Blackboard Open LMS

Blackboard Open LMS

Blackboard Open LMS to platforma e-learningowa umożliwiająca naukę na odległość, oparta na technologii Moodle z hostingiem w chmurze. Posiada ulepszone cechy technologii Moodle oraz profesjonalne wsparcie serwisowe, dzięki czemu ułatwia zarówno studentom, jak i wykładowcom kontakt i współpracę w dowolnym miejscu i czasie.

Opracowana przez Blackboard platforma e-learningowa Open LMS wspiera dostarczanie kursów online i spersonalizowane nauczanie. Open LMS jest w pełni kompatybilny z platformą Moodle, ale w odróżnieniu od niej oferowany jest w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa), nie wymagającym od uczelni zaawansowanej infrastruktury informatycznej.

Blackboard Open LMS zapewnia wiele funkcjonalności, których nie posiada Moodle, a także ma otwartą architekturę, dzięki czemu może być rozbudowywany o dodatkowe moduły, jeszcze bardziej zwiększające możliwości platformy. Od Moodle system Blackboarda różni się także prostszym w obsłudze i zdecydowanie bardziej atrakcyjnym wizualnie interfejsem użytkownika.

 

KORZYŚCI


Blackboard Open LMS pozwala uczelniom na lepsze wykorzystanie open-source'owej technologii Moodle, dzięki rozszerzeniu jej o istotne i atrakcyjne funkcjonalności, których nie zapewnia rdzeń Moodle. Open LMS to większe możliwości, bez typowych dla Moodle wyzwań i bolączek.

 • Lepsze user experience - spełnienie oczekiwań studentów i wykładowców w zakresie użyteczności i atrakcyjnego designu platformy, a także prostoty jej użytkowania.
 • Zapewnienie niezawodności platformy przy niskich kosztach - brak przerw w funkcjonowaniu platformy oraz konieczności zakupu i utrzymania kosztownego sprzętu.
 • Działanie w chmurze - brak konieczności utrzymania systemu przez pracowników uczelni, szybka implementacja, wsparcie techniczne 24/7 oraz automatycznie wdrażane aktualizacje.
 • Rozwiązanie oparte na open source - otwartość i wysoka integrowalność Open LMS umożliwiają elastyczne dostosowanie platformy do potrzeb uczelni oraz integrację z innymi systemami.
 • Zwiększenie zaangażowania studentów w naukę i poprawa ich wyników w nauce dzięki spersonalizowanemu nauczaniu oraz interaktywnym materiałom i metodom kształcenia.
 • Wsparcie społeczności Open LMS - z ponad 1400 klientów oraz ponad 4 mln użytkowników Open LMS to największa społeczność Moodle na świecie.

 

 

FUNKCJONALNOŚCI BLACKBOARD OPEN LMS


Blackboard Open LMS zapewnia wszystkie funkcjonalności rozwiązania Moodle oraz szereg nowych, innowacyjnych funkcji, które znacząco i bezpośrednio przyczyniają się do osiągnięcia sukcesu przez studenta.

 • Tworzenie i prowadzenie kursów online oraz zarządzanie nimi.
 • Możliwość skonfigurowania różnych ścieżek kształcenia, tak, aby wyświetlane treści dostosowywały się do sposobu wykorzystania platformy przez studenta.
 • Dedykowana aplikacja mobilna Open LMS Mobile App, pozwalająca na naukę w dowolnym czasie i miejscu.
 • Tworzenie nowoczesnych, sygnowanych interfejsów dopasowanych do wizerunku uczelni.
 • Automatyczny przepływ danych z systemów dziekanatowych dzięki integracji.
 • Narzędzia do komunikacji - w tym wiadomości e-mail, powiadomienia, kalendarz, komunikator i grupy dyskusyjne.
 • Narzędzia do współpracy - grupy i fora tematyczne, Wikis, blogi, wspólne foldery.
 • Narzędzia oceny - testy, quizy, ankiety, zadania, prace zaliczeniowe online.
 • Raportowanie - dostęp do rozproszonych danych gromadzonych w ramach Open LMS oraz możliwość generowania dowolnie konfigurowalnych raportów, od obejmujących tylko dany kurs po wielopłaszczyznowe zestawienia porównawcze.

 

 Dowiedz się więcej o Blackboard Open LMS: pobierz broszurę.

Umów się na prezentację. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Kontakt

 

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest PCG Academia sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce pod adresem: Jasionka 954F, 36-002 Jasionka, KRS: 0000560490.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w PCG Academia sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Przemysław Zegarek, z którym można skontaktować się poprzez: iod@pcgacademia.pl.
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość), w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
 4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty zarządzające stroną internetową (hosting), a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
  2. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 8. Podanie danych oznaczonych gwiazdką jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania wiadomości. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.