Rekrutacja
obrazek
 obrazek

Kompleksowa obsługa procesu rekrutacji kandydatów na studia

Od elektronicznej rejestracji kandydatów, poprzez automatyczne przeliczanie punktów i generowanie list rankingowych, aż po import danych kandydatów do systemu dziekanatowego uczelni.

Pierwsze dobre wrażenie wywarte na kandydatach

 • Nowoczesny interfejs dostępny webowo i mobilnie
 • Katalog kierunków studiów z opcją wyszukiwania
 • Moduł komunikacji z kandydatami (ogłoszenia, e-mail, SMS)
 • Portal informacyjny kandydata z wbudowanym systemem zarządzania treścią (CMS)
obrazek

Automatyzacja procesów obsługiwanych przez pracowników działu rekrutacji

 • Generator formularzy rejestracyjnych dla kandydatów
 • Mechanizm automatycznego przeliczania ocen i kwalifikacji kandydatów
 • Elektroniczny obieg dokumentów dostarczonych przez kandydata (e-usług)
obrazek

Sprawna wymiana danych pomiędzy działem rekrutacji a dziekanatem

 • Integracja z systemem dziekanatowym (PCG, USOS, inne), z systemem ERP i płatnościami online, oraz KREM i ePUAP
 • System konfiguracji ról i uprawnień dostępowych w systemie
 • Moduł analityczny i raportowy
obrazek

Wszyscy korzystają

Komisja rekrutacyjna

 • Stały kontakt z kandydatem przez portal informacyjny, e-mail i sms
 • Dynamiczne generowanie i modyfikacja rankingów
 • Analizy, raporty, zestawienia online

Kandydaci na studia

 • Stale aktualna informacja o statusie postępowania rekrutacyjnego
 • Autoryzacja za pomocą mediów społecznościowych oraz dziennika elektronicznego LIBRUS
 • Webowy i mobilny dostęp do systemu

Dziekanat i kwestura

 • Mniejszy ruch w dziekanacie
 • Automatyczny transfer danych kandydatów do systemu dziekanatowego
 • Integracja z systemem ERP i płatnościami online

Poznaj wszystkie produkty educloud

 • Zarządzanie
 • Relacje
 • Kształcenie
 • image

  dziekanat

  obsługa procesu dydaktycznego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w oparciu o najlepsze praktyki zarządzania uczelnią

 • image

  e-usługi

  Elastyczne projektowanie obiegów dokumentacji studenta w oparciu o dane z dowolnego systemu dziekanatowego

 • image

  ap.mobilna

  Sprawna komunikacja na linii uczelnia – dydaktycy – studenci. Aplikacja dostarczana do uczelni jako usługa (Software as a Service).

 • image

  analityka

  Podejmowanie strategicznych decyzji zarządczych oraz obsługa raportowania wewnątrz i na zewnątrz uczelni w oparciu o technologię Power BI

 • image

  cDiploma

  Weryfikacja autentyczności dyplomów i certyfikatów wydawanych przez uczelnie

 • image

  prerekrutacja

  Dotarcie do kandydatów na etapie wyboru przedmiotów zdawanych na maturze, czyli na wiele miesięcy przed rozpoczęciem rekrutacji na studia

 • image

  rekrutacja

  Od elektronicznej rejestracji, poprzez przeliczanie punktów i generowanie list rankingowych, aż po przekazanie danych kandydatów do dziekanatu

  jesteś tutaj

 • image

  retencja

  Wczesna identyfikacja studentów zagrożonych odpadnięciem ze studiów w oparciu o informacje z różnorodnych źródeł danych o studentach

 • image

  biuro karier

  Kompleksowe wsparcie studentów i absolwentów szkół wyższych w komunikacji z rynkiem pracy i rozpoczęciu kariery zawodowej

 • image

  Learn Ultra

  Kompletne środowisko pracy zdalnej ze studentami, wspierające komunikację, monitorowanie postępów i indywidualizację procesu kształcenia

 • image

  Open LMS

  Skokowe podniesienie atrakcyjności kształcenia opartego o Moodle – bez rewolucyjnych zmian dla dydaktyków i administratorów

 • image

  Ally

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na platformach e-learningowych

 • image

  Inspera

  Organizacja, monitorowanie i ocenianie egzaminów realizowanych w uczelni za pomocą przeglądarki internetowej

Zamów demo.
Poznaj możliwości systemu
PCG rekrutacja.

Wypełnij formularz i zamów demo dla Twojej uczelni. Wypróbuj wszystkie funkcjonalności i przekonaj się czy to narzędzie dla Ciebie.

Nie jesteś pewien?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio i zadaj wszystkie nurtujące Cię pytania.

Kontakt

na informowanie mnie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany przeze mnie numer telefonu informacji handlowych przez PCG Academia sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.) .

na informowanie mnie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany przeze mnie numer telefonu o informacjach handlowych Blackboard International B.V. zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.)

na informowanie mnie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany przeze mnie numer telefonu o informacjach handlowych Inspera AS, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.)

Informacja o Administratorach Danych znajduje się w zakładce RODO, dostępnej pod adresem https://pcgacademia.pl/rodo/.
Prosimy o zapoznanie się z zawartą tam klauzulą informacyjną.