Prerekrutacja
obrazek
prerekrutacja obrazek

Dotarcie do kandydatów na studia na etapie szkoły średniej

Na podstawie danych zawartych w elektronicznej deklaracji narzędzie wspiera kandydata w wyborze odpowiedniego kierunku studiów i nawiguje go przez proces rekrutacji.

Kształtowanie decyzji o wyborze kierunku studiów przez kandydata

 • Dostęp uczelni do informacji na temat wyborów maturalnych kandydatów na studia
 • Portal informacyjny umożliwiający kontakt z kandydatami i pozycjonowanie oferty edukacyjnej
 • Katalog kierunków studiów z opcją wyszukiwana według przedmiotów zdawanych na maturze
obrazek

Kandydaci w kontakcie z uczelnią przez ostatni rok szkoły średniej

 • Nowoczesny interfejs mobilny i webowy kandydata
 • Zintegrowana obsługa e-usług dla wszystkich zainteresowanych danym kierunkiem studiów
 • Komunikacja z kandydatami na studia za pomocą wiadomości e-mail i SMS
obrazek

Przedsionek uczelnianego systemu rekrutacji kandydatów na studia

 • Autoryzacja za pomocą mediów społecznościowych oraz dziennika elektronicznego LIBRUS
 • Integracja z systemem rekrutacyjnym uczelni, a także systemem KREM oraz platformą ePUAP
 • Rozbudowane możliwości analityczne i raportowe
obrazek

Wszyscy korzystają

Dział promocji

 • Dotarcie do kandydatów na studia przed konkurencją
 • Bliższa współpraca uczelni ze szkołami średnimi kształcącymi kandydatów na studia
 • Dane umożliwiające pomiar zainteresowania poszczególnymi kierunkami studiów

Dział rekrutacji

 • Kształtowanie decyzji o wyborze kierunku studiów na wczesnym etapie zainteresowania ofertą uczelni
 • Przeciwdziałanie odpadowi studenckiemu
 • Import danych kandydatów do systemu rekrutacyjnego

Kandydaci na studia

 • Elektroniczny kreator deklaracji maturalnej pozwalający na spełnienie obowiązku względem szkoły średniej
 • Informacja o rekomendowanych kierunkach studiów
 • Prognoza szans dostania się na wybrany kierunek studiów

Poznaj wszystkie produkty educloud

 • Zarządzanie
 • Relacje
 • Kształcenie
 • image

  dziekanat

  Obsługa procesu dydaktycznego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w oparciu o najlepsze praktyki zarządzania uczelnią

 • image

  e-usługi

  Elastyczne projektowanie obiegów dokumentacji studenta w oparciu o dane z dowolnego systemu dziekanatowego

 • image

  ap.mobilna

  Sprawna komunikacja na linii uczelnia – dydaktycy – studenci. Aplikacja dostarczana do uczelni jako usługa (Software as a Service).

 • image

  analityka

  Podejmowanie strategicznych decyzji zarządczych oraz obsługa raportowania wewnątrz i na zewnątrz uczelni w oparciu o technologię Power BI

 • image

  cDiploma

  Weryfikacja autentyczności dyplomów i certyfikatów wydawanych przez uczelnie

 • image

  prerekrutacja

  Dotarcie do kandydatów na etapie wyboru przedmiotów zdawanych na maturze, czyli na wiele miesięcy przed rozpoczęciem rekrutacji na studia

  jesteś tutaj

 • image

  rekrutacja

  Od elektronicznej rejestracji, poprzez przeliczanie punktów i generowanie list rankingowych, aż po przekazanie danych kandydatów do dziekanatu

 • image

  retencja

  Wczesna identyfikacja studentów zagrożonych odpadnięciem ze studiów w oparciu o informacje z różnorodnych źródeł danych o studentach

 • image

  biuro karier

  Kompleksowe wsparcie studentów i absolwentów szkół wyższych w komunikacji z rynkiem pracy i rozpoczęciu kariery zawodowej

 • image

  Learn Ultra

  Kompletne środowisko pracy zdalnej ze studentami, wspierające komunikację, monitorowanie postępów i indywidualizację procesu kształcenia

 • image

  Open LMS

  Skokowe podniesienie atrakcyjności kształcenia opartego o Moodle – bez rewolucyjnych zmian dla dydaktyków i administratorów

 • image

  Ally

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na platformach e-learningowych

 • image

  Inspera

  Organizacja, monitorowanie i ocenianie egzaminów realizowanych w uczelni za pomocą przeglądarki internetowej

Zamów demo.
Poznaj możliwości systemu
PCG Prerekrutacja.

Wypełnij formularz i zamów demo dla Twojej uczelni. Wypróbuj wszystkie funkcjonalności i przekonaj się czy to narzędzie dla Ciebie.

Nie jesteś pewien?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio i zadaj wszystkie nurtujące Cię pytania.

Kontakt

na informowanie mnie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany przeze mnie numer telefonu informacji handlowych przez PCG Academia sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.) .

na informowanie mnie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany przeze mnie numer telefonu o informacjach handlowych Blackboard International B.V. zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.)

na informowanie mnie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany przeze mnie numer telefonu o informacjach handlowych Inspera AS, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.)

Informacja o Administratorach Danych znajduje się w zakładce RODO, dostępnej pod adresem https://pcgacademia.pl/rodo/.
Prosimy o zapoznanie się z zawartą tam klauzulą informacyjną.