Obieg dokumentacji

Elektroniczny obieg dokumentacji (e-usługi)


 

System e-usług jest narzędziem umożliwiającym realizację procesów dziekanatowych i administracyjnych na drodze obsługi elektronicznej i zdalnej. E-usługi PCG Academia wspierają procesy dydaktyczne i administracyjne. System pełni funkcje archiwum i repozytorium dokumentacji uczelni: umów, podań, prac dyplomowych czy decyzji urzędowych. System jest w pełni skalowalny, dostosowany do potrzeb uczelni każdej wielkości i typu, publicznej i niepublicznej.  Użytkownikami systemu mogą być: kandydaci na studia, studenci, słuchacze studiów podyplomowych, doktoranci oraz pracownicy naukowi, dydaktyczni i administracyjni uczelni.

 

KLUCZOWE KORZYŚCI


 Zautomatyzowanie i cyfryzacja dowolnie konfigurowanych procesów oraz dokumentacji Uczelni.
 Nadzór i standaryzacja procesów realizowanych w różnych jednostkach i departamentach uczelni.
 Integracja z bazami danych wykorzystywanymi przez Uczelnię.
 Skrócenie czasu procedowania i oszczędności finansowe związane z elektroniczną metodą obsługi spraw.
 Optymalizacja zasobów administracyjnych Uczelni, proste delegowanie zadań.
Bezpieczeństwo informacji, danych i dokumentów.

 

Najważniejsze obszary funkcyjne E-usług


Elektroniczna obsługa procesów związanych z obszarem dydaktyki

 

 • Obsługa wszelkich podań studentów i wniosków.
 • e-Indeks – spersonalizowana obsługa elektronicznego indeksu.
 • e-Publikacja – elektroniczne gromadzenie i udostępnianie danych o dorobku naukowym pracowników uczelni.
 • Obsługa raportowania do POLon i PBN.
 • Obsługa oświadczeń studentów.
 • Obsługa zaświadczeń.
 • Obsługa procesu dyplomowania i prac dyplomowych, integracja np. z ORPPD.
 • Obsługa kart obiegowych.
 • Delegowanie zadań.
 • Monitorowanie statusu spraw.
 • Archiwum.

 

 Pobierz broszurę

 

Poznaj możliwości systemu E-USŁUGI.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania demo lub umówienia się na prezentację. Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Kontakt

na informowanie mnie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany przeze mnie numer telefonu informacji handlowych przez PCG Academia sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.) .

na informowanie mnie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany przeze mnie numer telefonu o informacjach handlowych Blackboard International B.V. zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.)

na informowanie mnie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany przeze mnie numer telefonu o informacjach handlowych Inspera AS, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.)

 

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest PCG Academia sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce pod adresem: Jasionka 954F, 36-002 Jasionka, KRS: 0000560490.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w PCG Academia sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Przemysław Zegarek, z którym można skontaktować się poprzez: iod@pcgacademia.pl.
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość), w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
 4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty zarządzające stroną internetową (hosting), a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
  2. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 8. Podanie danych oznaczonych gwiazdką jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania wiadomości. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.