Analityka Naukowa
img
prerekrutacja obrazek

Monitorowanie i symulacja zapełnienia slotów publikacyjnych przez naukowców

z uwzględnieniem optymalnego doboru publikacji w świetle ograniczeń ewaluacji oraz deklaracji pracowników uwzględnionych do liczby N.

Prognozowanie rezultatów ewaluacji i podejmowanie działań naprawczych

 • Narzędzia do monitorowania parametrów ewaluacji w poszczególnych dyscyplinach oraz diagnozowania alarmujących sytuacji
 • Analiza możliwości ewaluacyjnych oraz ich symulacja dla wszystkich dyscyplin
 • Monitorowanie stanu wypełnienia wszystkich trzech oświadczeń składanych przez pracowników naukowych
obrazek

Łatwość uruchomienia usługi w uczelni i zasilenia systemu danymi do analizy

 • Zasilenie aplikacji danymi z dowolnego systemu informacji naukowej funkcjonującego w uczelni lub z pliku eksportowego do PBN
 • Weryfikacja dorobku naukowego, korekta błędów, przypisywanie do dyscyplin i zgłaszanie do ewaluacji
 • Zintegrowane narzędzia do pozyskania publikacji z systemów zewnętrznych (np. ORCID) oraz systemów konkurencyjnych
obrazek

Oprogramowanie oferowane jako usługa, stale aktualizowana do wymogów prawa

 • Narzędzie dostępne jako usługa w chmurze – możliwość szybkiego uzyskania dostępu do usługi bez konieczności instalacji oprogramowania w infrastrukturze IT uczelni
 • Pełna zgodność z aktualnym ustawodawstwem, w tym z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz algorytmami i listami ministerialnymi
obrazek

Wszyscy korzystają

Uczelnia

 • Monitorowanie dyscyplin ułatwia osiągnięcie lepszego wyniku punktowego, a w efekcie przekłada się na rezultat uczelni w ocenie parametrycznej
 • Znaczące usprawnienie dla jednostek naukowych objętych procesem ewaluacji
 • System na bieżąco aktualizowany do wymogów prawa

Administracja

 • Możliwość prognozowania rezultatów ewaluacji i podejmowania działań naprawczych
 • Obsługa procesu ewaluacji oraz końcowego raportowania we wszystkich trzech kryteriach
 • Automatyzacja pozwalająca na odciążenie pracowników uczelni i redukcję błędów w wyliczeniach

Pracownicy naukowi

 • Możliwość sprawdzenia liczby uzyskanych punktów dzięki wbudowanemu algorytmowi
 • Analiza wartości publikacji oraz ich pozycji na tle innych
 • Łatwość pozyskania dorobku z różnych źródeł

Poznaj wszystkie produkty sciencecloud

 • image

  analityka naukowa

  Monitorowanie i symulacja zapełnienia slotów publikacyjnych przez naukowców.

  Jesteś tutaj

 • image

  ewidencja naukowa

  Gromadzenie i przetwarzanie informacji o dorobku naukowym pracowników uczelni.

 • image

  repozytorium naukowe

  Atrakcyjna prezentacja dorobku naukowego uczelni.

Zamów demo.
Poznaj możliwości systemu
Sciencecloud.

Wypełnij formularz i zamów demo dla Twojej uczelni. Wypróbuj wszystkie funkcjonalności i przekonaj się czy to narzędzie dla Ciebie.

Nie jesteś pewien?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio i zadaj wszystkie nurtujące Cię pytania.

Kontakt

na informowanie mnie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany przeze mnie numer telefonu informacji handlowych przez PCG Academia sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.) .

na informowanie mnie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany przeze mnie numer telefonu o informacjach handlowych Blackboard International B.V. zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.)

na informowanie mnie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail oraz telefonicznie na wskazany przeze mnie numer telefonu o informacjach handlowych Inspera AS, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2019 poz. 123 z póź. zm.) oraz Prawem telekomunikacyjnym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 z póź.zm.)

Informacja o Administratorach Danych znajduje się w zakładce RODO, dostępnej pod adresem https://pcgacademia.pl/rodo/.
Prosimy o zapoznanie się z zawartą tam klauzulą informacyjną.