Dziekanat
img
prerekrutacja obrazek

Kompleksowa obsługa dydaktyki w uczelni

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w oparciu o najlepsze praktyki zarządzania uczelnią

Skokowy wzrost satysfakcji studentów i dydaktyków

 • Atrakcyjny interfejs webowy i mobilny
 • Zintegrowana obsługa e-usług studenckich (zapisy, wybory, obiegi dokumentów)
 • Różnorodne metody komunikacji pomiędzy dziekanatem, dydaktykami i studentami (ogłoszenia, powiadomienia, e-mail, SMS)
obrazek

Oszczędność czasu pracy uczelnianej administracji

 • Dostęp do wzorcowych dokumentów studenta, stale aktualizowanych do zmian w przepisach przez IRSW
 • Kreator samodzielnego tworzenia dokumentów, raportów i zestawień przez pracowników uczelni
 • Operacje zbiorowe dla grup studentów i dydaktyków zarejestrowanych w systemie
obrazek

Pełna kontrola nad obiegiem informacji wewnątrz i na zewnątrz uczelni

 • Zautomatyzowany proces przesyłania danych do POL-on oraz prac dyplomowych do JSA i ORPPD
 • Integracja z systemami zewnętrznymi i rozwój własnych aplikacji za pośrednictwem interfejsu API
 • Obsługa grupy uczelni w ramach pojedynczej instalacji systemu (federacje, grupy kapitałowe)
obrazek

Wszyscy korzystają

Dziekanat

 • Obsługa wszystkich procesów związanych z administrowaniem dydaktyką w uczelni
 • Skuteczne dotarcie do studentów i dydaktyków za pomocą powiadomień, e-mail i sms
 • Pełna obsługa sprawozdawczości i raportowania

Studenci

 • Ograniczona do minimum konieczność fizycznej obecności w dziekanacie
 • Stały dostęp do aktualnych informacji o realizowanym toku studiów
 • Nowoczesny i intuicyjny interfejs mobilny i webowy

Dział IT

 • Możliwość samodzielnej rozbudowy systemu i integracji przez API
 • Utrzymanie i rozwój systemu w ramach umowy serwisowej (SLA)
 • Pełna dokumentacja techniczna i szkoleniowa dostępna online

Poznaj wszystkie produkty educloud

 • Zarządzanie
 • Relacje
 • Kształcenie
 • image

  dziekanat

  Obsługa procesu dydaktycznego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w oparciu o najlepsze praktyki zarządzania uczelnią

  Jesteś tutaj

 • image

  e-usługi

  Elastyczne projektowanie obiegów dokumentacji studenta w oparciu o dane z dowolnego systemu dziekanatowego

 • image

  ap.mobilna

  Sprawna komunikacja na linii uczelnia – dydaktycy – studenci. Aplikacja dostarczana do uczelni jako usługa (Software as a Service).

 • image

  analityka

  Podejmowanie strategicznych decyzji zarządczych oraz obsługa raportowania wewnątrz i na zewnątrz uczelni w oparciu o technologię Power BI

 • image

  cDiploma

  Weryfikacja autentyczności dyplomów i certyfikatów wydawanych przez uczelnie

 • image

  prerekrutacja

  Dotarcie do kandydatów na etapie wyboru przedmiotów zdawanych na maturze, czyli na wiele miesięcy przed rozpoczęciem rekrutacji na studia

 • image

  rekrutacja

  Od elektronicznej rejestracji, poprzez przeliczanie punktów i generowanie list rankingowych, aż po przekazanie danych kandydatów do dziekanatu

 • image

  retencja

  Wczesna identyfikacja studentów zagrożonych odpadnięciem ze studiów w oparciu o informacje z różnorodnych źródeł danych o studentach

 • image

  biuro karier

  Kompleksowe wsparcie studentów i absolwentów szkół wyższych w komunikacji z rynkiem pracy i rozpoczęciu kariery zawodowej

 • image

  Learn Ultra

  Kompletne środowisko pracy zdalnej ze studentami, wspierające komunikację, monitorowanie postępów i indywidualizację procesu kształcenia

 • image

  Open LMS

  Skokowe podniesienie atrakcyjności kształcenia opartego o Moodle – bez rewolucyjnych zmian dla dydaktyków i administratorów

 • image

  Ally

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na platformach e-learningowych

 • image

  Inspera

  Organizacja, monitorowanie i ocenianie egzaminów realizowanych w uczelni za pomocą przeglądarki internetowej

Zamów demo.
Poznaj możliwości systemu
PCG dziekanat.

Wypełnij formularz i zamów demo dla Twojej uczelni. Wypróbuj wszystkie funkcjonalności i przekonaj się czy to narzędzie dla Ciebie.

Nie jesteś pewien?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio i zadaj wszystkie nurtujące Cię pytania.

Kontakt

na informowanie mnie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany przeze mnie numer telefonu informacji handlowych przez PCG Academia sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.) .

na informowanie mnie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany przeze mnie numer telefonu o informacjach handlowych Blackboard International B.V. zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.)

na informowanie mnie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany przeze mnie numer telefonu o informacjach handlowych Inspera AS, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.)

Informacja o Administratorach Danych znajduje się w zakładce RODO, dostępnej pod adresem https://pcgacademia.pl/rodo/.
Prosimy o zapoznanie się z zawartą tam klauzulą informacyjną.