Inspera to jedna z najszybciej rozwijających się platform do bezpiecznego, elektronicznego egzaminowania studentów na świecie, wykorzystywana m.in. przez University of Oxford. Od czterech lat, PCG Academia pełni rolę wyłącznego dystrybutora systemu Inspera na polskim rynku edukacyjnym i ma na swoim koncie szereg udanych wdrożeń zrealizowanych na zlecenie takich szkół jak Akademia Leona Koźmińskiego czy Akademia WSB z Dąbrowy Górniczej. Rokrocznie, z pomocą systemu Inspera, uczelnie i instytucje edukacyjne z całego świata realizują setki tysięcy elektronicznych egzaminów. Oto jak Inspera poradziła sobie w 2021 roku!

Inspera zanotowała dwukrotny wzrost liczby zrealizowanych egzaminów rok do roku, z 2,5 miliona egzaminów w 2020 roku do 5 milionów egzaminów w 2021 roku.

System Inspera wspiera działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w uczelniach. Szacuje się, że w 2021 roku użytkownicy Inspery zaoszczędzili dzięki niej aż 91 milionów kartek papieru.

W 2021 roku największy, pojedyńczy klient Inspery przeprowadził aż 577 000 egzaminów.

Najwięksi klienci Inspery realizowali egzaminy dla nawet 800 studentów jednocześnie.

Najwyższa liczba egzaminów, przeprowadzonych w ciągu jednego dnia wyniosła 22 000. Egzaminy były realizowane w 54 różnych instytucjach.

Najwyższa liczba egzaminów przeprowadzonych w ciągu jednego dnia w pojedynczej instytucji wyniosła 11 000.

Z Inspery korzystają instytucje edukacyjne z 19 krajów na 5 kontynentach.

Egzaminy za pomocą Inspery realizują studenci logujący się z ponad 160 krajów świata.

ZOBACZ WIDEO PREZENTACJĘ INSPERA