System Rekrutacji na studia


 

Pierwszy kontakt przyszłego studenta z uczelnią odbywa się za pomocą systemu rekrutacyjnego. Proces rekrutacji powinien być przyjazny, dostępny, nawigujący, umożliwiający zdalne wypełnienie jak najwięcej wymogów formalnych, zintegrowany z płatnościami, umożliwiający komunikację kandydata z Uczelnią i dostarczający zaktualizowanych informacji.

System oferowany przez PCG Academia pozwala pracownikom uczelni monitorować status kandydatów na studia i komunikować się z nimi na każdym etapie procesu rekrutacji, od początkowego zapytania o ofertę po rozpoczęcie nauki. Dzięki możliwości integracji z oprogramowaniem Librus Synergia, Krajowym Rejestrem Matur (KReM) oraz z dowolnym systemem obsługi studiów, nasze rozwiązanie organizuje i obsługuje całościowo internetową rejestrację kandydata, nadzór nad płatnościami, wsparcie pracy komisji rekrutacyjnej i finalnie przyjęcie kandydata na studia.

Ważnymi atrybutami systemu elektronicznej rekrutacji na studia jest zdalna obsługa procesu rekrutacji, responsywność formularzy, przyjazny, intuicyjny, spersonalizowany interfejs, konfigurowanie dowolnego procesu rekrutacji, optymalizacja pracy Biura Rekrutacji oraz integracja z 3 platformami natychmiastowych płatności (PayU, Dotpay, Przelewy24).

Z systemu rekrutacji na studia PCG Academia korzysta 21 uczelni w Polsce. Są to zarówno uniwersytety, jak i uczelnie techniczne, medyczne i zawodowe. System jest skalowalny i dopasowany do potrzeb uczelni publicznych i niepublicznych.

 

KLUCZOWE KORZYŚCI


Elastyczne dopasowanie systemu do wymogów procesu rekrutacji.
Bezpieczne, skalowalne,  responsywne formularze rekrutacji w kilku wersjach językowych.
Obsługa płatności elektronicznych poprzez PayU, Dotpay, Przelewy24.
Elektroniczny obieg dokumentacji i procesu decyzyjnego.
Łatwy eksport danych kandydatów do dowolnego systemu obsługi studiów.
.

 

Kluczowe funkcje


 Zarządzanie procesem rekrutacji i płatności

 

 • Moduł konfiguracyjny umożliwia dowolne kształtowanie procesu rekrutacji przez pracowników uczelni w celu dostosowania rekrutacji on-line do regulaminu poszczególnych wydziałów czy kierunków. 
 • Bezpieczne, responsywne formularze pozwalające na zebranie dowolnego zestawu danych o kandydatach oraz całej wymaganej dokumentacji.
 • Integracja z systemami płatności online (PayU, Dotpay, Przelewy24) pozwalająca rejestrować i monitorować opłaty rekrutacyjne lub automatyczne generowanie polecenia przelewu on-line i tradycyjnego.
 • Automatyczna rekonsyliacja płatności.

 

 

 • Tworzenie szablonów dokumentów, opatrzonych elementami identyfikacji graficznej uczelni: logotyp, szata graficzna, pieczęcie i sygnatury.
 • Zestawienia wymaganych i dostarczonych dokumentów
 • Warunkowanie procesu - wpisanie kandydata na listę studentów nastąpi po spełnieniu zdefiniowanych warunków, takich jak uiszczenie opłaty, weryfikacja punktacji i ocen z poprzednich etapów edukacji bądź zdanie dodatkowych egzaminów wstępnych.
 • Eksport danych do systemu dziekanatowego.

 

Tworzenie user experience i usprawnienie procesu

 

 

 • Dowolna konfiguracja procesu rekrutacji i formularzy danych
 • Proces rekrutacji w pełni przeprowadzony zdalnie. Wizyta kandydata na uczelni wymagana wyłącznie w celu potwierdzenia przyjęcia na studia i złożenia oryginałów dokumentów.
 • Przyjazny, nawigujący interfejs dostępny w kilku wersjach językowych
 • Możliwość udzielenia zdalnego wsparcia przez pracownika biura studentów na dowolnym etapie rejestracji oraz nadzorowanie całego procesu rekrutacji.
 • Umożliwienie kandydatom wyboru kilku kierunków i specjalizacji. Dostęp do opisu i statystyk poszczególnych kierunków.
 • Elektroniczny Obieg Dokumentacji - obsługa decyzji i powiadomień w procesie rekrutacji z uwzględnieniem spersonalizowanych wydruków i komunikacji e-mail.

 

 

Gromadzenie, analiza i raportowanie danych

 • Integracja z Krajowym Rejestrem Matur (KReM) oraz wbudowane słowniki i listy rozwijalne wspierające gromadzenie ustandaryzowanych danych.
 • Walidacja danych kandydata w formularzach, takich jak PESEL czy dane szkoły średniej. Alerty dotyczące braku lub nieprawidłowości danych.
 • Integracja z dowolnym systemem obsługi studiów umożliwiająca automatyczne przeniesienie danych o przyjętych kandydatach.
 • Analizowanie i raportowanie danych o stanie rekrutacji, również w postaci zdefiniowanych raportów i wydruków (np. EN-1, GUS, MNiSW).
 • Definiowanie raportów i zestawień. Możliwość integracji z systemem Business Intelligence (BI4Progress) w celu przeprowadzenia wielowymiarowej analizy.
 • Algorytmy pozwalające na przygotowanie list rankingowych.

 

Aktualizacja i komunikacja

 

 • Nadzór nad poziomem kompletności danych i dokumentacji dostarczanej przez kandydatów na dowolnym etapie rekrutacji.
 • Automatyczna wysyłka spersonalizowanych komunikatów do kandydatów na studia, w tym informujących o zmianie statusu.
 • Udostępnianie zwrotnych informacji, statusu wniosku oraz decyzji komisji rekrutacyjnej w panelu kandydata.
 • Dostęp do klasyfikacji na tle pozostałych kandydatów.
 • Możliwość komunikacji na linii biuro rekrutacji - kandydat poprzez preferowany kanał: e-mail, SMS, formularz kontaktowy.

 

Pobierz broszurę

 

Poznaj możliwości systemu REKRUTACJA.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania demo lub umówienia się na prezentację. Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Kontakt

 

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest PCG Academia sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce pod adresem: Jasionka 954F, 36-002 Jasionka, KRS: 0000560490.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w PCG Academia sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Przemysław Zegarek, z którym można skontaktować się poprzez: iod@pcgacademia.pl.
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość), w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
 4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty zarządzające stroną internetową (hosting), a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
  2. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 8. Podanie danych oznaczonych gwiazdką jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania wiadomości. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.