Aplikacja mobilna

mStudia - mobilna aplikacja dla studenta i dydaktyka

Webowy i mobilny interfejs uczelni


Smartfony towarzyszą nam obecnie na każdym kroku, umożliwiając natychmiastowy dostęp do potrzebnych informacji dzięki Internetowi i aplikacjom mobilnym. By spełnić oczekiwania dzisiejszych studentów, uczelnie podejmują się trudu opracowania własnych aplikacji, co wiąże się z wieloma wyzwaniami, zwłaszcza wysokimi kosztami powstania i utrzymania usługi. Nie ma też pewności, czy przy braku wsparcia technologicznego tworzona aplikacja spełni wymagania współczesnych studentów - cyfrowych tubylców.

Z pomocą przychodzi tutaj aplikacja mStudia: aplikacja mobilna dla studenta i dydaktyka, dostarczana do uczelni jako dedykowana usługa w modelu Software as a Service (SaaS). Atrakcyjny wygląd spersonalizowany pod uczelnię, łatwość obsługi, skuteczna komunikacja i elastyczna konfiguracja funkcjonalności zgodnie z realnymi potrzebami uczelni to pewne zwiększenie zaangażowania ze strony kandydatów na studia, studentów i wykładowców.

Aplikacja przeznaczona jest dla wszystkich typów szkół wyższych publicznych i niepublicznych, które dążą do unowocześnienia wizerunku, chcą odpowiadać na potrzeby głównych interesariuszy uczelni (studentów) i budować przewagę konkurencyjną poprzez nowoczesne technologie.

 

Kluczowe korzyści


Doskonałe narzędzie marketingowe.
Budowanie społeczności uczelni i przewagi konkurencyjnej.
Możliwość dostosowania funkcjonalności do potrzeb uczelni.
Przejrzysty model biznesowy (SaaS).
Skuteczny i bezpieczny kanał komunikacji.
.

 

 

Funkcjonalności


Aktualności

 

Aktualności to szybki i skuteczny sposób na zapewnienie dostępu do najważniejszych i najświeższych informacji o życiu uczelni dla zalogowanych i niezalogowanych użytkowników aplikacji. Po opublikowaniu nowej wiadomości otrzymują oni powiadomienie push, dzięki czemu pozostają w bieżącym kontakcie z uczelnią. Artykuły prezentowane są w postaci przejrzystych kafelków, a wybrane treści można wyróżnić na górnym banerze.

Informacje o uczelni

 

Widok informacji o uczelni dostępny jest zarówno dla zalogowanych, jak i niezalogowanych użytkowników, ułatwiając nie tylko studentom, ale także kandydatom na studia zapoznanie się z ofertą edukacyjną uczelni. Użytkownicy mogą tutaj poznać zasady rekrutacji, dostępne kierunki studiów, znaleźć dane kontaktowe do poszczególnych jednostek i inne przydatne informacje, które uczelnia może opublikować w prosty sposób.

Informacje o wykładowcach

 

Zalogowani użytkownicy aplikacji mStudia mają dostęp do uporządkowanej alfabetycznie listy wykładowców. Mogą uzyskać informacje o wykładowcy takie jak zdjęcie, imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, terminy konsultacji oraz prowadzone przedmioty. Lista umożliwia również wyszukiwanie wykładowców po słowach kluczowych.

Plan zajęć

 

Zaledwie jedno kliknięcie wystarczy, aby wyświetlić w aplikacji mStudia spersonalizowany plan zajęć w widoku na dany dzień lub tydzień. Dzięki możliwości wyświetlenia szczegółowych informacji o konkretnych zajęciach, takich jak godzina rozpoczęcia, miejsce i prowadzący, oraz możliwości ustawienia przypomnienia w kalendarzu urządzenia studentom łatwiej jest punktualnie dotrzeć na wykłady, ćwiczenia i lektoraty i nie przegapić żadnych zajęć.

Zaliczenia i egzaminy

 

Aplikacja mStudia przypomni studentom nie tylko o nadchodzących zajęciach, ale też i o zbliżających się terminach zaliczeń i egzaminów. W dedykowanej zakładce studenci mogą sprawdzić informacje dotyczące przyszłych egzaminów, takie jak przedmiot, wykładowca, data, godzina i sala, oraz odbytych już zaliczeń wraz z ich statusem. Wyjątkową funkcją jest możliwość sprawdzenia postępów w danym roku akademickim lub semestrze w postaci graficznej - aplikacja generuje linię postępu na podstawie zaliczonych przedmiotów.

Oceny

 

Możliwość sprawdzenia uzyskanych ocen to kolejna z funkcji aplikacji mStudia. Student bez konieczności logowania się do systemu dziekanatowego może błyskawicznie sprawdzić wszystkie swoje oceny otrzymane z poszczególnych przedmiotów w danym semestrze, roku akademickim czy na danym kierunku.

Decyzje

 

Poprzez aplikację mStudia student ma możliwość szybkiego sprawdzenia informacji o decyzjach podjętych przez władze uczelni w sprawie złożonych podań. Aplikacja wyświetla listę wszystkich złożonych podań wraz z ich statusem (np. oczekujące, zaopiniowane zaakceptowane lub odrzucone). W przypadku wdrożonych na uczelni E-usług, pozwalających na elektroniczny obieg dokumentów na uczelni, student ma także możliwość złożenia wniosku czy podania z poziomu aplikacji.

Płatności

 

W zakładce Płatności student sprawdza aktualny bilans rozliczeń z uczelnią oraz dokonuje opłat za studia bezpośrednio z poziomu aplikacji. Aplikacja mStudia poprzez powiadomienia push przypomina studentowi o nadchodzącym terminie płatności, a także o upłynięciu terminu, aż do momentu wpływu zaległej kwoty.

Stypendia

 

Aplikacja mStudia informuje studenta o historii przyznanych stypendiów, aktualnie pobieranych stypendiach oraz o dotychczasowych wypłaconych kwotach. Poprzez aplikację uczelnia ma możliwość przekazywania powiadomień o wysłaniu wypłat oraz o terminie nadchodzącej wypłaty stypendium.

Praktyki

 

Menu Praktyki pozwala studentom na uzyskanie informacji na temat wymaganych praktyk dla danego toku lub kierunku studiów. Funkcja ta umożliwia również pobieranie załączników zamieszczonych przez uczelnię, np. wymagań co do praktyk lub warunków ich odbywania.

 

Dodatkowe Korzyści


 • Znaczące usprawnienie komunikacji – szybkie i skuteczne wiadomości, powiadomienia push.
 • Najważniejsze informacje w jednym miejscu.
 • Wzmocnienie wizerunku nowoczesnej uczelni.
 • Ograniczenie kosztów i czasu potrzebnych do osobistej obsługi studenta w dziekanacie.
 • Brak kosztów technicznych związanych z infrastrukturą IT (model SaaS -Software as a Service).
 • Szybka i wygodna integracja z większością systemów klasy SIS, ERP i LMS wykorzystywanych na polskim rynku edukacyjnym.
 • Możliwość współpracy z różnymi systemami dziekanatowymi (Uczelnia 10, USOS).
 • Łatwe zarządzanie (API, CMS).
 • Integracja z Google Analytics – monitoring logowań, aktywności, czasu użycia.

 

Poznaj możliwości aplikacji mStudia.

Odwiedź stronę prezentującą Aplikację Mobilną Uczelni mstudia.pl oraz skontaktuj się z nami w celu uzyskania demo lub umówienia się na prezentację. Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Kontakt

na informowanie mnie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany przeze mnie numer telefonu informacji handlowych przez PCG Academia sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.) .

na informowanie mnie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany przeze mnie numer telefonu o informacjach handlowych Blackboard International B.V. zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.)

na informowanie mnie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany przeze mnie numer telefonu o informacjach handlowych Inspera AS, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.)

 

 

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest PCG Academia sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce pod adresem: Jasionka 954F, 36-002 Jasionka, KRS: 0000560490.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w PCG Academia sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Przemysław Zegarek, z którym można skontaktować się poprzez: iod@pcgacademia.pl.
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość), w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
 4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty zarządzające stroną internetową (hosting), a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
  2. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 8. Podanie danych oznaczonych gwiazdką jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania wiadomości. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.