Rozwoju. W czasie prezentacji Duncan Ross na przykładzie SDG 2 Zero głodu pokazał, jak w praktyce przekłada się to na proces oceny uczelni.

Uczciwość oceny w rankingu – jak ją zapewnić w zróżnicowanym świecie uczelni?

W jaki sposób można zapewnić sprawiedliwą ocenę dla wszystkich uczelni na świecie? Przecież uwarunkowania, w jakich działają uczelnie w Polsce jest diametralnie różny od warunków panujących chociażby w Afryce. Jak zapewnić równy start uczelniom mimo znacznych różnic między zasobami, które one posiadają?

Po pierwsze, udział w THE Impact Rankings jest całkowicie bezpłatny. Pozostaje jednak kwestia czasu i pracy – zebranie wszystkich danych potrzebnych do wzięcia udziału w rankingu wymaga od uczelni wiele wysiłku, co mogłoby stanowić dużą barierę.

Dlatego, jak opowiadał dalej Duncan Ross, w THE podjęto decyzję, że aby znaleźć się w głównym zestawieniu, uczelnie muszą dostarczyć dane dla SDG 17 Partnerstwa na rzecz celów oraz dowolnie wybranych trzech innych SDG.

Nie tylko umożliwia to uczelniom z mniej zasobnych zakątków świata udział w rankingu, ale pozwala także wszystkim szkołom wyższym na skupienie się na tych SDG, które są dla nich najważniejsze w ich kontekście. Na przykład uniwersytet na wybrzeżu może być bardziej zainteresowany SDG 14 Życie pod wodą, a uczelnia znajdująca się w głębi lądu wybrać SDG 9 Innowacyjność, przemysł, infrastruktura. Z tego powodu w doborze wskaźników uwzględniano także potrzeby danego kraju i specyfikę regionu.

„Staramy się również bardzo dokładnie przemyśleć pytania, które kierujemy do uczelni, upewniając się, że są one na tyle precyzyjne, aby bezpośrednio odpowiadać na zakres danego SDG, ale jednocześnie na tyle szerokie, aby uczelnie znajdujące się w bardzo różnych sytuacjach były w stanie pokazać działania, które podejmują” – wyjaśniał Duncan Ross.

Równie ważnym elementem dbałości o sprawiedliwość oceny jest komisja doradcza rankingu, do której wybiera się 12 ekspertów reprezentujących ośrodki akademickie i organizacje związane ze szkolnictwem wyższym oraz pochodzących z różnych kultur.

Najbardziej kluczowe są jednak tzw. dowody – opisy działań, które uczelnia realizuje w swoim otoczeniu na rzecz zrównoważonego rozwoju. Każdy z takich „dowodów” – mimo, że w zeszłej edycji było ich ponad 100 000 – jest oceniany bezpośrednio przez samych ekspertów THE. Ponadto uczelnie mogą przesyłać opisy osiągnięć w swoim języku, co wyrównuje możliwości udziału dla instytucji z całego świata.

Dane w rankingu THE Impact Rankings

W dalszej części webinaru przedstawiciele Times Higher Education omówili wyniki rankingu. Zaprezentowano m.in. które SDG były najczęściej wybierane przez uczelnie, a także wskazano różnice pomiędzy różnymi regionami świata.

Eksperci THE przyjrzeli się także pozycji polskich uczelni. Podkreślono, że choć w rankingu głównym najwyżej sklasyfikowane polskie uczelnie znalazły się w grupie miejsc 600-800, to w rankingach poszczególnych SDG plasowały się nawet kilkaset pozycji wyżej.

Prelegenci próbowali również odpowiedzieć na pytanie, co jest przyczyną tej różnicy. Ponadto porównano wiodące uczelnie z Polski z uniwersytetami z czołówki rankingu – różnice były mniejsze niż można się tego spodziewać! Eksperci porównali też polskie uczelnie ze szkołami w graniczących z Polską krajach, pokazując, że wypadamy bardzo dobrze na tle sąsiednich krajów.

Wiele by można jeszcze na ten temat pisać. Dlatego ze względu na znaczną ilość prezentowanych danych, zachęcamy do przyjrzenia się slajdom z prezentacji, które zamieszczamy poniżej.

Prezentacja PCG Academia

Prezentacja Times Higher Education

Dane z THE Impact Rankings zaprezentowano za pomocą narzędzia THE’s SDG Impact Dashboard, które wspiera działania uczelni na rzecz zrównoważonego rozwoju. Narzędzie to daje dostęp do bogatych zbiorów danych, umożliwia analizę porównawczą pomiędzy uczelniami i daje wgląd w działania podejmowane przez wiodące uczelnie z całego świata. Jeśli chcą Państwo uzyskać dostęp do danych z THE Impact Rankings, prosimy kliknąć tutaj, by otrzymać więcej informacji i zamówić demo.

W razie pytań dotyczących uczestnictwa w przyszłorocznej edycji THE Impact Rankings bądź dostępu demo do SDG Impact Dashboard prosimy o kontakt z przedstawicielem Times Higher Education na polski rynek: Nicolas Cletz (Regional Director), nicolas.cletz@timeshighereducation.com