Blackboard Learn

Blackboard Learn

Blackboard Learn to wiodąca na świecie platforma edukacyjna umożliwiająca osiągnięcie pełnych korzyści z kształcenia na odległość, efektywne zarządzanie treściami cyfrowymi oraz dostęp do narzędzi i informacji dzięki zintegrowanemu środowisku kształcenia online.

Platforma e-learningowa Blackboard Learn to autorskie rozwiązanie Blackboard o otwartej architekturze i skalowalnej konstrukcji, które umożliwiają integrację Learn z systemami zewnętrznymi, a także dobudowywanie modułów i funkcjonalności odpowiednio do potrzeb uczelni, wykładowców i studentów.

 

KORZYŚCI


Zastosowanie systemu Blackboard przynosi wymierne korzyści tak dla studentów i wykładowców, jak i dla samej uczelni, o czym przekonało się ponad 19000 klientów oraz ponad 100 milionów użytkowników platform i technologii Blackboard.

 

Sukces Studenta

 • Zwiększenie efektywności nauki dzięki uczynieniu jej bardziej mobilną i interaktywną oraz możliwości mierzenia postępów i otrzymywania informacji zwrotnej.
 • Zwiększenie zaangażowania studentów w naukę dzięki spersonalizowanym i interaktywnym materiałom oraz metodom kształcenia.
 • Podniesienie jakości kształcenia poprzez usprawnienie procesów administracyjnych, a tym samym umożliwienie wykładowcom skoncentrowania się na nauczaniu.
 • Wsparcie studentów w przygotowaniu się do wymogów rynku pracy poprzez zapewnienie im dostępu do nowoczesnych narzędzi przyswajania wiedzy, pracy własnej i w grupach.

 

Zwiększony zasięg i większa konkurencyjność

 • Dotarcie do szerszej grupy studentów o zróżnicowanych potrzebach.
 • Przyciągnięcie nowych kandydatów dzięki rozszerzonej ofercie kursów i promocji uczelni w szerszych kręgach.
 • Osiągnięcie oszczędności dla uczelni, wykładowców i studentów (w tym na kosztach drukowania i kopiowania materiałów czy dojazdów na zajęcia i konsultacje).
 • Osiągnięcie skali, standaryzacji i oszczędności czasu w procesie kształcenia.
 • Stanie się cyfrową i bardziej przyjazną środowisku uczelnią dzięki redukcji drukowanych materiałów.
 • Wspieranie ciągłości kształcenia akademickiego w obliczu współczesnych wyzwań.

 

FUNKCJONALNOŚCI UNIKATOWE DLA BLACKBOARD LEARN


System LMS Blackboard Learn obejmuje także centralne repozytorium materiałów dydaktycznych, rozwiązania wspierające odtworzenie struktury organizacyjnej uczelni na platformie oraz tworzenie uczelnianej społeczności online.

Repozytorium pozwala na stworzenie katalogu wszystkich materiałów tworzonych w ramach kursów w jednym miejscu. Dzięki temu katalogowanie materiałów, ich wyszukiwanie oraz zarządzanie wykorzystaniem tych samych zasobów dydaktycznych przez różnych wykładowców staje się dużo prostsze. Centralne repozytorium oznacza także łatwy dostęp do wirtualnych zbiorów publikacji dla użytkowników platformy.

Ponadto repozytorium w ramach Blackboard Learn zwiększa możliwości współpracy wykładowców. Poprzez hierarchię uprawnień w dostępie do folderów i plików oraz ich edytowaniu, tworzenie folderów dzielonych oraz możliwość przeglądu i oceny materiałów nauczyciele akademiccy wspólnie mogą pracować nad dokumentami.

W ramach platformy z łatwością można odwzorować strukturę uczelni, a każdy wydział, instytut, a nawet kierunek ma możliwość samodzielnego zarządzania oraz dopasowania widoków na platformie do potrzeb swoich studentów i nauczycieli akademickich.

Współpracy i budowaniu relacji między członkami wspólnoty uczelni służy też profesjonalny portal społecznościowy, z uzupełnianymi przez użytkowników profilami. Do kontaktowania się i współpracy platformę mogą wykorzystywać też koła naukowe czy kluby i organizacje studenckie.

 

 Dowiedz się więcej o Blackboard Learn: pobierz broszurę.

Blackboard Learn Ultra

Blackboard Learn Ultra to platforma Blackboard Learn wzbogacona o Ultra Experience, gwarantujące pracę w jeszcze bardziej przyjaznym, nowoczesnym środowisku.

Co Ultra Experience oznacza dla użytkowników? Po zalogowaniu do Blackboard Learn zobaczą oni nowy, bardziej atrakcyjny wizualnie i ulepszony interfejs, czyniący platformę jeszcze bardziej przyjazną i intuicyjną w użytkowaniu. Ultra pozwala na szybkie uzyskanie dostępu do najbardziej aktualnych i najważniejszych informacji dotyczących wszystkich kursów i jednostek organizacyjnych.

Learn Ultra oferowany jest jako rozwiązanie chmurowe (SaaS), co niweluje konieczność utrzymania platformy i jej aktualizacji przez uczelnie. Nowością jest również Ultra Course View, który gwarantuje prostą, optymalną obsługę kursów zarówno wykładowcom, jak i studentom.

 

Dowiedz się więcej o Blackboard Learn Ultra: pobierz broszurę.

Umów się na prezentację. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Kontakt

 

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest PCG Academia sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce pod adresem: Jasionka 954F, 36-002 Jasionka, KRS: 0000560490.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w PCG Academia sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Przemysław Zegarek, z którym można skontaktować się poprzez: iod@pcgacademia.pl.
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość), w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
 4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty zarządzające stroną internetową (hosting), a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
  2. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 8. Podanie danych oznaczonych gwiazdką jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania wiadomości. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.