Analityka
img
obrazek

Podejmowanie strategicznych decyzji w oparciu o dane

Usługa, oparta na technologii Power BI od Microsoft, integruje rozproszone źródła danych o uczelni w jednym miejscu.

Pulpit menedżerski dla decydentów, wyposażony w przykładowe raporty i KPI

 • Szybki dostęp do kluczowych wskaźników efektywności pracy uczelni
 • Katalog wzorcowych raportów w głównych obszarach działalności uczelni
 • Mechanizm zarządzania rolami i uprawnieniami w dostępie do danych
obrazek

Intuicyjna obsługa aplikacji przez osoby „nietechniczne”

 • Zaawansowane możliwości tworzenia raportów i zestawień niewymagające kompetencji programistycznych
 • Łatwe sortowanie i filtrowanie danych w obrębie przygotowanych raportów
 • Intuicyjny interfejs webowy i mobilny zgodny z identyfikacją graficzną uczelni
obrazek

Wsparcie procesu raportowania na zewnątrz i do wewnątrz organizacji

 • Analiza danych raportowanych do POL-on
 • Ustandaryzowany model danych umożliwiający integrację danych z rozproszonych źródeł
 • Możliwość przełączania się pomiędzy kierunkami lub rolami (student/ dydaktyk)
 • Krzyżowa, multiwymiarowa analiza danych pochodzących z dowolnych aplikacji
obrazek

Wszyscy korzystają

Władze uczelni

 • Stała kontrola nad kluczowymi wskaźnikami efektywności pracy uczelni (KPI)
 • Katalog gotowych raportów, których obsługa nie wymaga umiejętności technicznych
 • Stały dostęp do informacji zarządczej za pośrednictwem przeglądarki lub telefonu

Administracja

 • Strategiczne zarządzanie dostępem do informacji w uczelni w oparciu o system ról i uprawnień
 • Kompleksowa obsługa potrzeb związanych z raportowaniem i analizą danych w uczelni
 • Wsparcie zarządzania procesowego i projektowego w uczelni

Dział IT

 • Obsługa potrzeb analitycznych władz uczelni przy pomocy kilku kliknięć
 • Integracja rozproszonych źródeł danych w uczelni w jednym miejscu (systemów, aplikacji, arkuszy)
 • Lepsza kontrola nad jakością i bezpieczeństwem danych gromadzonych w uczelni

Poznaj wszystkie produkty educloud

 • Zarządzanie
 • Relacje
 • Kształcenie
 • image

  dziekanat

  Obsługa procesu dydaktycznego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w oparciu o najlepsze praktyki zarządzania uczelnią

 • image

  e-usługi

  Elastyczne projektowanie obiegów dokumentacji studenta w oparciu o dane z dowolnego systemu dziekanatowego

 • image

  ap.mobilna

  Sprawna komunikacja na linii uczelnia – dydaktycy – studenci. Aplikacja dostarczana do uczelni jako usługa (Software as a Service).

 • image

  analityka

  Podejmowanie strategicznych decyzji zarządczych oraz obsługa raportowania wewnątrz i na zewnątrz uczelni w oparciu o technologię Power BI

  Jesteś tutaj

 • image

  cDiploma

  Weryfikacja autentyczności dyplomów i certyfikatów wydawanych przez uczelnie

 • image

  prerekrutacja

  Dotarcie do kandydatów na etapie wyboru przedmiotów zdawanych na maturze, czyli na wiele miesięcy przed rozpoczęciem rekrutacji na studia

 • image

  rekrutacja

  Od elektronicznej rejestracji, poprzez przeliczanie punktów i generowanie list rankingowych, aż po przekazanie danych kandydatów do dziekanatu

 • image

  retencja

  Wczesna identyfikacja studentów zagrożonych odpadnięciem ze studiów w oparciu o informacje z różnorodnych źródeł danych o studentach

 • image

  biuro karier

  Kompleksowe wsparcie studentów i absolwentów szkół wyższych w komunikacji z rynkiem pracy i rozpoczęciu kariery zawodowej

 • image

  Learn Ultra

  Kompletne środowisko pracy zdalnej ze studentami, wspierające komunikację, monitorowanie postępów i indywidualizację procesu kształcenia

 • image

  Open LMS

  Skokowe podniesienie atrakcyjności kształcenia opartego o Moodle – bez rewolucyjnych zmian dla dydaktyków i administratorów

 • image

  Ally

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na platformach e-learningowych

 • image

  Inspera

  Organizacja, monitorowanie i ocenianie egzaminów realizowanych w uczelni za pomocą przeglądarki internetowej

Zamów demo.
Poznaj możliwości systemu
PCG Analityka.

Wypełnij formularz i zamów demo dla Twojej uczelni. Wypróbuj wszystkie funkcjonalności i przekonaj się czy to narzędzie dla Ciebie.

Nie jesteś pewien?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio i zadaj wszystkie nurtujące Cię pytania.

Kontakt

na informowanie mnie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany przeze mnie numer telefonu informacji handlowych przez PCG Academia sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.) .

na informowanie mnie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany przeze mnie numer telefonu o informacjach handlowych Blackboard International B.V. zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.)

na informowanie mnie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany przeze mnie numer telefonu o informacjach handlowych Inspera AS, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.)

Informacja o Administratorach Danych znajduje się w zakładce RODO, dostępnej pod adresem https://pcgacademia.pl/rodo/.
Prosimy o zapoznanie się z zawartą tam klauzulą informacyjną.