Blackboard Analytics

Blackboard Analytics

Blackboard Analytics for Learn to rozwiązanie służące do analizy danych, które w automatyczny sposób integruje się z Blackboard Learn oraz z wiodącymi systemami informatycznymi dla edukacji. Umożliwia ono uzyskanie praktycznych informacji na poziomie poszczególnych studentów, kursów i całej uczelni, pozwalających na bardziej efektywne działanie w zakresie kształcenia.

 

Z narzędzi analitycznych Blackboard Analytics For Learn korzystać mogą zarówno wykładowcy, administratorzy i osoby zarządzające uczelnią, jak i sami studenci. Wykładowcy dzięki danym mogą zawczasu przewidzieć, którym studentom udzielić wsparcia, a którym zaoferować dodatkowe materiały poszerzające zakres kursu. Kadra uczelni zyskuje także możliwość monitorowania postępów studentów oraz zastosowania analityki dla podniesienia jakości procesu kształcenia oraz udoskonalenia oferty edukacyjnej uczelni. Studenci zaś mogą obserwować swoje postępy w przyswajaniu wiedzy oraz dokonać refleksji na temat wysiłku, jaki do tej pory włożyli w naukę.

Blackboard Analytics For Learn pozwala na tworzenie szerokiej gamy raportów - możliwe jest wykorzystanie gotowych szablonów, a także łatwe, samodzielne konstruowanie własnych raportów. Raporty przedstawiają wyniki analizy danych historycznych oraz codziennie aktualizowanych danych bieżących, pochodzących z wielu źródeł. Dzięki temu możliwe jest porównywanie nie tylko różnych kursów lub wydziałów, ale także różnych okresów, np. semestrów. Takie rozwiązanie pozwala na uzyskanie szerokiej perspektywy ułatwiającej podejmowanie decyzji w oparciu o dane oraz ciągłe doskonalenie.

 

Dowiedz się więcej o Blackboard Analytics: pobierz broszurę.

 

Umów się na prezentację. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Kontakt

 

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest PCG Academia sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce pod adresem: Jasionka 954F, 36-002 Jasionka, KRS: 0000560490.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w PCG Academia sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Przemysław Zegarek, z którym można skontaktować się poprzez: iod@pcgacademia.pl.
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość), w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
 4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty zarządzające stroną internetową (hosting), a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
  2. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 8. Podanie danych oznaczonych gwiazdką jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania wiadomości. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.