Elektroniczny obieg dokumentacji (e-usługi)


 

System e-usług jest narzędziem umożliwiającym realizację procesów dziekanatowych i administracyjnych na drodze obsługi elektronicznej i zdalnej. E-usługi PCG Academia wspierają procesy dydaktyczne i administracyjne. System pełni funkcje archiwum i repozytorium dokumentacji uczelni: umów, podań, prac dyplomowych czy decyzji urzędowych. System jest w pełni skalowalny, dostosowany do potrzeb uczelni każdej wielkości i typu, publicznej i niepublicznej.  Użytkownikami systemu mogą być: kandydaci na studia, studenci, słuchacze studiów podyplomowych, doktoranci oraz pracownicy naukowi, dydaktyczni i administracyjni uczelni.

 

KLUCZOWE KORZYŚCI


 Zautomatyzowanie i cyfryzacja dowolnie konfigurowanych procesów oraz dokumentacji Uczelni.
 Nadzór i standaryzacja procesów realizowanych w różnych jednostkach i departamentach uczelni.
 Integracja z bazami danych wykorzystywanymi przez Uczelnię.
 Skrócenie czasu procedowania i oszczędności finansowe związane z elektroniczną metodą obsługi spraw.
 Optymalizacja zasobów administracyjnych Uczelni, proste delegowanie zadań.
Bezpieczeństwo informacji, danych i dokumentów.

 

Najważniejsze obszary funkcyjne E-usług


Elektroniczna obsługa procesów związanych z obszarem dydaktyki

 

 • Obsługa wszelkich podań studentów i wniosków.
 • e-Indeks – spersonalizowana obsługa elektronicznego indeksu.
 • e-Publikacja – elektroniczne gromadzenie i udostępnianie danych o dorobku naukowym pracowników uczelni.
 • Obsługa raportowania do POLon i PBN.
 • Obsługa oświadczeń studentów.
 • Obsługa zaświadczeń.
 • Obsługa procesu dyplomowania i prac dyplomowych, integracja np. z ORPPD.
 • Obsługa kart obiegowych.
 • Delegowanie zadań.
 • Monitorowanie statusu spraw.
 • Archiwum.

 

 Pobierz broszurę

 

Poznaj możliwości systemu E-USŁUGI.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania demo lub umówienia się na prezentację. Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Kontakt

Ochrona Danych Osobowych

Pragniemy poinformować, że administratorem danych osobowych jest PCG Academia Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce, Jasionka 954F, 36-002 Jasionka, NIP: 5170370170, REGON: 361629511, KRS: 0000560490 Sąd Rejonowy w Rzeszowie. Kontakt do inspektora ochrony danych (IOD) iod@pcgacademia.pl. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, tj. w celu kontaktowania się z Państwem, by przekazywać Państwu informacje o produktach i usługach dedykowanych szkolnictwu wyższemu, organizowanych konferencjach, seminariach i konkursach, zarówno administratora, jak i jego partnerów. Podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda lub prawnie uzasadniony interes administratora. Dane będą przetwarzane dopóki nie wycofacie Państwo zgody na ich przetwarzanie, albo do czasu zaprzestania przez administratora świadczenia usług i tworzenia produktów, o których mowa w niniejszym dokumencie. Macie Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jeżeli przetwarzanie będzie odbywało się w sposób zautomatyzowany, a podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda. Macie Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie w każdym czasie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uzyskanej od Państwa zgody na przetwarzanie. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Administrator stosuje wymogi RODO. Mogą Państwo w dowolnym momencie zmienić swoje preferencje marketingowe, zmienić lub usunąć dane, zrezygnować z otrzymywania informacji od PCG Academia. W tym celu prosimy o wysłanie wiadomości na adres: info@pcgacademia.pl.